!
Ennakkotieto opetusohjelmasta 2018–2019
Opetusohjelman tietoja päivitetään, tarkista ajantasaiset tiedot näiltä sivuilta ennen kurssin alkua.
Tenttiminen
Tenttiminen yksikössä

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2018-2019
(Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet)

Slk 2018 klo 16-20

Tenttipäivät ja salit:

20.9.    LS B1096
18.10.  LS B1100
15.11.  LS B1100
13.12.  LS B1100

Klk 2019 klo 16-20

Tenttipäivät ja salit:

24.1.   LS B1096
21.2.   LS B1100
21.3.   LS B1100
11.4.   LS B1100
16.5.   LS B1100

KYPSYYSNÄYTTEET

Kypsyysnäytteet tehdään pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä

VALINNAISET KOKONAISUUDET

Suomen kieli ja kulttuuri
Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli suomi. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 1
Tentaattori: Maija Tervola

SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 2
Tentaattori: Maija Tervola

Yleinen kielitiede

Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli: suomi, ruotsi, englanti, saksa. Tentittävä kirjallisuus löytyy opiskelun oppaasta)

LTLY01 Yleisen kielitieteen perusteet 3 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat, 5 op
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Tentaattori Unni Leino.

YKIEP3 Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus, 5 op
Tentaattori Unni Leino.

YKIEP4 Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti, 5 op
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op
Itsenäinen suoritus kuten SUOA5 Menetelmäopinnot. Ohjeet ja taustamateriaali portfolion laatimiseen löytyvät itsenäisen suorituksen Moodle-alueelta.

YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA4 Kieli, yhteisö ja kulttuuri, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA5 Kieliopin ja kielenkuvauksen teoria 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA6 ja YKIEA7 Erikoisala 1 & 2, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Tiedot tenteistä opiskelun oppaassa.

Yleinen käännöstiede

Tiedot tenteistä opiskelun oppaassa.

Yhteiset opinnot

 • LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, osa yleinen kielitiede: ks. yleinen kielitiede
 • YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit: ks. Yleinen kielitiede
 • LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op
  Kirjallinen tentti yleisinä tenttipäivinä. Sovi kirjallisuudesta tentaattorin kanssa.
  Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz.
  Kieli: suomi

Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden opintokokonaisuus

LTLYMKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op
Sähköinen tentti

Tentaattori: Hanne Juntunen
tenttikieli: suomi

Yhteiset opinnot

 • LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, osa yleinen kielitiede: ks. yleinen kielitiede
 • LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op, tiedot ovat opetusohjelmassa
 • YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit: ks. Yleinen kielitiede
Tutkinto-ohjelmissa sekä maisteriohjelmissa tenttiminen
Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriohjelma)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä. Tentittävien opintojaksojen tiedot löytyvät Sähköisestä tenttipalvelusta.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Tenttiaika 4 h. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2018–2019 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tenttimateriaali on Opiskelun oppaassa.

SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op)
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta toiseen maailmansotaan 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW1 Talousviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa
 
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi. Tentaattorit ovat opetusohjelman alkutekstissä: perus- ja aineopinnot, syventävät opinnot. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa. Samalta sivulta löytyvät myös muut itsenäiset suoritustavat kuin kirjalliset tentit.

Perusopinnot:

SUOP4 Merkitys, 5 op
Sähköisenä tenttinä.

Aineopinnot:

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op
Yleisinä tenttipäivinä.

SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, 5 op
Yleisinä tenttipäivinä.

SUOA6 ja SUOA7, 5op
Diskurssintutkimus: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet opiskelun oppaassa
Keskustelunanalyysi: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet opiskelun oppaassa
Pedagoginen kielitieto: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet opiskelun oppaassa
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio: yleisinä tenttipäivinä.
Nimistöntutkimus: yleisinä tenttipäivinä.
Sanastontutkimus: yleisinä tenttipäivinä.

Syventävät opinnot:

SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO3 Kirjoittaminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK5 Sukukieli, 5 op
Sähköisenä tenttinä. Tentittävissä myös aiemman opetussuunnitelman SUOS1 Uralilaiskieli 3 op -osasuorituksen korvaavana tenttinä.
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, 5 op
Sähköisenä tenttinä.

SUOR4 Nimistöntutkimus, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR5 Sanastontutkimus, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOS7 Teoriakirjallisuus, 5op
Sovitaan graduohjaajan kanssa. Kirjoita tentti-ilmoittautumisessa ohjaajasi nimi (=tentin tarkastaja) lisätietoihin

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi. Tentaattorit löytyvät opetusohjelmien alkuteksteistä: perus- ja aineopinnot, syventävät opinnot. Tenttikirjallisuus on Opiskelun oppaassa.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op suoritetaan luentojen yhteydessä luennoitsijan ohjeistamalla tavalla

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä tai sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa

KIRP5 Tekstianalyysi: yleisinä tenttipäivinä

KIRA1 Kirjallisuuden teoria
Osasuoritus ”Kirjallisuuden teorian suuntia”: tarjolla sekä sähköisenä tenttinä että yleisenä tenttipäivänä.
Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla yleisenä tenttipäivänä sekä sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä. Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa tätä osasuoritusta kirjantentillä.

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet: yleisinä tenttipäivinä

 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus
 • venäläinen kirjallisuus
 • saksankielinen kirjallisuus
 • ranskalainen kirjallisuus

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat: yleisinä tenttipäivinä

 • modernismista postmodermismiin
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia
 • dekkari, kauhu, romanssi
 • sarjakuva ja graafinen romaani
 • lasten ja nuorten kirjallisuus

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4E Työelämätaidot: yleisinä tenttipäivinä

KIRS1A Syventävä perehtyminen teoriaan 1, yleisinä tenttipäivinä
KIRS1B Syventävä perehtyminen teoriaan 2, yleisinä tenttipäivinä
KIRS2A Kirjallinen ilmiö ja sen tutkimus 1, yleisinä tenttipäivinä
KIRS2B Kirjallinen ilmiö ja sen tutkimus 2, yleisinä tenttipäivinä
KIRS3 Syventävä tekstianalyysi, yleisinä tenttipäivinä
KIRS7A Kohti tutkielman jälkeistä elämää, suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa