x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLEISET KIRJALLISET KUULUSTELUT LUKUVUONNA 2012-2013

Johtamiskorkeakoulussa on siirrytty pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä.

Poikkeuksena tähän ovat markkinointi, Asian Studies, taloustiede, yrityksen laskentatoimi,yritysjuridiikka ja vero-oikeus ja julkisoikeus, jotka järjestävät vielä yleisiä kirjallisia tenttilaisuuksia. Kaikkien em. opintosuuntien tenttejä ei voi suorittaa kaikkina yleisinä tenttipäivinä. Tarkemmat tiedot, minkä opintojaksojen tentit voi suorittaa minäkin päivänä, löytyvät johtamiskorkeakoulun verkkosivuilta tutkinto-ohjelmien ja opiskelukäytönnöt ja -ohjeet alta.

Kevätlukukausi 2013

ma 14.1.2013 klo 8-12 ls D 10 a+b
HUOM!!!   ke 30.1.2013 klo 16-20  D 10 a+b
ma 11.2.2013 klo 8-12 D 10 a+b
ti 26.2.2013 klo 16-20 D10 a+b
ma 11.3.2013 klo 8-12 D 10 a+b
ti 26.3.2013 klo 16-20 juhlasali
ma 8.4.2013 klo 8-12 D 10 a+b
ti 23.4.2013 klo 16-20 D 10 a+b
ma 6.5.2013 klo 8-12 D10 a+b
ti 21.5.2013 klo 16-20 D 10 a+b

Yleisten kirjallisten kuulustelujen tenttitilaisuuksiin ilmoittaudutaan viimeistään seitsemän päivää ennen varsinaista tenttipäivää, pääsääntöisesti sähköisesti Nettiopsun kautta.

Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa ei järjestetä yleisiä kirjallisia tenttitilaisuuksia, vaan kaikki kansainvälisen politiikan sekä valtio-opin opintosuuntien kirjallisuustentit suoritetaan sähköisesti (Tenttis).

Tentaattorilista sekä lisätietoja opiskelukäytännöistä tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa tentit suoritetaan sähköisesti, poikkeuksena julkisoikeuden opintosuunta, jonka tentit suoritetaan yleisinä kirjallisina tentteinä. Poikkeuksena uusien vaatimusten mukaiset jaksot HALJUA24 Eurooppaoikeus ja HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso, jonka tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä. Katso lisätietoa yksikön verkkosivuilta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa kaikki tai ainakin osa tenteistä suoritetaan sähköisesti kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan, vastuullisen liiketoiminnan, yritysjuridiikan ja vero-oikeuden sekä yrityksen johtamisen opintosuunnissa. Muiden opintosuuntien järjestämät tentit tentitään yleisinä tenttipäivinä ja niiden aikataulun löydät yksikön verkkosivuilta.