x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2013-2014

TORSTAIN TENTTI KLO 16-20 LS A1 (PÄÄTALO)

slk 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.2013

klk 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5.2014

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perus- ja aineopinnot
Kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot
Pohjoismaisten kielten perus- ja aineopinnot
Ranskan kielen perus- ja aineopinnot
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot
Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot
Kertomus ja tekstiteorian syventävät opinnot
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot
Kääntäjän suomen opinnot
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
Yleinen käännöstiede

PERJANTAIN TENTTI KLO 12-16 LS 1100 (PINNI B)
HUOM! 15.11. LS D10A (PÄÄTALO) JA 11.4. LS D10B (PÄÄTALO)

slk 13.9., 11.10., 15.11., 13.12.2013

klk 17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5.2014

Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot
Ranskan kielen syventävät opinnot
Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot
Suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus
Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot
Espanjan kieli
Fonetiikka
Russian Studies
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Yksikön yhteiset opinnot
Yleinen kielitiede

Valinnaisissa opintokokonaisuuksissa tenttiminen

Espanjan kieli

Tentittävästä materiaalista sovittava erikseen ennen tenttiin ilmoittautumista lehtori José Santistebanin  kanssa (fernandez.santisteban@uta.fi / puh. 050 318 1249).

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus/ Espanjan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Espanjan 1900-luvun kirjallisuus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus/Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti  5 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Nyky- ja puhekieli  2 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Espanja vieraana kielenä 3 op
Tentaattori: José Santisteban
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: espanja
Tentin kesto: 4 h

Fonetiikka

Ennen tenttiin ilmoittautumista sovi tentittävästä materiaalista lehtori Michael O’Dellin kanssa (michael.odell@uta.fi/050-318 1027).

FONEP1 Fonetiikan teoriaa 3 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEP2 Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet 3 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEP5 Fonetiikan perusopintojen erikoistava opintojakso 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA1 Fonetiikan ja fonologian historiaa ja teoriaa 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA2 Puheen prosodia ja koartikulaatio 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA3 Puheen analyysi ja synteesi  5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA4 Fonetiikan tilastomenetelmät  5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

FONEA7 Fonetiikan aineopintojen erikoistava opintojakso 5 op
Tentaattori: Michael O’Dell
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (perjantain tentti)
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentin kesto: 4 h

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen voi tehdä myös sähköisenä tenttinä sopimalla asiasta tentaattorin kanssa.

LTLY17 Kypsyysnäyte (HuK-tutkielma)
Tenttipäivät: Kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (torstai ja perjantai)
Ilmoittautuminen: NettiOPsu
Tenttiaika: 4 t

LTLY18 Kypsyysnäyte (Pro gradu –tutkielma)
Tenttipäivät: Kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (torstai ja perjantai)
Ilmoittautuminen: NettiOpsu
Tenttiaika: 4 t

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Ilmoittautuminen yleisinä tenttipäivinä järjestettäviin tentteihin NettiOpsun kautta (vähintään 7 vrk ennen tenttiä) ja sähköisiin tentteihin sähköisen tenttipalvelun kautta.

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Kirjat: opetusohjelma
Tenttipäivät: 10.10., 12.12., 13.2., 10.4.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Käännösteoria, 4 op
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: 14.11., 16.1., 13.3., 15.5.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Tentitävä materiaali kokonaisuuden verkkosivuilla

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö -  Käännösteoria, 4 op
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: 10.10., 12.12., 13.2., 10.4.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai saksa
Tentitävä materiaali kokonaisuuden verkkosivuilla
Lisätiedot: Opintojakson voi suorittaa myös esseellä haluamanaan ajankohtana (koskee koko lukuvuotta). Suorituksesta neuvoteltava etukäteen tentaattorin kanssa.

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Käännösteoria, 4 op
Tentaattori: Mikhail Mikhailov
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (torstai) marraskuusta alkaen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentittävä materiaali kokonaisuuden verkkosivulla

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Terminologia
Tentaattori: Annikki Liimatainen
Tenttipäivät: 10.10., 12.12.2013 ja 13.2., 10.4.2014
lmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: suomi
Tentin kesto: 4 h
Tentitävä materiaali kokonaisuuden verkkosivuilla

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö -Tulkkausviestinnän perusteet, 3 op
Tentaattori: Mari Kukkonen
Tenttipäivät: joulu-, helmi- ja huhtikuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Tentitävä materiaali kokonaisuuden verkkosivuilla

TRMU3 Käännöstieteen klassikoita, 5 op (englanti)
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: loka-, joulu-, helmi-, huhti- ja toukokuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai englanti
Tentitävä materiaali kokonaisuuden verkkosivuilla

Kääntäjän suomen opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa itsenäisesti, joko tenttinä tai esseenä. Tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Kirjallisuudesta lisää oppiaineen verkkosivulla.

