x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hoitotieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

TERHOI3 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (vaiheet I-IV) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön johtamisen opintosuunta

TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKANA4 Terveys ja talous 5 op
TERHOJ3 Suunnittelu ja kehittäminen hoitotyön johtamisessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

TERHOO1 Kehittyminen hoitotyön opettajaksi ja kouluttajaksi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Hoitotyön johtamisen opintosuunta

TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Hoitotyön johtamisen opintosuunta

TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

TERHOIV1 Perhe ja terveys 5 op