x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HALJUS10 Julkisoikeuden syventävä kokonaisuus, 15–45 ECTS

Osaamistavoitteet

Osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti erikoistumisensa kohteena olevan julkisoikeuden osa-alueen. Hän osaa analysoida tämän osa-alueen erityiskysymyksiä osana laajempaa kokonaisuutta. Opiskelijalla on valmiudet laatia pro gradu -tutkeilma hallinto-oikeuden, julksien eurooppaoikeuden, kunnallisoikeuden tai valtiosääntöoikeuden alalta.

Sisältö

- Hallinto-oikeuden syventävä jakso (HALJUS11) (10 op)
- Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso (HALJUS12)(10 op)
- Kunnallisoikeuden syventävä jakso (HALJUS13)(10 op)
- EU:n finanssihallinto-oikeus (HALJUS14)(5 op)
- Julkinen eurooppaoikeus (HALJUS15)(5 op)
- Kunnallisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet (HALJUS16)(5 op)

Lisätiedot

Osakokonaisuuden suorittaminen edellyttää vähintään kahden kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamista niin, että toinen jaksoista on 10 opintopisteen laajuinen syventävä jakso (HALJUS11, HALJUS12 tai HALJUS13). Halutessaan opiskelija voi sisällyttää suoritukseensa muitakin tähän osakokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja.

avaa kaikki
School of Management