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin – Suomi kääntäjän työkielenä, 2 op
Tentaattori: Mari Honko
Tenttipäivät: 10.4.
Tentittävä kirjallisuus: ota yhteyttä tentaattoriin

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin – Kielitieto käytössä I, 3 op
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: 13.2., 10.4.
Tentittävä kirjallisuus: ota yhteyttä tentaattoriin

TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen – Kielitieto käytössä II, 3 op
Tentaattori: Mari Honko
Tenttipäivät: 16.1., 13.2., 10.4.
Tentittävä kirjallisuus: ota yhteyttä tentaattoriin

TRSU07 Kielen variaatio
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivä: 13.2.
Tentittävä kirjallisuus: ota yhteyttä opettajaan

TRSU08 Käännössuomi
Tentaattori: Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: 10.4.
Tentittävä kirjallisuus: ota yhteyttä opettajaan

TRSU09 Suomen kielen erityiskysymyksiä
Tentaattorit: Mari Honko ja Eliisa Pitkäsalo
Tenttipäivät: 16.1., 13.3., 15.5
Tentittävä kirjallisuus: ota yhteyttä opettajaan

Ruotsi kääntäjän työkielenä

Katso kohta Tenttiminen pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa.

Russian Studies -opintokokonaisuus

Tenttikirjallisuus on listattu opintokokonaisuuden verkkosivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/en/subjects/rst/studies/bookexams.html

RUST1 Russian Culture 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (syys-toukokuu)
Ilmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: englanti
Tentin kesto: 4 h

RUST2 Russian Politics 5 op
Tentaattori: Heino Nyyssönen
Tenttipäivät: Tentittävissä sähköisessä tenttijärjestelmässä
Tenttikieli: englanti
Tentin kesto: 4 h

RUST3 Russian History 5 op
Tentaattori: Pia Koivunen
Tenttipäivät: Yksikön yleiset tenttipäivät (syys-toukokuu)
Ilmoittautuminen: NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä
Tenttikieli: englanti
Tentin kesto: 4 h

Teknisen viestinnän erikoitusmisopinnot

TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentti 5 op, Tytti Suojanen, kesto 4 h, sähköinen tentti kesällä 2013 ja lukuvuonna 2013-2014. Tenttikirjallisuus osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/tc/index.html.

Viron kieli ja virolainen kulttuuri

Tenttien kesto 4 h. Ilmoittautuminen NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä. Tarjolla kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Kirjallisuudesta sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.

VIROP5 Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri 2 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROP5 Virolainen kirjallisuus I 3 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROA1 Nykyviron kielioppi 5 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROA2 Nykyviron leksikologia 5 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROA4 Kirjaviron kehitys 5 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROA5 Viron murteet 3 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROA5 Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia 2 op
Tentaattori: Mai Frick

VIROA6 Virolainen kirjallisuus II
Tentaattori: Mai Frick

Yleinen kielitiede

Tenttien kesto 4 h. Ilmoittautuminen NettiOpsussa väh. 7 vrk ennen tenttiä.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet – Yleinen kielitiede 3 op
Tenttipäivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat, 5 op
Tenttipäivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Tenttipäivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

YKIEP3 Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus, 5 op
Tenttipäivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

YKIEP4 Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti, 5 op
Tenttipäivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.
Kirjallisuus oppiaineen verkkosivuilla.

YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso, 5 op
Kirjat: ole yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön.
Tenttipäivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op
Kirjat: ole yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön.
Päivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.

YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede, 5 op
Kirjat: ole yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön.
Päivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.

YKIEA4 Kieli, yhteisö ja kulttuuri, 5 op
Kirjat: ole yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön.
Päivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.

YKIEA5 Kieliopin ja kielenkuvauksen teoria 5 op
Kirjat: ole yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön.
Päivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.

YKIEA6 Erikoisala, 5 op
Kirjat: ole yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön.
Päivät: kaikki tenttipäivät
Kielet: suomi ja englanti.

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

ENGP5 Kielitiede I, 5 op
Tentaattori: Maria Metsä-Ketelä
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (to)
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGA5 Kielitiede II, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (to)
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

ENGS2 Englannin kielen historia, 5 op
Tentaattori: Juhani Norri
Tenttipäivät: kaikkien kuukausien yleiset tenttipäivät (pe)
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: englanti

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu). Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi.

SUOP4 osasuoritus Vanha kirjasuomi, 3 op
Tentaattori Minna Vanhasalo
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa

SUOP4 osasuoritus Suomen kielen tutkimuksen historia, 2 op
Myös sähköisenä tenttinä 7.10.2013 alkaen
Tentaattori Minna Vanhasalo
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa

SUOA6 ja SUOA7 Erikoistumisopintoja, 5 op
Tentaattorit:
Markus Hamunen (Alueellinen ja/tai sosiaalinen variaatio)
Klaus Laalo (Lähisukukielet sekä kielenmuutos)
Mai Frick (Keskusteluntutkimus ja diskurssianalyysi)
Antti Leino (Nimistöntutkimus)
Matti Räsänen (Sanastontutkimus)
Tenttikirjallisuus: verkkosivulla

SUOS1 osasuoritus Kielitypologia, 7 op
Tentaattori Markus Hamunen ja Kaarina Mononen
Tenttikirjallisuus: opinto-oppaassa

SUOS1 osasuoritus Uralilainen kieli, 3 op
Tentaattori Larisa Leisiö
Tenttikirjallisuus: sovittava etukäteen tentaattorin kanssa

SUOS2 osasuoritus Kirjallinen tentti
Tentaattori Antti Leino/Klaus Laalo
Tenttikirjallisuus: sovitaan syventävien opintojen HOPS-keskustelussa tai tentaattorin kanssa

SUOS3A1-4 Kielen oppiminen ja opettaminen, 5 op
Tentaattori Klaus Laalo
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SUOS3B1-4 Tiedottaminen, viestintä, kielenhuolto, 5 op
Tentaattori Matti Räsänen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SUOS3C1-4 Kielen tutkiminen, 5 op
Tentaattori Antti Leino
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla



Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä (Huom! kandidaattiohjelmalla ja maisteriopinnoilla eri tenttipäivät). Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Tenttiaika 4 h. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2013-2014 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tenttimateriaali on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.


SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Withold Bonner
Tenttikieli: saksa

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op)
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta nykyaikaan 5 op
Tentaattori: Withold Bonner

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW1 Talousviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa
 
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKK3 Kulttuurien välinen viestintä 5 op
Tentaattori: ilmoitetaan myöhemmin.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään yksikön yleisinä tenttipäivinä.

Tenttikirjallisuus on listattu tutkinto-ohjelman omille verkkosivuille kohtaan http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Perusopinnot

POHP6 Johdatus nordistiikkaan 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivät: syyskuu ja marraskuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

Aineopinnot

POHA8 Kirjallisuuden valinnaisopintojakso 5 op
Tentaattori: Carl-Eric Johansson
Tenttipäivät: lokakuu ja marraskuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi
Lisätietoja: Tentti toteutuu, jos opintojaksosta ei järjestetä kontaktiopetusta.

POHA9 Kielellinen vaihtelu 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Joulukuu ja maaliskuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHA10 Kielikontaktit 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Joulukuu ja maaliskuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHA15 Erikoisalaviestintä ja terminologia 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: lokakuu ja joulukuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Mona Forsskåhl
Tenttipäivät: Marraskuu ja huhtikuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivät: helmikuu ja huhtikuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHS9 Multimodaaliset tekstit 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivät: maaliskuu ja toukokuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHS10 Kielipolitiikka 5 op
Tentaattori: Johanna Koivisto
Tenttipäivät: lokakuu ja joulukuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHS11 Kirjallisuuden erikoistumisjakso 5 op
Tentaattori: Carl-Eric Johansson
Tenttipäivät: lokakuu ja marraskuu
Lisätietoja: Tentti toteutuu, jos opintojaksosta ei järjestetä kontaktiopetusta.
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

POHS15 Kielioppi III 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: helmikuu ja huhtikuu
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: ruotsi

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Tenttikirjallisuus on listattu tutkinto-ohjelman omilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/ran/kaytannot/kirjatentit.html

Aineopinnot:

RANA5 Ranskan yhteiskunta II, 5 op
tentaattori: Philippe Jacob
tenttikieli: ranska
tentin kesto: 4 h
tenttipäivät: yksikön yleiset tenttipäivät

Syventävät opinnot:

RANS3 Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta, 5 op
tentaattori: Philippe Jacob
tenttikieli: ranska
tentin kesto: 4 h
tenttipäivät: yksikön yleiset tenttipäivät

RANSV3 Frankofonia, 5 op
tentaattori: Mélanie Buchart
tenttikieli: ranska
tentin kesto: 4 h
tenttipäivät: yksikön yleiset tenttipäivät

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot


Ilmoittautuminen yleisinä tenttipäivinä järjestettäviin tentteihin NettiOpsun kautta (vähintään 7 vrk ennen tenttiä) ja sähköisiin tentteihin sähköisen tenttipalvelun kautta.

MVKS12 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, 5 op
Tentaattori: Marja Kivilehto
Tenttipäivät: 10.10., 12.12., 13.2., 10.4.
Tenttikirjallisuus: maisteriopintojen verkkosivuilla
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen, 5 op
Tentaattori: Tytti Suojanen
Sähköinen tentti+tehtävät
Tenttikirjallisuus ja ohjeet: Ks. opetusohjelma https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=23760
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen - Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi, 2 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali: Mikkonen, Kai 2005: Kuva ja sana. Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus.

MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen - Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 4 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali maisteriopintojen verkkosivuilla

MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen - Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 4 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali maisteriopintojen verkkosivuilla

MVKS35 Suomennoskirjallisuuden historia, 5 op
Tentaattori: Riitta Oittinen
Tenttipäivät: loka-, marras-, joulu-, helmi-, maalis- ja huhtikuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali: Riikonen, H. K.; Kovala, Urpo; Kujamäki, Pekka; Paloposki, Outi (toim). Suomennoskirjallisuuden historia I ja II. SKS 2007
Lisätiedot: Huom! Tentti on aineistotentti, eli kirjat saa ottaa mukaan tenttiin.

MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus
Tentaattori: Tiina Tuominen
Tenttipäivät: joulu-, helmi-, huhti- ja toukokuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali maisteriopintojen verkkosivuilla

MVKS38 Tulkkauksen teoria
Tentaattori: Mari Kukkonen
Tenttipäivät: joulu-, helmi- ja huhtikuun yleiset tenttipäivät (torstai)
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi
Kirjat/materiaali maisteriopintojen verkkosivuilla

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan yksikön yhteisessä tentissä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu).

Tieto tenttimateriaalista kootaan tutkinto-ohjelman verkkosivuille osoitteeseen http://www.uta.fi/ltl/ven/kaytannot/tentit.html.

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP2 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP3 Suullinen viestintä I
Osasuorituksen Fonetiikka (2 op) teoriaosuus
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Aineopinnot

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h
Lisätietoja: Ota yhteys tentaattoriin ja sovi, mitkä teokset tentit ja mistä teoksista kirjoitat esseet.

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Morfologia 4 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Syntaksi 3 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Syventävät opinnot

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS8 Tyylioppi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS9 Leksikologia 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS10 Mediadiskurssi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS11 Sosiolingvistiikka 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS13 Monikielisyys ja – kulttuurisuus 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS14 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS15 Populaarikulttuuri ja -kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS16 Venäläinen kirjallisuus ja sukupuoli 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto 4 h

VENS17 Nykykirjallisuuden erityispiirteitä 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu). Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, 5 op
Tentaattori: Pekka Tammi
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Tentaattori: Maria Laakso (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Maria Laakso (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRP5 Tekstianalyysi, harjoitukset korvaava tentti, 3 op
Tentaattori: Mirja Kokko
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA1 Kirjallisuuden teoria, 5op
osasuoritukset voi tenttiä erikseen
Tentaattori: Maria Laakso (syksy), Saija Isomaa (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
osasuoritukset voi tenttiä erikseen
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Hanna Meretoja
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, 5 op
Tentaattorit:
Maria Mäkelä (saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus / lasten ja nuorten kirjallisuus)
Pekka Tammi (brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus)
Teemu Ikonen (modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi, 5 op
Tentaattori: Maria Mäkelä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia, 5op
Tentaattori: Hanna Meretoja
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRA4D Kirjallisuus ja muu media, 5op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot, osasuoritus Perehtyminen tieteellisiin monografioihin, 3 op
Tentaattori: Pekka Tammi
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia, 5 op
Tentaattori: Maria Mäkelä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A2 Elämä ja kertomus, 5 op
Tentaattori: Maria Mäkelä
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A4 Intermediaalisuus, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus, 5 op
Tentaattori: Teemu Ikonen
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja, 5 op
Tentaattori: Hanna Meretoja
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

KIRSKIS1 Syventävä kirjallisuuden teoria, 10 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2A Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historia, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2B 1800-luvun kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2C 1900-luvun kirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Maria Laakso (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS2D Nykykirjallisuus, 5 op
Tentaattori: Saija Isomaa
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS3 Syventävä tekstianalyysi, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla

SKIS5 Omavalintaisia syventäviä opintoja, 5 op
Tentaattori: Mari Hatavara
Tenttikirjallisuus: verkkosivuilla