x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2016-2017

Slk 2016 klo 16-20 salissa B 1100 paitsi 20.10. salissa D10A

Tenttipäivät:

22.9., 20.10., 17.11., 15.12.2016

Klk 2017 klo 16-20 salissa B 1100 (PINNI B) paitsi 11.5. salissa A1 (PÄÄTALO)

Tenttipäivät:

19.1., 16.2., 16.3., 6.4. ja 11.5.2017

Yksikön yhteiset opinnot:

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttipäivät: yksikön yleiset tenttipäivät huhti- ja toukokuussa
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tentittävästä materiaalista sovittava tentaattorin kanssa ennen ilmoittautumista.

LTLY01 osasuoritus yleinen kielitiede: ks. Yleinen kielitiede
LTLY03 Käännöstieteen perusteet: ks. monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
KIRP1 ja KIRP2: ks. kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
YKIEA1 Kielitieteen metodit: ks. yleinen kielitiede

Valinnaiset opinnot:

Espanjan kieli

Tentittävästä materiaalista sovittava erikseen ennen tenttiin ilmoittautumista tentaattorin kanssa.

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan 1900-luvun kirjallisuus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti  5 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Nyky- ja puhekieli  2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Espanja vieraana kielenä 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

Suomen kieli ja kulttuuri
Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli suomi. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 1
Tentaattori: Saija Merke

SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 2
Tentaattori: Saija Merke

Tekninen viestintä

TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentti 5 op Sähköinen tentti Tentin kesto: 4 h
Kirjallisuus löytyy opintokokonaisuuden sivulta http://uta.fi/ltl/sivuaineet/tc/index.html

Yleinen kielitiede

Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli: suomi, ruotsi, englanti, saksa. Tentittävä kirjallisuus löytyy oppiaineen www-sivuilta.

LTLY01 Yleisen kielitieteen perusteet 3 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP3 Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP4 Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA4 Kieli, yhteisö ja kulttuuri, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA5 Kieliopin ja kielenkuvauksen teoria 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA6 ja YKIEA7 Erikoisala 1 & 2, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: sähköinen tentti 12.9.-16.12.2016 ja 16.1.-31.5.2017
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (englanninkieliset kirjat), 4 op
Tentaattori: Kaisa Koskinen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai englanti

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (saksankieliset kirjat), 4 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Suoritettavissa myös esseenä, katso ohjeet lisätietolinkistä yltä.

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (venäjänkieliset kirjat), 4 op
Tentaattori: Mikhail Mikhailov
Tenttipäivät: Sovi tentistä tentaattorin kanssa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Terminologia, 3 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi-, huhti- ja toukokuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 2 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Tulkkausviestinnän perusteet, 3 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttipäivät: marras-, joulu-, tammi-, maalis- ja toukokuun yleiset tenttipäivät
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU3 Käännöstieteen klassikoita, 5 op
Tentaattorit: Kaisa Koskinen ja Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi, englanti tai saksa

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden tenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

ENGS2 History of English, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS17 Book Exam: Pragmatics, 5 op
Tentaattori: Peter Slomanson
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS27 Book Exam: World Englishes, 5 op
Tentaattori: Juhani Klemola
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS33 Book Exam: Language Teaching/Second Language Acquisition, 5 op
Tentaattori: Minna Nevala
Tenttipäivät: kaikki yleiset tenttipäivät
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS45 Book Exam: Geocriticism, 5 op
Tentaattori: Markku Salmela
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yleisissä tenteissä. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vrk ennen tenttiä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu) ellei tentin kohdalla muuta mainita.

Tieto tenttimateriaalista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille osoitteeseen http://www.uta.fi/ltl/ven/kaytannot/tentit.html.

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP2 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP3 Suullinen viestintä I
Osasuorituksen Fonetiikka (2 op) teoriaosuus
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Aineopinnot

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: venäjä

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h
Lisätietoja: Ota yhteys tentaattoriin ja sovi, mitkä teokset tentit ja mistä teoksista kirjoitat esseet.

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Morfologia 4 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Syntaksi 3 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Syventävät opinnot

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS8 Tyylioppi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS9 Leksikologia 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS10 Mediadiskurssi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS11 Sosiolingvistiikka 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS13 Monikielisyys ja – kulttuurisuus 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS14 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS15 Populaarikulttuuri ja -kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS16 Venäläinen kirjallisuus ja sukupuoli 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto 4 h

VENS17 Nykykirjallisuuden erityispiirteitä 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS21 Venäjän opettaminen vieraana kielenä 5 op
tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yleisissä tenteissä. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vrk ennen tenttiä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu).

