x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPV Puheviestinnän opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Puheviestinnän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt puheviestinnän keskeisimpiin sisältöihin: esiintymiseen, ryhmäviestintään ja interpersonaaliseen viestintään. Opiskelija osaa toimia taitavasti esiintymis-, ryhmäviestintä- ja muissa vuorovaikutustilanteissa sekä analysoida ja arvioida viestintää niissä. Hän tuntee myös vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteoriat ja osaa suunnitella vaikuttamisviestintää. Lisäksi hän tuntee poliittisen viestinnän erityiskysymykset.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa suoritetaan Esiintymisen ja Ryhmäviestinnän kurssien sekä luennot että harjoitukset. Kursseilla Vuorovaikutus ammatillisissa ja läheisissä ihmissuhteissa sekä Vaikuttaminen ja arguemntointi tehdään luento-opetuksen lisäksi analyysi- ja muita harjoitustehtäviä. Poliittinen viestintä suoritetaan verkkokurssina.

Edellytykset

Vuorovaikutuksen perusteet (JOVP2).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Puheviestinnän opintokokonaisuus

JOVA1 Esiintyminen, 5 op
JOVA2 Ryhmäviestintä, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta