x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt

Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt kielikeskuksessa


Tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot on kuvattu kielikeskuksen opetussuunnitelmassa yksiköittäin ja / tai tutkinnoittain. Opintojaksokuvauksista on linkit opetusohjelmaan, josta selviävät kurssien ajat ja paikat. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan NettiOpsun kautta. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2013 kursseille alkaa 10.12.2012 ja päättyy III periodin kurssien osalta 3.1.2013. Valinnan tulokset ovat nähtävissä NettiOpsussa 4.1.2013. Ilmoittautuminen IV periodin kursseille päättyy 21.2.2013, valinnan tulokset nähtävissä NettiOpsussa 22.2.2013.

Englannin, ruotsin sekä suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän kurssit sekä kaupallisen saksan kurssit järjestetään yksiköittäin / tutkinnoittain, ja ao. yksiköiden / tutkintojen opiskelijoilla on etusija ryhmiin. Heidät valitaan ryhmiin yleensä kokonaisopintopistemäärän perusteella, jos tieteenalayksiköiden kanssa ei ole sovittu muuta.

Huom! Jos opiskelijalla on suorituksia, jotka hän aikoo sisällyttää TaY:n tutkintoonsa, mutta jotka eivät vielä näy opintosuoritusrekisterissä, hänen tulee todentaa asia kurssin opettajalle ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Joihinkin ryhmiin voi osallistua myös muiden alojen opiskelijoita, jos niissä on tilaa. Ryhmän opettaja antaa lisätietoja. Tieto ryhmään hyväksymisestä tai jonoon jäämisestä näkyy opiskelijan NettiOpsussa sekä kielikeskuksen ilmoitustaululla Pinni B-rakennuksen 5. kerroksessa viimeistään kolme päivää ennen kurssin alkua. Ryhmään hyväksytyn opiskelijan on oltava paikalla ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa, samoin jonottajien. Vapaat paikat jaetaan paikalla oleville jonottajille jonolistan mukaisesti.


Kaikille opiskelijoille tarkoitetut kieliopinnot

Vapaasti valittavat kieliopinnot on kuvattu opetussuunnitelmissa kielittäin. Ilmoittautumiskäytännöt ovat samat kuin tutkintojen kieliopinnoissa.

Myös vapaasti valittavien kieliopintojen ryhmien opiskelijoiden valintakriteerinä on opiskelijan kokonaisopintopistemäärä. KTK- ja KTM-tutkintojen opiskelijoilla on kevätlukukaudesta 2013 alkaen etusija espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielten kaikkiin ryhmiin sekä saksan kielen niihin ryhmiin, joiden suoritukset soveltuvat kyseisten tutkintojen toisen vieraan kielen opinnoiksi tai niitä edeltäviksi opinnoiksi. KTK- ja KTM-tutkinnot ovat Tampereen yliopistossa ainoat tutkinnot, johon vaaditaan vähintään kahden vieraan kielen opintoja.


Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat

Opetus alkaa opetusohjelmassa mainittuina aikoina siten, että esim. klo 8 ja 8.15 alkavaksi merkityt kurssit alkavat klo 8.15 ja klo 8.00 alkava kurssi alkaa tasan klo 8. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Opetusohjelmassa mainittu kurssin päättymispäivä tarkoittaa yleensä kurssin viimeistä opetuskertaa, jonka jälkeen pidetään vielä kurssien loppukuulustelu ja sen uusinta. Kurssien opettajat antavat lisätietoja. Huom! Jos ryhmiä on useita, opetusohjelman kohdassa "Opetus" mainitaan ensimmäiseksi alkavan ryhmän aloituspäivä ja viimeiseksi päättyvän ryhmän lopetuspäivä. Ryhmäkohtaiset opetuksen alku- ja loppupäivät on ilmoitettu eri ryhmien kohdalla opetusohjelmassa.


Kurssin suorittaminen

Kieli- ja viestintäopintojen opetus annetaan yleensä pienryhmissä. Koska opetukseen kuuluu usein taitoharjoittelua, opiskelijan on oltava läsnä opetuskerroilla ja sitouduttava kurssin suorittamiseen opetusohjelman mukaisesti. Kursseille ei voi tulla niiden jo alettua eikä niitä voi suorittaa loppuun jälkikäteen. Lisätietoja saa kielikeskuksen kotisivuilta.


Aiemmin hankittu osaaminen ja aikaisemmat suoritukset

Opiskelijat, joilla jo on Introduction to Academic English -opintojakson (4 op) osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voivat antaa osaamisestaan näytön. Myös Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän -opintojakson (4 op) osaamistavoitteet jo hallitsevat voivat antaa osaamisestaan näytön. Lisätietoja AHOT-menettelystä (AHOT=aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) löytyy kielikeskuksen kotisivuilta.

Opiskelijat, joilla on muualla suoritettuja kieli- ja viestintäopintoja, voivat hakea niiden perusteella korvaavuuksia kielikeskuksen opintojaksoista, lisätietoa saa kielikeskuksen kotisivuilta.