Tieto tenttimateriaalista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille.

Aineopinnot:

RANA5 Ranskan yhteiskunta II
Tentaattori: Philippe Jacob
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä 5 op
Tentaattori: Jukka Havu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Syventävät opinnot:

RANS3 Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Philippe Jacob
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Vaihtoehtoisesti jakson voi suorittaa tekemällä kirjallisia tehtäviä. Ota yhteyttä tentaattoriin.

RANSV3 Frankofonia 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op
Tentaattori: Soili Hakulinen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

TRSU07 Käännösten suomi 5 op
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: lokakuun, joulukuun, helmikuun ja huhtikuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 t
Tenttikieli: suomi

TRSU09 Suomen kielen erityiskysymyksiä 5 op
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: marraskuun, tammikuun, maaliskuun ja toukokuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 t
Tenttikieli: suomi

MVKS38 Tulkkauksen teoria, 5 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttipäivät: Yksikön yleisinä tenttipäivinä
HUOM: Tarjolla myös sähköisenä tenttinä.
Tentin kesto: 4 h
​Tenttikieli: suomi

MVKS28 Kuva, sana ja ääni –multimodaalisuuskurssi, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Sähköinen tentti (uutena 2016-2017)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Sähköinen tentti (uutena 2016-2017)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS61 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Sähköinen tentti (uutena 2016-2017)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS35 Suomennoskirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus, 5 op
Tentaattori: Kaisa Koskinen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op
Sähköinen tentti ja tehtävät
Tentin kesto: 4 h
Kirjallisuus ja ohjeet opetusohjelmassa

MVKS59 Suomennetun tietokirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: sähköinen tentti 15.8.‒15.12.2016 ja 9.1.‒31.5.2017
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP5 Tekstianalyysi, harjoitukset korvaava kirjatentti, 3 op
Tentaattori:  Toni Lahtinen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla.
Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa jaksoa kirjantentillä.

KIRA1 Kirjallisuuden teoria, 5op
Osasuoritus ”Kirjallisuuden teorian suuntia”: tarjolla sekä sähköisenä tenttinä että yleisenä tenttipäivänä.
Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla yleisenä tenttipäivänä sekä sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä. Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa tätä osasuoritusta kirjantentillä.
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

  • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Lieven Ameel
  • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Lieven Ameel
  • venäläinen kirjallisuus: Sari Kivistö
  • saksankielinen kirjallisuus: Teemu Ikonen
  • ranskalainen kirjallisuus: Teemu Ikonen

Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

  • modernismista postmodermismiin : Teemu Ikonen
  • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Toni Lahtinen
  • dekkari, kauhu, romanssi: Lieven Ameel
  • sarjakuva ja graafinen romaani: Teemu Ikonen
  • lasten ja nuorten kirjallisuus: Maria Laakso

Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun, 5 op
Tentaattori: Maria Laakso
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle, 5 op
Tentaattori: Maria Laakso
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, 5 op
Tentaattori:  Maria Laakso
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Tentaattori: Maria Laakso 
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia, 5op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4D Kirjallisuus ja muu media, 5op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4E Omavalintaiset työelämätaidot, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot, osasuoritus Perehtyminen tieteellisiin monografioihin, 3 op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A2 Elämä ja kertomus, 5 op
Tentaattori: Lieven Ameel
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A4 Intermediaalisuus, 5 op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus, 5 op
Tentaattori: Lieven Ameel
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja, 5 op
Tentaattori: Sari Kivistö
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS1A Syventävä kirjallisuuden teoria 1, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS1B Syventävä kirjallisuuden teoria 2, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS2A Kirjallisuushistoriallinen tutkimus, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS2B Periodit, lajit, tyylit, 5 op
Tentaattori:  Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS3 Syventävä tekstianalyysi, 5 op
Tentaattori:  Maria Laakso
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS5B Omavalintaisia syventäviä opintoja, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Tenttiaika 4 h. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2016–2017 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tenttimateriaali on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.


SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op)
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta toiseen maailmansotaan 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW1 Talousviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa
 
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Tiedot tenttimateriaaleista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille.

