x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville, 25 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoito- ja perhehoitotieteellisen tietoperustan, keskeiset käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa arvioida alan tutkimusta ja kehitystä ja osaa hakea, tuottaa sekä välittää hoitotieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan hoito- ja perhehoitotieteen alueella.

Sisältö

Teoria ja tutkimus perhehoitotieteessä, tieteellisen tiedon haku ja analysointi, terveyden edistäminen, terveydenhuollon ja terveydenedistämisen etiikka, tutkimusmenetelmät ja tutkielma

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Terveystieteiden yksikkö