x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen:

Pohjoismaisten kielten perusopinnot suorittanut opiskelija

-pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin arkipäivän puhetilanteisiin

-osaa käyttää yleiskieltä luontevasti sekä kirjallisesti että suullisesti


Sisältöosaaminen:

Pohjoismaisten kielten perusopinnot suorittanut opiskelija

-osaa selittää kielellisiä ilmiöitä kieliopin ja kielitieteen käsitteitä käyttäen

-ymmärtää käsitteet teksti ja tekstilaji ja osaa soveltaa oppimaansa käytännössä

-osaa lukea kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi ja analysoimaan sitä kielen ja kulttuurin näkökulmasta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Lähtötaso: B1-B2.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön, 5 op
POHP4 Kielioppi I, 5 op
POHP6 Sanaston tuntemus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta