x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

Johtamiskorkeakoulun yleiset kirjalliset tentit

Kauppa- ja hallintotieteet

Kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi

Käytössä ainoastaan sähköinen tenttiminen lkv 2011-2012. Sähköisen tenttipalvelun esittely, käyttöehdot ja ohjeet, ks. http://www.uta.fi/opiskelu/asiointi/tenttis/.


Tenttien vastaanottajat

Kansainvälinen politiikka

Perusopinnot
KVPOP1 tuntiopettaja Anna-Riitta Salomäki
KVPOP2-KVPOP3, ks. KVPOA2- tai KVPOA3- tai KVPOA4-tentaattori
KVPOP4-KVPOP5 tuntiopettaja Anna-Riitta Salomäki

Perusopintokokonaisuuden vastuuopettaja: yliopistonlehtori Elina Penttinen.

Aineopinnot
KVPOA1 yliassistentti Eero Palmujoki
KVPOA2 tuntiopettaja Helle Palu
KVPOA3 professori Pami Aalto
KVPOA4 lehtori Tarja Seppä

Aineopintojen vastuuopettaja: yliopistonlehtori Elina Penttinen.

Syventävät opinnot
KVPOS1 professori Hiski Haukkala
KVPOS3 professori Hiski Haukkala
KVPOS4 professori Pami Aalto
KVPOS5 professori Tuomas Forsberg

Syventävien opintojen vastuuopettaja: professori Hiski Haukkala.
Oppiaineen vastuuopettaja ja kokonaismerkintä: professori Tuomas Forsberg.


Valtio-oppi

Perusopinnot
VALTP1-VALTP3 tuntiopettaja Erika Säynässalo
VALTP4-VALTP5 tuntiopettaja Jarmo Rinne

Perusopintokokonaisuuden vastuuopettaja: yliopistonlehtori Mikko Lahtinen.

Aineopinnot
VALTA1 yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
VALTA2 yliopistonlehtori Rauli Mickelsson
VALTA3-VALTA4 yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
VALTA5-VALTA6 yliopistonlehtori Rauli Mickelsson
VALTA7 professori Tapio Raunio
VALTA8 yliopistonlehtori Rauli Mickelsson
VALTA9 (sivuaineopiskelijat) professori Ilkka Ruostetsaari

Aineopintojen vastuuopettaja: yliopistonlehtori Mikko Lahtinen.

Syventävät opinnot
VALTS1 professori Ilkka Ruostetsaari
VALTS2a-b professori Heikki Paloheimo
VALTS2c-d professori Ilkka Ruostetsaari
VALTS2e-f professori Tapio Raunio
VALTS2g-h professori Heikki Paloheimo
VALTS3-VALTS4 pro gradu -tutkielmaa ohjaava professori (Paloheimo, Raunio, Ruostetsaari)

Syventävien opintojen ja oppiaineen vastuuopettaja: professori Tapio Raunio.

Kokonaismerkintäpyynnöt ja muut opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut:
Johanna Tuomikoski, Linna h. 5110, puh. 3551 7343, sähköposti johanna.tuomikoski(at)uta.fi.