Perusopinnot

POHP4 Kielioppi I, 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivä: Kirjatentin voi tehdä ennalta sovitusti yksikön yleisinä tenttipäivinä syyskuussa ja tammikuussa. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustyö. Lue tarkemmat ohjeet kotisivuilta!
Tenttiaika: 4 h
Tentin kieli: ruotsi

Aineopinnot

POHA3 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Suoritusmuoto: Ota yhteys Marja Kivilehtoon. Häneltä saat tarkemmat ohjeet ja hänen kanssaan voit sopia suorituksen aikataulusta.
Itsenäinen suoritus koostuu kirjatentistä ja harjoitustyöstä. Kirjatentin voi tehdä ennalta sovitusti yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Tenttiaika: 4 h
Tentin kieli: ruotsi

POHA8 Kirjallisuuden valinnaisopintojakso 5 opTentaattori: Tiina Räisä
Suoritusmuoto: Ota yhteys Tiina Räisään. Häneltä saat tarkemmat ohjeet jakson suorittamisesta
Suorituskieli: ruotsi

POHA9 Kielellinen vaihtelu 5 op
Tentaattori: Mona Forskkåhl
Tenttipäivä: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa koko lukuvuoden ajan.
Tenttiaika: 4 h
Tentin kieli: ruotsi

POHA10 Kielikontaktit 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Suoritusmuoto: Mahdollisuus suorittaa esseellä koko lukuvuoden ajan.
Suorituksen kieli: ruotsi

POHA15 Johdatus nordistiikkaan 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Suoritusmuoto: Opintojakson itsenäinen suoritus koostuu sähköisestä tentistä ja kirjallisesta tehtävästä. Ota yhteyttä tentaattoriin heti kun alat lukea tenttikirjallisuutta sopiaksesi kirjallista tehtävää varten luettavasta materiaalista (1 tutkimusraportti tai väitöskirja soveltuvin osin) ja tehtävän palautusaikataulusta. Sähköinen tentti on oltava suoritettuna hyväksytysti, ennen kuin kirjallisen tehtävän voi palauttaa.
Tenttiaika: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa kevätlukukauden 2017 ajan.
Tenttiaika: 4 h
Tentin kieli: ruotsi

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Kirjatentti yksikön yleisinä tenttipäivinä: lokakuu ja maaliskuu. Esseesuoritus: koko lukuvuosi
Tenttiaika: 4 h
Suorituskieli: ruotsi

POHS8 Kielihistoria, murteiden ja nimistöntutkimus 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: yksikön yleisinä tenttipäivinä joulukuussa ja huhtikuussa
Tenttiaika: 4 h
Suorituskieli: ruotsi

POHS9 Multimodaaliset tekstit 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttitapa:Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa koko lukuvuoden ajan.
Tenttiaika: 4 h
Suorituskieli: ruotsi

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden tenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGA6 Variety in Present-day English, 5 op
Tentaattorit: Arja Nurmi (syksy), Juhani Norri (kevät)
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla. Samalta sivulta löytyvät myös muut itsenäiset suoritustavat kuin kirjalliset tentit.

Perusopinnot:

SUOP4 Merkitys, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Antti Leino

Aineopinnot:

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op
Tentaattori: Mikko Heikkilä

SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, 5 op
Tentaattori: Antti Leino (syksy) / Mikko Heikkilä (kevät)

SUOA6 ja SUOA7, 5op
Tentaattorit:
Diskurssintutkimus: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
Keskustelunanalyysi: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
Pedagoginen kielitieto: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio: Klaus Laalo
Nimistöntutkimus: Antti Leino
Sanastontutkimus: Klaus Laalo

 

Syventävät opinnot:

SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, 5 op
Tentaattori: Suvi Honkanen

SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen (syksy) / Klaus Laalo (kevät)

SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOO3 Kirjoittaminen, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, 5 op
Tentaattori: Klaus Laalo

SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, 5 op
Tentaattori: Klaus Laalo

SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Klaus Laalo

SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Klaus Laalo

SUOK5 Sukukieli, 5 op
Sähköisenä tenttinä. Tentittävissä myös aiemman opetussuunnitelman SUOS1 Uralilaiskieli 3 op -osasuorituksen korvaavana tenttinä.
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo.

SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Klaus Laalo

SUOR4 Nimistöntutkimus, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOR5 Sanastontutkimus, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOS7 Teoriakirjallisuus, 5op
Sovitaan graduohjaajan kanssa. Kirjoita tentti-ilmoittautumisessa ohjaajasi nimi (=tentin tarkastaja) lisätietoihin