x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2014-2015

Kesätentit:
Ma 8.6.2015 klo 16-20, Pinni B 1096 (Jos haluat valmistua kevätlukukaudella 2015, älä tee tutkintoon tulevia suorituksia kesäkuun tenttipäivänä!)
To 13.8.2015 klo 16-20, Päätalo D11

Näihin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 28.5.2015 (myös elokuun tentti). Katso tarjonta tutkinto-ohjelmien sivuilta.

Torstain tentti klo 16-20

Slk 2014

18.9. ls B 1100 (PINNI B)
16.10. ls D10b (PÄÄTALO)
13.11. ls D10b (PÄÄTALO)
11.12. LS B 1100 (PINNI B)

Klk 2015

22.1. ls B1100 (PINNI B)
19.2. ls B1100 (PINNI B)
19.3. ls B1100 (PINNIB)
16.4. ls B1100 (PINNI B)
7.5. ls A1(PÄÄTALO)

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perus-, aine- ja syventävät opinnot
Kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot
Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot
Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot
Pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävät opinnot
Ranskan kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus-, aine- ja syventävät opinnot
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus-, aine- ja syventävät opinnot
Kääntäjän suomen opinnot
Kypsyysnäytteet

Perjantain tentti klo 12-16

Slk 2014

19.9. ls B1100 (PINNI B)
17.10. ls B1096 (PINNI B)
14.11. ls B1100 (PINNI B)
12.12. ls B1100 (PINNI B)

Klk 2015

23.1. ls B1100 (PINNI B)
20.2. ls B1100 (PINNI B)
20.3. ls B1100 (PINNIB)
17.4. ls B1100 (PINNI B)
8.5. ls B1100 (PINNI B)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot
Suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus
Espanjan kieli
Fonetiikka
Russian Studies
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Yksikön yhteiset opinnot
Yleinen kielitiede
Yleinen käännöstiede
Kypsyysnäytteet

Valinnaisissa opintokokonaisuuksissa tenttiminen

Espanjan kieli

Tentittävästä materiaalista sovittava erikseen ennen tenttiin ilmoittautumista tentaattorin kanssa.

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan 1900-luvun kirjallisuus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti  5 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Nyky- ja puhekieli  2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Espanja vieraana kielenä 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

Fonetiikka

Ennen tenttiin ilmoittautumista sovi tentittävästä materiaalista lehtori Michael O’Dellin kanssa (michael.odell@uta.fi/050-318 1027).

FONEP1 Fonetiikan teoriaa 3 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEP2 Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet 3 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEP5 Fonetiikan perusopintojen erikoistava opintojakso 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA1 Fonetiikan ja fonologian historiaa ja teoriaa 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA2 Puheen prosodia ja koartikulaatio 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA3 Puheen analyysi ja synteesi  5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA4 Fonetiikan tilastomenetelmät  5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA7 Fonetiikan aineopintojen erikoistava opintojakso 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
llmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen voi tehdä myös sähköisenä tenttinä sopimalla asiasta tentaattorin kanssa.

LTLY17 Kypsyysnäyte (HuK-tutkielma)
Tenttipäivät: Kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (torstai ja perjantai)
Ilmoittautuminen: NettiOPsu
Tenttiaika: 4 t

LTLY18 Kypsyysnäyte (Pro gradu –tutkielma)
Tenttipäivät: Kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (torstai ja perjantai)
Ilmoittautuminen: NettiOpsu
Tenttiaika: 4 t

Russian Studies

Tentittävä materiaali löytyy oppiaineen verkkosivulta: http://www.uta.fi/ltl/en/subjects/rst/studies/bookexams.html

RUST1 Russian Culture 5 op
Tentaattori Arja Rosenholm
Tenttiaika:4 h
Tenttikieli englanti
Kaikki syksyn tenttipäivät
Kirjat ilmoitettava

RUST3 Russian History 5 op
Tentaattori Pia Koivunen
Tenttiaika: 4 h
Tenttikieli englanti
Kaikki syksyn tenttipäivät
Kirjat ilmoitettava

Suomen kieli ja kulttuuri

Tenttien kesto 4 h. Ilmoittautuminen NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä. Tarjolla kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Kirjallisuudesta sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.

SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta I
Tenttikieli: suomi
Tentaattori ilmoitetaan myöhemmin
SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta IITenttikieli: suomi
Tentaattori ilmoitetaan myöhemmin

Viron kieli ja virolainen kulttuuri

Tenttien kesto 4 h. Ilmoittautuminen NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä. Tarjolla kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Kirjallisuudesta sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.

VIROP5 Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri 2 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: suomi tai viro

VIROP5 Virolainen kirjallisuus I 3 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: suomi tai viro

VIROA1 Nykyviron kielioppi 5 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: viro

VIROA2 Nykyviron leksikologia 5 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: viro

VIROA4 Kirjaviron kehitys 5 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: viro

VIROA5 Viron murteet 3 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: viro

VIROA5 Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia 2 op
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: viro

VIROA6 Virolainen kirjallisuus II
Tentaattori: Diana Maisla
Tenttikieli: viro

Yleinen kielitiede

Tenttien kesto 4 h. Ilmoittautuminen NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet – Yleinen kielitiede 3 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP3 Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP4 Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEA4 Kieli, yhteisö ja kulttuuri, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEA5 Kieliopin ja kielenkuvauksen teoria 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

YKIEA6 Erikoisala, 5 op
Kielet: suomi ja englanti.
Tentaattori Urho Määttä

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Sähköinen tentti 19.9.–19.12.2014
Tentin kesto: 4h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (englanninkieliset kirjat), 5 op
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai englanti

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (saksankieliset kirjat), 5 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuun kirjatenttipäivinä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Käännösteoria (venäjänkieliset kirjat), 5 op
Tentaattori: Mikhail Mikhailov
Tenttipäivät: Sovi tentistä tentaattorin kanssa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Terminologia, 5 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Tulkkausviestinnän perusteet, 5 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttipäivät: LTL-yksikön yleinen perjantain tenttipäivä seuraavasti:
syyslukukaudella 2014 joulukuu, kevätlukukaudella 2015 helmi-, huhti- ja toukokuu.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU3 Käännöstieteen klassikoita, 5 op
Tentaattorit: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: Sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi, englanti

Kääntäjän suomen opinnot I ja II

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin – Suomi kääntäjän työkielenä, 2 op
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: 18.9., 13.11., 19.3., 7.5.; myös sähköisenä tenttinä koko lukukauden ajan
Tentin kesto: 2 t
Tenttikieli: suomi

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin – Kielitieto käytössä I, 3 op
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: 18.9., 13.11., 22.1., 19.3.
Tentin kesto: 2 t
Tenttikieli: suomi

TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen – Kielitieto käytössä II, 3 op
Tentaattori: Sirkku Latomaa
Tenttipäivät: 18.9., 13.11., 19.2., 7.5.; myös sähköisenä tenttinä koko lukukauden ajan
Tentin kesto: 2 t
Tenttikieli: suomi

TRSU07 Kielen variaatio, 5 op
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: joka kuukauden yleinen tenttipäivä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRSU08 Käännössuomi, 5 op
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: joka kuukauden yleinen tenttipäivä tai sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRSU09 Suomen kielen erityiskysymyksiä, 5 op
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: joka kuukauden yleinen tenttipäivä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

ENGP5 Kielitiede I, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (to)
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGA5 Kielitiede II, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (to)
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS2 Englannin kielen historia, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (to)
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi.

SUOP4 osasuoritus Vanha kirjasuomi, 3 op
Tentaattori Antti Leino
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa

SUOP4 osasuoritus Suomen kielen tutkimuksen historia, 2 op
Vain sähköisenä tenttinä.
Tentaattori Antti Leino
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa

SUOA6 ja SUOA7 Erikoistumisopintoja, 5 op
Tentaattorit:
Markus Hamunen (Alueellinen ja/tai sosiaalinen variaatio)
Ulla Vanhatalo (Lähisukukielet sekä kielenmuutos)
Niina Lilja (Keskusteluntutkimus ja diskurssianalyysi)
Antti Leino (Nimistöntutkimus)
Matti Räsänen (Sanastontutkimus)
Tenttikirjallisuus: verkkosivulla

SUOS1 osasuoritus Kielitypologia, 7 op
Tentaattori Anneli Pajunen
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa

SUOS1 osasuoritus Uralilainen kieli, 3 op
Tentaattori Anneli Pajunen
Tenttikirjallisuus: sovittava etukäteen tentaattorin kanssa

SUOS2 osasuoritus Kirjallinen tentti
Tentaattori Antti Leino/Suvi Honkanen (syksy)
Tenttikirjallisuus: sovitaan syventävien opintojen HOPS-keskustelussa tai tentaattorin kanssa

SUOS3A1-4 Kielen oppiminen ja opettaminen, 5 op
Tentaattori Anneli Pajunen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SUOS3B1-4 Tiedottaminen, viestintä, kielenhuolto, 5 op
Tentaattori Matti Räsänen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SUOS3C1-4 Kielen tutkiminen, 5 op
Tentaattori Antti Leino
Tenttikirjallisuus: verkkosivuillaSaksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Tenttiaika 4 h. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2014-2015 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tenttimateriaali on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.


SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op)
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta nykyaikaan 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW1 Talousviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa
 
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKK3 Kulttuurien välinen viestintä 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Tenttikirjallisuus on listattu tutkinto-ohjelman omille verkkosivuille kohtaan http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Osa tenteistä tehdään sähköisessä tenttipalvelussa, osa yksikön yleisinä tenttipäivinä.

