x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt

Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt kielikeskuksessa

 

Tutkintojen viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot on kuvattu kielikeskuksen opinto-oppaassa yksiköittäin ja tutkinnoittain. Opetusohjelmasta selviävät kurssien ajat ja paikat. Kielikeskuksen sivuilla opinnot näkyvät viestintä- ja kieliopintopolkuina.

Ilmoittautumisohjeita

Lisää ohjeita löydät kielikeskuksen kotisivuilta kohdasta Opiskeluohjeita.

Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan NettiOpsun kautta. Tieto ryhmään hyväksymisestä tai jonoon jäämisestä on nähtävissä opiskelijan NettiOpsussa. Ryhmään hyväksytyn opiskelijan on oltava ajoissa paikalla ryhmän ensimmäisessa tapaamisessa, samoin jonottajien. Vapaat paikat jaetaan paikalla oleville jonottajille jonolistan mukaisesti.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2015 - 2016 ensimmäisen periodin kursseille

 • alkaa 11.8.2015 ja
 • päättyy 27.8.2015.
 • Valinnan tulokset nähtävissä 28.8.2015.

Ilmoittautuminen toisen periodin kursseille

 • alkaa 28.9.2015 ja
 • päättyy 15.10.2015.
 • Valinnan tulokset nähtävissä 16.10.2014.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille

 • alkaa 15.12.2015 ja
 • päättyy 6.1.2016.
 • Valinnan tulokset nähtävissä viimeistään 8.1.2016 NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen neljännen periodin kursseille

 • alkaa 16.2.2016 ja
 • päättyy 3.3.2016.
 • Valinnan tulokset nähtävissä 4.3.2016 NettiOpsussa.

Tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot

Englannin, ruotsin sekä suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän kurssit sekä kaupallisen saksan kurssit järjestetään yksiköittäin tai tutkinnoittain, ja ao. yksiköiden tai tutkintojen opiskelijoilla on etusija ryhmiin. Heidät valitaan ryhmiin yleensä kokonaisopintopistemäärän perusteella, jos tieteenalayksiköiden kanssa ei ole sovittu muuta. Muista mahdollisista valintakriteereistä ilmoitetaan opetusohjelmassa. 

Huom! Jos sinulla on opintosuorituksia, jotka eivät vielä näy opintosuoritusrekisterissä, ilmoita asiasta ja toimita todistus kurssin opettajalle ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Yksikkökohtaiset Introduction to Academic English –kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, samoin Foundations of English Business Communication -kurssi. Opiskelijat valitaan näihin ryhmiin konaisopintopistemäärän perusteella tai tarvittaessa arpomalla (esim. silloin, kun opintopisteitä ei ole vielä lainkaan tai niitä on usealla opiskelijalla saman verran).

Joihinkin ryhmiin voi osallistua myös muiden alojen opiskelijoita, jos niissä on tilaa. Ryhmän opettaja antaa lisätietoja.

Suositus on, että opiskelija ilmoittautuu ja osallistuu vain yhdelle valinnaiselle opintojaksolle (2 op). Etusijalla valinnaisten opintojaksojen ryhmiin ovat ne, joilla ei vielä ole vastaavaa suoritusta.

Tampereen yliopiston läsäoleville tutkinto-opiskelijoille varataan joitakin paikkoja myös avoimen yliopisto-opetuksen kieli- ja viestintäopintojen opetusryhmiin. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat näihin ryhmiin NettiOpsussa ja opinnot ovat heille maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. Näiden opintojen tarkemmat tiedot ilmoittautumisineen löydät Avoin yliopisto-opetus -otsikon alta.

 

Kaikille opiskelijoille tarkoitetut viestintä- ja kieliopinnot

Vapaasti valittavat kieliopinnot on kuvattu opinto-oppaassa ja kielikeskuksen kotisivuilla kohdassa Opetus näkyvissä polkukaavioissa kielittäin. Ilmoittautumiskäytännöt ovat samat kuin tutkintojen kieliopinnoissa.

Myös vapaasti valittavien kieliopintojen ryhmien opiskelijoiden valintakriteerinä on opiskelijan kokonaisopintopistemäärä. KTK- ja KTM-tutkintojen opiskelijoilla on etusija espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielten kaikkiin ryhmiin sekä saksan kielen niihin ryhmiin, joiden suoritukset soveltuvat kyseisten tutkintojen toisen vieraan kielen opinnoiksi tai niitä edeltäviksi opinnoiksi. KTK- ja KTM-tutkinnot ovat Tampereen yliopistossa ainoat tutkinnot, johon vaaditaan vähintään kahden vieraan kielen opintoja. Tavoitteena on lisäksi se, että mahdollisimman moni opiskelija voisi halutessaan opiskella vapaasti valittavia kieliopintoja.

Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat

Opetus alkaa opetusohjelmassa mainittuina aikoina siten, että esim. klo 8 ja 8.15 alkavaksi merkityt kurssit alkavat klo 8.15 ja klo 8.00 alkava kurssi alkaa tasan klo 8. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Opetusohjelmassa mainittu kurssin päättymispäivä tarkoittaa yleensä kurssin viimeistä opetuskertaa, jonka jälkeen pidetään vielä kurssien loppukuulustelu ja sen uusinta. Kurssien opettajat antavat lisätietoja. Huom! Jos ryhmiä on useita, opetusohjelman kohdassa "Opetus" mainitaan ensimmäiseksi alkavan ryhmän aloituspäivä ja viimeiseksi päättyvän ryhmän lopetuspäivä. Ryhmäkohtaiset opetuksen alku- ja loppupäivät on ilmoitettu eri ryhmien kohdalla opetusohjelmassa.

 

Kurssin suorittaminen

Viestintä- ja kieliopintojen opetus annetaan yleensä pienryhmissä. Koska opetukseen kuuluu usein taitoharjoittelua, opiskelijan on oltava läsnä opetuskerroilla ja sitouduttava kurssin suorittamiseen opetusohjelman mukaisesti. Kursseille ei voi tulla niiden jo alettua eikä niitä voi suorittaa loppuun jälkikäteen. Lisätietoja saa kielikeskuksen kotisivuilta kohdasta Opiskeluohjeita.

 

Aiemmin hankittu osaaminen ja aikaisemmat suoritukset

Opiskelijat, joilla jo on osaamistavoitteiden mukainen osaaminen englannin tai ruotsin kielessä tai puheviestinnässä, voivat antaa osaamisestaan näytön. Lisätietoja AHOT-menettelystä (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) löytyy kielikeskuksen kohdasta Opintojakson suorittaminen kokeella.

Opiskelijat, joilla on muualla suoritettuja viestintä- ja kieliopintoja, voivat hakea niiden perusteella korvaavuuksia kielikeskuksen opintojaksoista, lisätietoa saa kielikeskuksen kotisivuilta.