x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt

Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt kielikeskuksessa


Tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot on kuvattu kielikeskuksen opetussuunnitelmassa yksiköittäin ja / tai tutkinnoittain. Opintojaksokuvauksista on linkit opetusohjelmaan, josta selviävät kurssien ajat ja paikat. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan NettiOpsun kautta. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2014 III periodin kursseille alkaa 9.12.2013 ja päättyy 2.1.2014. Valinnan tulokset ovat nähtävissä NettiOpsussa 3.1.2014. Ilmoittautuminen IV periodin kursseille alkaa 3.2.2014 ja päättyy 20.2.2014. Valinnan tulokset ovat nähtävissä NettiOpsussa 21.2.2014.

Englannin, ruotsin sekä suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän kurssit sekä kaupallisen saksan kurssit järjestetään yksiköittäin / tutkinnoittain, ja ao. yksiköiden / tutkintojen opiskelijoilla on etusija ryhmiin. Heidät valitaan ryhmiin yleensä kokonaisopintopistemäärän perusteella, jos tieteenalayksiköiden kanssa ei ole sovittu muuta. Muista mahdollisista valintakriteereistä ilmoitetaan opetusohjelmassa. Yksikkökohtaiset Introduction to Academic English –kurssit on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, ja heillä on etusija näihin ryhmiin. Sama koskee Foundations of English Business Communication -kurssin moduuleita.

Huom! Jos opiskelijalla on suorituksia, jotka hän aikoo sisällyttää TaY:n tutkintoonsa, mutta jotka eivät vielä näy opintosuoritusrekisterissä, hänen tulee todentaa asia kurssin opettajalle ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Joihinkin ryhmiin voi osallistua myös muiden alojen opiskelijoita, jos niissä on tilaa. Ryhmän opettaja antaa lisätietoja. Tieto ryhmään hyväksymisestä tai jonoon jäämisestä on nähtävissä opiskelijan NettiOpsussa. Ryhmään hyväksytyn opiskelijan on oltava paikalla ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa, samoin jonottajien. Vapaat paikat jaetaan paikalla oleville jonottajille jonolistan mukaisesti.

 

Kaikille opiskelijoille tarkoitetut kieliopinnot

Vapaasti valittavat kieliopinnot on kuvattu opetussuunnitelmissa kielittäin. Ilmoittautumiskäytännöt ovat samat kuin tutkintojen kieliopinnoissa.

Myös vapaasti valittavien kieliopintojen ryhmien opiskelijoiden valintakriteerinä on opiskelijan kokonaisopintopistemäärä. KTK- ja KTM-tutkintojen opiskelijoilla on etusija espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielten kaikkiin ryhmiin sekä saksan kielen niihin ryhmiin, joiden suoritukset soveltuvat kyseisten tutkintojen toisen vieraan kielen opinnoiksi tai niitä edeltäviksi opinnoiksi. KTK- ja KTM-tutkinnot ovat Tampereen yliopistossa ainoat tutkinnot, johon vaaditaan vähintään kahden vieraan kielen opintoja.

 

Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat

Opetus alkaa opetusohjelmassa mainittuina aikoina siten, että esim. klo 8 ja 8.15 alkavaksi merkityt kurssit alkavat klo 8.15 ja klo 8.00 alkava kurssi alkaa tasan klo 8. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Opetusohjelmassa mainittu kurssin päättymispäivä tarkoittaa yleensä kurssin viimeistä opetuskertaa, jonka jälkeen pidetään vielä kurssien loppukuulustelu ja sen uusinta. Kurssien opettajat antavat lisätietoja. Huom! Jos ryhmiä on useita, opetusohjelman kohdassa "Opetus" mainitaan ensimmäiseksi alkavan ryhmän aloituspäivä ja viimeiseksi päättyvän ryhmän lopetuspäivä. Ryhmäkohtaiset opetuksen alku- ja loppupäivät on ilmoitettu eri ryhmien kohdalla opetusohjelmassa.

 

Kurssin suorittaminen

Kieli- ja viestintäopintojen opetus annetaan yleensä pienryhmissä. Koska opetukseen kuuluu usein taitoharjoittelua, opiskelijan on oltava läsnä opetuskerroilla ja sitouduttava kurssin suorittamiseen opetusohjelman mukaisesti. Kursseille ei voi tulla niiden jo alettua eikä niitä voi suorittaa loppuun jälkikäteen. Lisätietoja saa kielikeskuksen kotisivuilta.

 

Aiemmin hankittu osaaminen ja aikaisemmat suoritukset

Opiskelijat, joilla jo on osaamistavoitteiden mukainen osaaminen englannin tai ruotsin kielessä, voivat antaa osaamisestaan näytön. Lisätietoja AHOT-menettelystä (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) löytyy kielikeskuksen kotisivuilta.

Opiskelijat, joilla on muualla suoritettuja kieli- ja viestintäopintoja, voivat hakea niiden perusteella korvaavuuksia kielikeskuksen opintojaksoista, lisätietoa saa kielikeskuksen kotisivuilta.