x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä, Seinäjoki 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
TERKANA4 Terveys ja talous 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville