x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija hallitsee median ja viestinnän tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Hän tuntee vuorovaikutuksen keskeiset teoriat, ymmärtää median yhteiskunnallisen merkityksen ja hallitsee viestinnän eettiset periaatteet. Lisäksi hän ymmärtää, kuinka viestinnän ilmiöitä voidaan hahmottaa erilaisista, mutta myös toisiaan täydentävistä teoreettisista lähtökohdista.

Sisältö

Perusopinnot antavat laajan kuvan viestinnän alueen ilmiöistä sekä median ja viestinnän yhteiskunnallisesta merkityksestä. Perusopinnoissa saadaan myös perusvalmiudet viestintätieteelliseen tutkimukseen ja alan ilmiöiden analyysiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot

JOVP4 Media maailmassa, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta