x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville, 25 op

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kansanterveystieteen peruskäsitteet ja tutkimustavat, osaa kuvata väestön terveyden keskeiset piirteet ja siihen vaikuttavat tekijät yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla sekä tuntee keinot, joilla väestön terveyteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö

Kansanterveystieteen perusteet, terveys ja sairaus yksilö- ja yhteisötasoilla, terveyspolitiikka ja -järjestelmät

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP4 Väestön terveys, 5 op
Terveystieteiden yksikkö