Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

Suuri osa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) tenteistä tehdään sähköisessä tenttipalvelussa eli Tenttis-järjestelmässä. Sieltä löytyy tutkinto-ohjelmittain listaus niistä tenteistä, mitä voi tenttiä sähköisesti sekä tieto siitä, milloin opintojaksot ovat tentittävissä (avoinnaolo).

Luentokurssien tentit suoritetaan yleensä luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla. Opettaja järjestää tarvittaessa vähintään yhden uusintatenttikerran. Luentokursseihin liittyvät tenttitiedot ilmoitetaan opetusohjelmassa ja opettaja tiedottaa niistä kurssilla.

 

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Suuri osa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) tenteistä tehdään sähköisessä tenttipalvelussa eli Tenttis-järjestelmässä. Sieltä löytyy tutkinto-ohjelmittain listaus niistä tenteistä, mitä voi tenttiä sähköisesti sekä tieto siitä, milloin opintojaksot ovat tentittävissä (avoinnaolo).
Luentokurssien tentit suoritetaan yleensä luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla. Opettaja järjestää tarvittaessa vähintään yhden uusintatenttikerran. Luentokursseihin liittyvät tenttitiedot ilmoitetaan opetusohjelmassa ja opettaja tiedottaa niistä kurssilla.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa järjestetään yleisiä tenttipäiviä Kaupin kampuksella. Lukuvuonna 2017-2018 tentit järjestetään seuraavasti:

Syyslukukausi 2017

To     28.9.2017 klo 12-16, LS F211AB

To   30.11.2017 klo 12-16, LS F211AB

 

Kevätlukukausi 2018

To   25.1.2018 klo 12-16, LS F211AB

To   22.3.2018 klo 12-16, LS F211AB

To     3.5.2018 klo 12-16, LS F211AB

 

Kesätentti:

To    7.6.2018 klo 12-16, LS F211AB