x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakaslähtöinen markkinointi, 25 op

Osaamistavoitteet

Asiakaslähtöinen markkinointi -moduulin (25 op) osaamisperusteisena tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää, miten markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä prosesseja. Opiskelija ymmärtää, että markkinoinnin keskeisenä tavoitteena on luoda pitkäaikainen, vuorovaikutteinen ja molempia osapuolia hyödyttävä asiakassuhde, joka toimii yhä pidemmälle verkostoituvassa ja globalisoituvassa ympäristössä. Menestyvän liiketoiminnan pohjana on asiakaslähtöinen ajattelu, jonka ytimenä on asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen.

Asiakaslähtöinen markkinointi -moduulin (25 op) suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita asiakkaan merkitystä asiakaslupauksen, asiakasarvon ja arvon yhteisluomisen yhteydessä erityisesti palveluliiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee moniulotteisen markkinoinnin keskeisen käsitteistön ja osaa soveltaa sitä erilaisissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä erityisesti markkinointiviestinnän, palvelujen markkinoinnin, kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin johtamisen alueilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: markkinointi, professori Hannu Kuusela

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Asiakaslähtöinen markkinointi

KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATMAA12 Marketing Communications, 5 ECTS (1.klk)
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS (2.slk)
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (2.slk)
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen, 5 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu