x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ                                                      

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2016-2017

Torstaisin  klo 16–20 tai perjantaisin klo 10–14  ls. D10a+b.

Syyslukukausi 2016                                     

to    22.09.2016     klo 16–20                         

pe   28.10.2016     klo 10–14                         

to    10.11.2016     klo 16–20                         

to    24.11.2016     klo 16–20                         

to    8.12.2016       klo 16–20                         

pe   16.12.2016     klo 10-14                          

                                                                    

Kevätlukukausi 2017

 

pe   20.01.2017     klo 10–14

to    02.02.2017     klo 16–20

to    16.03.2017     klo 16–20

pe   07.04.2017     klo 10–14

to    11.05.2017     klo 16-20

to    01.06.2017     klo 16-20

to    08.06.2017     klo 16-20 kesätentti

Tenttipäivinä tentittävät opintojaksot on merkitty NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmään.

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden tentittävät opintojaksot julkaistaan NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmässä.

Aineopinnot

  • TIETA8 Software Engineering 5 op - Erkki Mäkinen, sähköisenä tenttinä periodeissa I-IV
  • Maisteriohjelman opiskelijoille TIEVA36 Priciples of Usability, User Experience and User Interfaces 5 ECTS - Saila Ovaska, suoritettavissa Moodlessa periodeissa I ja III, katso ohje kotisivulta

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

  • TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op - Mikko Ruohonen, tenttipäiviä syksyllä ja keväällä ilmoitetaan NettiOpsussa
  • TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5-10 op - Marko Junkkari. Tenttipäivästä sovittava tentaattorin kanssa

MDP in Human-Technology Interaction

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot päivitetään ennen lukuvuoden alkua sivulle http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/itsenaiset.html

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen tentit suoritetaan yksikön yleisinä tenttipäivinä.

Tentittävät opintojaksot julkaistaan NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmässä ennen lukukauden alkua. Tarjontatilanne saattaa päivittyä lukukauden aikana. Lisätenttejä voi tiedustella kurssien vastuuopettajilta.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä.  Ks. lisätietoa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kotisivuilta.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kypsyyskokeita voi suorittaa informaatiotieteiden yksikön tenttipäivinä sopimuksen mukaan.