x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

 YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2013–2014

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä. Ks. lisätietoa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median verkkosivuilta. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kypsyyskokeita voi suorittaa informaatiotieteiden yksikön tenttipäivinä sopimuksen mukaan, ilmoittautuminen Nettiopsun kautta viimeistään viikkoa ennen.

Torstaisin klo 16–20, ls. D10a+b

Syyslukukausi 2013

to 26.09.2013 klo 16–20

to 24.10.2013 klo 16–20

to 07.11.2013 klo 16–20

to 28.11.2013 klo 16–20

to 12.12.2013 klo 16–20

ma 16.12.2013 klo 12-16

to 19.12.2013 klo 12–16

Kevätlukukausi 2014

to 09.01.2014 klo 16–20

to 30.01.2014 klo 16–20

to 27.02.2014 klo 16–20

to 13.03.2014 klo 16–20

to 24.04.2014 klo 16–20

to 08.05.2014 klo 16–20

ma 19.05.2014 klo 12–16

ke 21.05.2014 klo 12–16

Tenttipäivinä tentittävät opintojaksot on merkitty NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmään.

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot


Sähköinen kirjatentti suoritetaan sähköisen tenttipalvelun kautta. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa valitsemalla oikea tentti sekä sopiva ajankohta.
Esseesuoritukset palautetaan vastuuopettajalle sähköpostilla.

ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Kalervo Järvelin, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS14 Tiedonhaun kirjatentti II 5 op, Pertti Vakkari, Eero Sormunen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS22 Tietokäytännöt ammatillisissa konteksteissa -kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Reijo Savolainen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS23 Arkielämän tietokäytännöt -kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Reijo Savolainen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS31 Tietämyksenhallinnan tutkimuksen essee 5 op, Mikko Ahonen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS34 Arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teoriat ja tutkimus 5 op (kontaktiopetuksen korvaava esseesuoritus), Pekka Henttonen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS38 Asiakirjahallinta ja tietojärjestelmät -essee 5 op, Pekka Henttonen, esseesuoritus
2013-2014
ITIS39 Tieto- ja asiakirjahallinnon erityisalueet -essee 5 op, Ilkka Mäkinen, esseesuoritus 2013-2014
ITIS41 Kirjastot ja yhteiskunta II -essee 5 op, Ilkka Mäkinen, esseesuoritus 2013-2014
ITIS42 Kirjastojen toiminnan tutkimus ja arviointi -essee 5 op, Pertti Vakkari, esseesuoritus 2013-2014 
ITIS55 Internet- ja pelitutkimuksen historia - kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös
esseenä), Annakaisa Kultima, Frans Mäyrä, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS56 Internet- ja pelitutkimuksen klassikot - kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös
esseenä), Annakaisa Kultima, Frans Mäyrä, sähköinen tentti 2013-2014

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen tentit suoritetaan yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tentittävät opintojaksot julkaistaan NettiOpsun ilmoittautumisjärjestelmässä ennen lukukauden alkua.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Aineopinnot

  • TIETA8 Software Engineering 5 op - Heikki Hyyrö, sähköisenä tenttinä periodeissa I-IV
  • Maisteriohjelman opiskelijoille TIEVA36 Priciples of Usability, User Experience and User Interfaces - Saila Ovaska, suoritettavissa Moodlessa periodeissa I ja III, katso ohje kotisivulta

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

  • TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op - Mikko Ruohonen, tenttipäiviä syksyllä ja keväällä ilmoitetaan päivämäärät myöhemmin
  • TIETS28 Käsitteellisen mallintamisen ja tiedonhallinnan kirjatentti 5-10 op - Timo Niemi tenttipäivät sovittava tentaattorin kanssa

MDP in Human-Technology Interaction

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot päivitetään ennen lukuvuoden alkua sivulle http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/itsenaiset.html

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma


Yhteiset opinnot
ITIY02 Johdatus informaatioyhteiskuntaan 3 op, Jaakko Stenros, sähköinen tentti 2013-2014

Aineopinnot

ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Kirjatentti 3 op, Pertti Vakkari, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Sanna
Kumpulainen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Mikko Ahonen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA23 Interaktiivisten verkkopalveluiden, pelien ja internetin tutkimuksen kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Frans Mäyrä, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op (kontaktiopetuksen korvaava
kirjatentti)
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op, Heidi Hongisto, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti 5 op, Mika Mustikkamäki, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti I 5 op, Paavo Arvola, sähköinen tentti 2013-2014
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op, Ilkka Mäkinen, esseesuoritus 2013-2014
ITIA54 Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Anna Mikkonen, sähköinen tentti 2013-2014

Syventävät opinnot

ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Kalervo Järvelin, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS14 Tiedonhaun kirjatentti II 5 op, Pertti Vakkari, Eero Sormunen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS22 Tietokäytännöt ammatillisissa konteksteissa -kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Reijo Savolainen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS23 Arkielämän tietokäytännöt -kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Reijo
Savolainen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS31 Tietämyksenhallinnan tutkimuksen essee 5 op, Mikko Ahonen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS34 Arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teoriat ja tutkimus 5 op (kontaktiopetuksen
korvaava esseesuoritus), Pekka Henttonen, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS38 Asiakirjahallinta ja tietojärjestelmät -essee 5 op, Pekka Henttonen, esseesuoritus 2013-2014
ITIS39 Tieto- ja asiakirjahallinnon erityisalueet -essee 5 op, Ilkka Mäkinen, esseesuoritus 2013-2014
ITIS41 Kirjastot ja yhteiskunta II -essee 5 op, Ilkka Mäkinen, esseesuoritus 2013-2014
ITIS42 Kirjastojen toiminnan tutkimus ja arviointi -essee 5 op, Pertti Vakkari, esseesuoritus 2013-2014 
ITIS55 Internet- ja pelitutkimuksen historia - kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös
esseenä), Annakaisa Kultima, Frans Mäyrä, sähköinen tentti 2013-2014
ITIS56 Internet- ja pelitutkimuksen klassikot - kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä), Annakaisa Kultima, Frans Mäyrä, sähköinen tentti 2013-2014

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies (Internet- ja pelitutkimuksen maisteriopinnot)