x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2015-2016

Slk 2015 klo 16-20 salissa B 1100 (PINNI B):

17.9., 15.10, 12.11. ja 10.12.

Klk 2016 klo 16-20 salissa B1100 (PINNIB) paitsi 12.5.2015 salissa A1 (PÄÄTALO):

21.1., 18.2., 17.3., 14.4. ja 12.5.

Kesätentit:
To 9.6.2016 klo 16-20, Pinni B1096
To 11.8.2016 klo 16-20, Pinni B1096
Lue lisää kesätenttitarjonnasta!

Yksikön yhteiset opinnot:

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttipäivät: yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tentittävästä materiaalista sovittava tentaattorin kanssa ennen ilmoittautumista.

LTLY01 osasuoritus yleinen kielitiede: ks. Yleinen kielitiede
LTLY03 Käännöstieteen perusteet: ks. monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
KIRP1 ja KIRP2: ks. kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
YKIEA1 Kielitieteen metodit: ks. yleinen kielitiede

Valinnaiset opinnot:

Espanjan kieli

Tentittävästä materiaalista sovittava erikseen ennen tenttiin ilmoittautumista tentaattorin kanssa.

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan 1900-luvun kirjallisuus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti  5 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Nyky- ja puhekieli  2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Espanja vieraana kielenä 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

Russian Studies

RUST1 Russian Culture 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

RUST2 Russian Politics and Foreign Policy 5 op
Tentaattori: NN
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

RUST3 Russian and Soviet History 5 op
Tentaattori: Pia Koivunen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Suomen kieli ja kulttuuri
Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli suomi. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 1
Tentaattori: Saija Merke

SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 2
Tentaattori: Saija Merke

Tekninen viestintä

TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentti 5 op Sähköinen tentti Tentin kesto: 4 h
Kirjallisuus löytyy opintokokonaisuuden sivulta http://uta.fi/ltl/sivuaineet/tc/index.html

Yleinen kielitiede

Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli: suomi, ruotsi, englanti, saksa. Tentittävä kirjallisuus löytyy oppiaineen www-sivuilta.

LTLY01 Yleisen kielitieteen perusteet 3 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP3 Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP4 Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA4 Kieli, yhteisö ja kulttuuri, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA5 Kieliopin ja kielenkuvauksen teoria 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

YKIEA6 ja YKIEA7 Erikoisala 1 & 2, 5 op
Tentaattori Urho Määttä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: sähköinen tentti 21.9.-12.12.2015 ja 18.1.-28.5.2016
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (englanninkieliset kirjat), 4 op
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai englanti

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (saksankieliset kirjat), 4 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Suoritettavissa myös esseenä, katso ohjeet intrasta, lisätietolinkki yllä.

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (venäjänkieliset kirjat), 4 op
Tentaattori: Mikhail Mikhailov
Tenttipäivät: Sovi tentistä tentaattorin kanssa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Terminologia, 3 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 2 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Tulkkausviestinnän perusteet, 3 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttipäivät: marra-, joulu-, tammi-, maalis- ja toukokuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU3 Käännöstieteen klassikoita, 5 op
Tentaattorit: Tiina Tuominen ja Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi, englanti tai saksa

Kääntäjän suomen opinnot I ja II

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin, 5 op
Tentti suoritetaan kahtena osatenttinä: katso tarkemmat tiedot lisätietolinkin takaa yllä.
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: yleisinä tenttipäivinä: 15.10., 10.12., 18.2., 14.4. sekä sähköisinä tentteinä opetusperiodien ajan
Tenttien kesto: 2 t per tentti
Tenttikieli: suomi

TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen – Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto, 3 op
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: 17.9., 12.11., 21.1., 17.3., 12.5.
Tentin kesto: 2 t
Tenttikieli: suomi
HUOM: Suoritettavissa myös opetussuunnitelman 2012-2015 mukainen TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen – Kielitieto käytössä II: katso tarkemmat tiedot lisätietolinkin takaa yllä.

TRSU07 Käännösten suomi, 5 op
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: kaikkina yleisinä tenttipäivinä kevätlulukaudella 2016
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRSU09 Suomen kielen erityiskysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: kaikkina yleisinä tenttipäivinä kevätlukukaudella 2016
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

 

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

ENGS2 History of English, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: slk 2015 yleiset tenttipäivät sekä sähköinen tentti; klk 2016 vain sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS17 Book Exam: Pragmatics, 5 op
Tentaattori: Peter Slomanson
Tenttipäivät: sähköinen tentti 1.9.2015 - 31.8.2016
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS27 Book Exam: World Englishes, 5 op
Tentaattori: Juhani Klemola
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS33 Book Exam: Language Teaching/Second Language Acquisition, 5 op
Tentaattori: Päivi Pahta slk 2015/Minna Nevala klk 2016
Tenttipäivät: kaikki yleiset tenttipäivät
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS45 Book Exam: Geocriticism, 5 op
Tentaattori: Markku Salmela
Tenttipäivät: sähköinen tentti tulossa kevätlukukaudella
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS39 Book Exam: History of Literary Theory, 5 op
Tentaattori: Jarkko Toikkanen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yleisissä tenteissä. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vrk ennen tenttiä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu).

