x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista. Opiskelija tuntee myös tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset ja hallitsee tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kokonaisuus aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat kaikki kokonaisuuden opintojaksot. Opintojaksoa POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (5 op) lukuun ottamatta perusopintokokonaisuuden opintojaksot ovat avoimia muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, jotka voivat suorittaa kokonaisuuden 15-20 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu