Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN JA ESSEIDEN VASTAANOTTAJAT 2018-2019 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. Essee-suorituksesta sovitaan ottamalla yhteyttä jakson vastuuopettajaan. Tarkista opinto-oppaasta jaksokohtaisesti onko essee jakson mahdollinen suoritusmuoto. 

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Anna Metteri

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Sirpa Saario (kirjallisuus), Suvi Raitakari (essee)

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja:  Aino Ritala-Koskinen

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Irene Roivainen

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Heli Valokivi

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Arja Jokinen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Aino Ritala-Koskinen

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (luennot) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosnet verkkokurssit