Perusopinnot

POHP6 Johdatus nordistiikkaan 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa koko lukuvuoden ajan
Tenttikieli: ruotsi

Aineopinnot

POHA9 Kielellinen vaihtelu 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa koko lukuvuoden ajan
Tenttikieli: ruotsi

POHA10 Kielikontaktit 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Mahdollisuus suorittaa esseellä koko lukuvuoden ajan
Suorituskieli: ruotsi

POHA15 Erikoisalaviestintä ja terminologia 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa 19.9.-19.12.2014.
Tenttikieli: ruotsi

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät marraskuussa ja huhtikuussa
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: ruotsi
Tentin kesto: 4 h

POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivät: Yksikön yleinen tenttipäivä lokakuussa ja maaliskuussa. Lisäksi retorinen puhe, kts. tarkemmat ohjeet kotisivuilta.
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: ruotsi
Tentin kesto: 4 h

POHS9 Multimodaaliset tekstit 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivät: Suoritettavissa sähköisessä tenttipalvelussa koko lukuvuoden ajan.
Suorituskieli: ruotsi

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yleisinä tenttipäivinä.

Tenttikirjallisuus on listattu tutkinto-ohjelman omilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/ran/kaytannot/kirjatentit.html

Syventävät opinnot:

RANSV5 Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op
Tentaattori: Philippe Jacob
Opintojakson voi suorittaa esseellä. Kysy tarkemmat ohjeet tentaattorilta.
Suorituskieli: ranska

RANS3 Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Philippe Jacob (ota yhteyttä tentaattoriin ennen tenttiin ilmoittautumista)
Suorituskieli: ranska

RANSV6 Kieli- tai kirjallisuustieteen erikoisjakso 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Opintojakson voi suorittaa esseellä sopimuksen mukaan. Kysy tarkemmat ohjeet tentaattorilta.
Suorituskieli: ranska

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen, 5 op
Tentaattori: Tytti Suojanen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
+ tehtävät
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali:
lisätiedot opetusohjelmassa

MVKS12 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: sähköinen tentti 19.9.–19.12.2014
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS27 Leksikografia ja sanakirjat, 5 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: joulu-, helmi-, huhti- ja toukokuun tenttipäivinä
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen – Kuva, sana ja ääni –multimodaalisuuskurssi, 2 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen – Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 4 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen – Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 4 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS35 Suomennoskirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: Tentittävissä yleisinä tenttipäivinä loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus, 5 op
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: sähköinen tentti
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS38 Tulkkauksen teoria, 5 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttipäivät: LTL-yksikön yleinen perjantain tenttipäivä seuraavasti:
syyslukukaudella 2014 joulukuu, kevätlukukaudella 2015 helmikuu, huhtikuu ja toukokuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS48 Suomennetun tietokirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: sähköinen tentti 1.10.‒12.12.2014 ja 12.1.‒29.5.2015
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yhteisessä tentissä. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vrk ennen tenttiä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu).

Tieto tenttimateriaalista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille osoitteeseen http://www.uta.fi/ltl/ven/kaytannot/tentit.html.

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP2 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP3 Suullinen viestintä I
Osasuorituksen Fonetiikka (2 op) teoriaosuus
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Aineopinnot

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h
Lisätietoja: Ota yhteys tentaattoriin ja sovi, mitkä teokset tentit ja mistä teoksista kirjoitat esseet.

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Morfologia 4 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Syntaksi 3 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Syventävät opinnot

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS8 Tyylioppi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS9 Leksikologia 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS10 Mediadiskurssi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS11 Sosiolingvistiikka 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS13 Monikielisyys ja – kulttuurisuus 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS14 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS15 Populaarikulttuuri ja -kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS16 Venäläinen kirjallisuus ja sukupuoli 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto 4 h

VENS17 Nykykirjallisuuden erityispiirteitä 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, 5 op
Vain sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Pekka Tammi
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Vain sähköisenä tenttinä.
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP5 Tekstianalyysi, harjoitukset korvaava tentti, 3 op
Tentaattori: Maria Laakso
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla.
Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa jaksoa kirjantentillä.

KIRA1 Kirjallisuuden teoria, 5op
Tarjolla sekä yleisenä tenttipäivinä että sähköisenä tenttinä. Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä. Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa tätä osasuoritusta kirjantentillä.
Tentaattori: Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Hanna Meretoja
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, 5 op
Tentaattorit:
- Pekka Tammi: brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus
- Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät): modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani
- Aino Mäkikalli: saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus
- Maria Laakso: lasten ja nuorten kirjallisuus
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi, 5 op
Tentaattori: Aino Mäkikalli
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia, 5op
Tentaattori: Hanna Meretoja
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4D Kirjallisuus ja muu media, 5op
Tentaattori: Mari Hatavara (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot, osasuoritus Perehtyminen tieteellisiin monografioihin, 3 op
Tentaattori: Pekka Tammi
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia, 5 op
Tentaattori: Aino Mäkikalli
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A2 Elämä ja kertomus, 5 op
Tentaattori: Aino Mäkikalli
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta, 5 op
Tentaattori: Pekka Tammi (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A4 Intermediaalisuus, 5 op
Tentaattori: Pekka Tammi (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus, 5 op
Tentaattori: Pekka Tammi (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja, 5 op
Tentaattori: Hanna Meretoja
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS1 Syventävä kirjallisuuden teoria, 10 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2A Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historia, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2B 1800-luvun kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2C 1900-luvun kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Tarja-Liisa Hypén
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2D Nykykirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS3 Syventävä tekstianalyysi, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS5 Omavalintaisia syventäviä opintoja, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla