x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2014–2015

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä. Ks. lisätietoa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median verkkosivuilta. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median FM-kypsyyskokeita voi suorittaa informaatiotieteiden yksikön tenttipäivinä (ilmoittautuminen viikkoa ennen) ja LuK-kypsyyskokeita sähköisenä tenttinä, sopimuksen mukaan.

Torstaisin klo 16–20, ls. D10a+b

Syyslukukausi 2014                                     

to    25.09.2014     klo 16–20
to    23.10.2014     klo 16–20
to    06.11.2014     klo 16–20
to    27.11.2014     klo 16–20
to    11.12.2014     klo 16–20
to    18.12.2014     klo 16-20

Kevätlukukausi 2015

to    15.01.2015     klo 16–20
to    29.01.2015     klo 16–20
to    26.02.2015     klo 16–20
to    19.03.2015     klo 16–20
to    16.04.2015     klo 16–20
to    07.05.2015     klo 16–20
to    28.05.2015     klo 16-20
to    11.06.2015     klo 16-20 kesätentti

Tenttipäivinä tentittävät opintojaksot on merkitty NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmään.

Katso kesän 2015 opiskelumahdollisuuksista lisää kesäopinnot-sivulta

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen tentit suoritetaan yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tentittävät opintojaksot julkaistaan NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmässä ennen lukukauden alkua.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden tentit suoritetaan pääsääntöisesti yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tentittävät opintojaksot julkaistaan NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmässä ennen lukukauden alkua.

Aineopinnot

 • TIETA8 Software Engineering 5 op - Erkki Mäkinen, sähköisenä tenttinä periodeissa I-IV
 • Maisteriohjelman opiskelijoille TIEVA36 Priciples of Usability, User Experience and User Interfaces 5 ECTS - Saila Ovaska, suoritettavissa Moodlessa periodeissa I ja III, katso ohje kotisivulta

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

 • TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op - Mikko Ruohonen, tenttipäiviä syksyllä ja keväällä ilmoitetaan NettiOpsussa
 • TIETS28 Käsitteellisen mallintamisen ja tiedonhallinnan kirjatentti 5-10 op - Timo Niemi tenttipäivät sovittava tentaattorin kanssa

MDP in Human-Technology Interaction

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot päivitetään ennen lukuvuoden alkua sivulle http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/itsenaiset.html

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Sähköinen kirjatentti suoritetaan sähköisen tenttipalvelun kautta. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa valitsemalla oikea tentti sekä sopiva ajankohta.
Esseesuoritukset palautetaan vastuuopettajalle sähköpostilla.

Katso lisätiedot verkkosivuilta.

 • [ITIY2] Johdatus informaatioyhteiskuntaan 3 op
 • [ITIA03 ] Tutkimusmenetelmäopinnot – Kirjatentti 3 op
 • [ITIA13] Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op
 •  [ITIA15] Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti (5 op)
 • [ITIA23] Interaktiivisten verkkopalveluiden, pelien ja internetin tutkimus (5 op)
 • [ITIA23 English] Research of Interactive Online Services, Games and Internet 5 ECTS
 • [ ITIA24] Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri  5 op
 • [ITIA32] Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op
 • [ITIA33] Uuden median lukutaidot -kirjatentti (5op)
 • [ITIA42] Tiedonhaun kirjatentti (5 op)
 • [ITIA54] Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti (5 op)
 • [ITIA54 Engl.] Scientific communication and bibliometrics 5 ECTS
 • [ITIS14] Tiedonhaun kirjatentti 5 op: Vuorovaikutteinen tiedonhaku
 • [ ITIS14] Tiedonhaun kirjatentti 5 op – vaihtoehto 3: tehtäväperusteinen tiedonhaku 5 op
 • [ITIS22] Tietokäytännöt ammatillisissa konteksteissa (5 op)
 • [ITIS23] Arkielämän tietokäytännöt -kirjatentti (5 op)
 • [ITIS55] Internet- ja uusmediatutkimuksen historia (Mäyrä) 5 op
 • [ITIS56] Internet- ja uusmediatutkimuksen klassikot (Mäyrä) 5 op
 • [ ITIS55] History of Internet and New Media Studies (Mäyrä) 5 op
 • [ ITIS56] Classics of Internet and New Media Studies (Mäyrä) 5 op
 • [ ITIS55] Pelitutkimuksen historia -kirjatentti (Kultima) 5 op
 • [ ITIS56] Pelitutkimuksen klassikot -kirjatentti (Kultima) 5 op
 • [ ITIA15] Organisaatioiden tietohallinnan kirjatentti (HUOM! Vain avoimen yliopiston opintoja suorittaville) 5 op