x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 83 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden perusteet ja tavallisimmat bioteknologian tutkimusmenetelmät sekä kykenee monipuolisesti hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja. Opiskelija osaa etsiä alan tietoa ja tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti. Opiskelija omaa erinomaiset valmiudet syventää osaamistaan edelleen maisteriopinnoissa joko kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Laboratoriotyökursseilla muiden kuin tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Aineopinnot

BTK2020 Biomolekyylit, 6 op
BTK2025 Aineenvaihdunta, 8 op
BTK2030 Biokemian työt I, 5 op
BTK2035 Biokemian työt II, 5 op
BTK2050 Solubiologia, 8 op
BTK2070 Rakennebiologia, 5 op
BTK2080 Bioinformatiikka, 3 op
BTK2110 Kandidaatin tutkielma, 10 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö