Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma                         

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2018-2019 (listaa päivitetään)

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: sosopintopalvelut@uta.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Marko Salonen

YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Katri-Maria Järvinen

SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Markku Sippola

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin (Tampere), Katja Repo (Pori)

SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2018), NN (klk 2019 kurssi), NN kirjatentti

SOS4.3 Sosiologia: Turo-Kimmo Lehtonen (slk 2018 kurssi), Antti Saloniemi (verkkokurssi, klk 2018), NN kirjatentti

SOS4.4 Sukupuolentutkimus: NN (slk 2018 kurssi), NN (kirjatentti)

SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren

SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Päivi Honkatukia, Juha Nieminen

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia, Juha Suoranta/sosiologia, Hanna Ojala/sukupuolentutkimus, Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia, Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Harri Melin

SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka

SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Markku Sippola

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Satu Ojala

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.3 Sosiologia

SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I: Juha Suoranta, Eeva Luhtakallio

SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Semi Purhonen (klk 2019)

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Eeva Luhtakallio

SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katri-Maria Järvinen

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandidaattiseminaarin vetäjä

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan, luennot (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan, luennot (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I