Tieto tenttimateriaalista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille osoitteeseen http://www.uta.fi/ltl/ven/kaytannot/tentit.html.

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP2 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP3 Suullinen viestintä I
Osasuorituksen Fonetiikka (2 op) teoriaosuus
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Aineopinnot

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: venäjä

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h
Lisätietoja: Ota yhteys tentaattoriin ja sovi, mitkä teokset tentit ja mistä teoksista kirjoitat esseet.

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Morfologia 4 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Syntaksi 3 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Syventävät opinnot

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS8 Tyylioppi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS9 Leksikologia 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS10 Mediadiskurssi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS11 Sosiolingvistiikka 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS13 Monikielisyys ja – kulttuurisuus 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS14 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS15 Populaarikulttuuri ja -kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS16 Venäläinen kirjallisuus ja sukupuoli 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto 4 h

VENS17 Nykykirjallisuuden erityispiirteitä 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS21 Venäjän opettaminen vieraana kielenä 5 op
tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yleisissä tenteissä. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vrk ennen tenttiä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu).

Tieto tenttimateriaalista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille.

Perusopinnot:

RANP4 Johdatus kielitieteeseen
Tentaattori: Soili Hakulinen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Aineopinnot:

RANA5 Ranskan yhteiskunta II
Tentaattori: Philippe Jacob
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä 5 op
Tentaattori: Jukka Havu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Syventävät opinnot:

RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Vaihtoehtoisesti jakson voi suorittaa tekemällä kirjallisia tehtäviä. Ota yhteyttä tentaattoriin.

RANSV3 Frankofonia 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op
Tentaattori: Soili Hakulinen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ranska

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus, 5 op
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS38 Tulkkauksen teoria, 5 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttipäivät: marras-, joulu-, tammi-, maalis- ja toukokuun tenttipäivät
HUOM: Tarjolla myös sähköisenä tenttinä.
Tentin kesto: 4 h
​Tenttikieli: suomi

MVKS59 Suomennetun tietokirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: sähköinen tentti 15.9.‒15.12.2015 ja 11.1.‒31.5.2016
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS28 Kuva, sana ja ääni –multimodaalisuuskurssi, 5 op
Tentaattori: Hilkka Pekkanen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS61 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 5 op
Tentaattori: Hilkka Pekkanen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS35 Suomennoskirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op
Sähköinen tentti ja tehtävät
Tentin kesto: 4 h
Kirjallisuus löytyy opetusohjelmasta:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=28926

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan, luentojen oheiskirjallisuus 2 op
Suoritetaan luentojen kanssa samanaikaisesti tai luentojen jälkeen yleisenä tenttipäivänä.
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Opettaja ohjeistaa kirjallisuudesta luennoilla.

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan, luentojen oheiskirjallisuus 2 op
Suoritetaan luentojen kanssa samanaikaisesti tai niiden jälkeen sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Teemu Ikonen
Opettaja ohjeistaa kirjallisuudesta luennoilla.

KIRP5 Tekstianalyysi, harjoitukset korvaava kirjatentti, 3 op
Tentaattori: Maria Laakso, 1.2.2016 alkaen Toni Lahtinen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla.
Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa jaksoa kirjantentillä.

KIRA1 Kirjallisuuden teoria, 5op
Osasuoritus ”Kirjallisuuden teorian suuntia”: tarjolla sekä sähköisenä tenttinä että yleisenä tenttipäivänä.
Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla yleisenä tenttipäivänä sekä sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä. Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa tätä osasuoritusta kirjantentillä.
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

  • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Lieven Ameel
  • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Lieven Ameel
  • venäläinen kirjallisuus: Leena Eilittä
  • saksankielinen kirjallisuus: Teemu Ikonen
  • ranskalainen kirjallisuus: Teemu Ikonen

Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

  • modernismista postmodermismiin : Teemu Ikonen
  • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Maria Laakso, 1.2.2016 alkaen Toni Lahtinen
  • dekkari, kauhu, romanssi: Lieven Ameel
  • sarjakuva ja graafinen romaani: Leena Eilittä
  • lasten ja nuorten kirjallisuus: Maria Laakso

Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun, 5 op
Tentaattori: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle, 5 op
Tentaattori: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, 5 op
Tentaattori: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Tentaattori: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia, 5op
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4D Kirjallisuus ja muu media, 5op
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4E Omavalintaiset työelämätaidot, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot, osasuoritus Perehtyminen tieteellisiin monografioihin, 3 op
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A2 Elämä ja kertomus, 5 op
Tentaattori: Lieven Ameel
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A4 Intermediaalisuus, 5 op
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus, 5 op
Tentaattori: Lieven Ameel
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja, 5 op
Tentaattori: Leena Eilittä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS1A Syventävä kirjallisuuden teoria 1, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS1B Syventävä kirjallisuuden teoria 2, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS2A Kirjallisuushistoriallinen tutkimus, 5 op
Tentaattori: Juha Raipola (syksy), Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS2B Periodit, lajit, tyylit, 5 op
Tentaattori: Juha Raipola (syksy), Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS3 Syventävä tekstianalyysi, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy) / Maria Laakso (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS5B Omavalintaisia syventäviä opintoja, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Tenttiaika 4 h. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2015–2016 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tenttimateriaali on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.


SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op)
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta toiseen maailmansotaan 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW1 Talousviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa
 
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Tiedot tenttimateriaaleista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille.

Perusopinnot:

POHP4 Kielioppi I, 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Aika: Yksikön yleinen tenttipäivä syyskuussa ja marraskuussa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

Aineopinnot:

POHA3 Kielioppi II op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: Yleiset tenttipäivät sopimuksen mukaan
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi
Lisätiedot: Itsenäinen suoritus koostuu kirjatentistä ja harjoitustyöstä. Kirjatentti on oltava suoritettuna hyväksytysti, ennen kuin harjoitustyön voi palauttaa. Molempia voi kuitenkin tehdä samanaikaisesti.

POHA9 Kielellinen vaihtelu 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa 31.05.2016 saakka
Tenttikieli: ruotsi
Tentin suoritusaika: 3 h 55 min

POHA12 Itsenäinen projekti, 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Suoritustapa: Raportti/Essee
Mahdollisuus suorittaa koko lukuvuoden ajan.
Tarkemmat ohjeet kotisivuilla.

POHA15 Johdatus nordistiikkaan
Tentaattori: Johanna Koivisto
Sähköinen tentti (Tentin suoritusaika: 3 h 55 min)
Mahdollisuus suorittaa koko lukuvuoden ajan.
Tenttikieli: ruotsi

Syventävät opinnot:

POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Kirjatentti: lokakuu ja maaliskuu. Esseesuoritus: koko lukuvuosi
Ilmoittautuminen NettiOpsussa vähintään 7 vuorokautta ennen tenttiä
Tenttikieli: ruotsi

POHS8 Kielihistoria, murteiden ja nimistöntutkimus 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: joulukuu ja huhtikuu
Ilmoittautuminen NettiOpsissa viimeistään 7 vuorokautta ennen tenttiä
Tenttikieli: ruotsi

POHS9 Multimodaaliset tekstit
Tentaattori: Johanna Koivisto
Sähköinen tentti (Tentin suoritusaika: 3 h 55 min)
Mahdollisuus suorittaa koko lukuvuoden ajan.
Tenttikieli: ruotsi

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: slk 2015 yleiset tenttipäivät sekä sähköinen tentti; klk 2016 vain sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGA6 Variety in Present-day English, 5 op
Tentaattorit: Arja Nurmi (syksy), Juhani Norri (kevät)
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla. Samalta sivulta löytyvät myös muut itsenäiset suoritustavat kuin kirjalliset tentit.

Perusopinnot:

SUOP4 Merkitys, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Markus Hamunen

Aineopinnot:

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op
Tentaattori: Mikko Heikkilä

SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOA6 ja SUOA7, 5op
Tentaattorit:
Diskurssintutkimus: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
Keskustelunanalyysi: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
Pedagoginen kielitieto: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio: Liisa Mustanoja
Nimistöntutkimus: Antti Leino
Sanastontutkimus: Antti Leino

 

Syventävät opinnot:

SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, 5 op
Tentaattori: Suvi Honkanen

SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOO3 Kirjoittaminen, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, 5 op
Tentaattori: Anneli Pajunen

SUOO5 Pedagoginen kielitieto, 5 op
suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet verkkosivulta
HUOM. Ei suositella suoritettavaksi kevätlukukaudella 2016 (Niina Liljan tutkimusvapaa)

SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, 5 op
Tentaattori: Liisa Mustanoja

SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, 5 op
Tentaattori: Liisa Mustanoja

SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Liisa Mustanoja

SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Liisa Mustanoja

SUOK5 Sukukieli, 5 op
Sähköisenä tenttinä.5 op:n tentti tarjolla 1.1.2016 alkaen. 3 op:n tentti (korvaa edellisen opetussuunnitelman SUOS1 Uralilaiskieli -suoritusta) 1.11.2015 alkaen.
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo.

SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, 5 op
Sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Markus Hamunen

SUOR4 Nimistöntutkimus, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOR5 Sanastontutkimus, 5 op
Tentaattori: Antti Leino

SUOS7 Teoriakirjallisuus, 5op
Sovitaan graduohjaajan kanssa.