x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma                         

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2018-2019

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: ykt.opiskelu.tau@tuni.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Marko Salonen

YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Katri-Maria Järvinen

SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Jaana Kuusipalo (klk 2019)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin (Tampere), Katja Repo (Pori)

SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2018), NN (klk 2019 kurssi), NN kirjatentti

SOS4.3 Sosiologia: Turo-Kimmo Lehtonen (slk 2018 kurssi), Aino Alatalo (verkkokurssi, klk 2019), Milla Annala (kirjatentti)

SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna-Mari Ikonen (slk 2018 kurssi), Hanna-Mari Ikonen (kirjatentti)

SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren

SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Malin Fransberg

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia, Juha Suoranta/sosiologia, Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus, Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia, Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Semi Purhonen

SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka

SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Markku Sippola

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Satu Ojala

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia

SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski

SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia

SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I: Juha Suoranta (kurssi slk 2018), Milla Annala (kirjatentit ja esseet)

SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Semi Purhonen

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen

SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus: Marja Vehviläinen

SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Marja Vehviläinen

SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Hanna-Mari Ikonen

SOS6.5 Sosiaaliantropologia

SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen

SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen

SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Päivi Honkatukia

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Eeva Luhtakallio

SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katri-Maria Järvinen

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandidaattiseminaarin vetäjä

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Opiskeluvalmiudet [I Periodi]
  • Orientoivat opinnot 1:

Maanantaina 27.8. klo 9-12 Päätalon juhlasalissa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteinen orientoiva tilaisuus. Tutkintoni ja opiskelun käytännönasiat.

  • Orientoivat opinnot 2:

Torstaina 30.8. klo 12-15 Päätalon ls. D10A+B.

  • Orientoivat opinnot 3: Hyvinvointiorientoivat

Keskiviikkona 26.9. klo 14.15-15.15 (LUO, SOC) Päätalon juhlasali

  • Orientoivat opinnot 4: Valinnaisten opintojen info:

Torstaina 11.10. klo 12-14 (päätalon juhlasali) ja perjantaina 12.10. klo 9-11 (päätalo, ls. D10a+b).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Orientoivien opintojen tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Opetus
27.8.2018 – 12.10.2018
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Orientoivien opintojen tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Huomaa! Tutkinto-ohjelmilla on myös omia koulutus- ja infotilaisuuksia, jotka kuuluvat orientoiviin opintoihin.

 

Tutkinto-ohjelman opettajat esittäytyvät uusille opiskelijoille. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille uusille yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajat, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2018 – 3.9.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 klo 10.15-12, Linna K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tilaisuudessa perehdytään yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintoihin, ja se on suunnattu ensisijaisesti kandidaatin tutkintoa aloittaville uusille opiskelijoille.

Ohjelma

9.15-9.45 Asiantuntijuus ja yliopisto-opinnot /Markku Sippola

9.45-10.15 Opiskelun eettiset näkökohdat /Virve Peteri

10.15-10.30 tauko

10.30-11 Sosiaalitieteiden opintojen suorittaminen

Opintojen ohjaus ja HOPS/ Johanna Elo

11-11.30 kysymyksiä ja vastauksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Johanna Elo, Yhteyshenkilö
Johanna.Elo[ät]uta.fi
Opetus
30.8.2018 – 30.8.2018
Luento-opetus
To 30.8.2018 klo 9.15-11.30, Väinö Linna -sali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tilaisuudessa käsitellään yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman toisen vuoden opiskelijoille ajankohtaisia asioita, kuten opintosuuntavalintoja ja aineopintojen sisältöjä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Johanna Elo, Yhteyshenkilö
johanna.elo[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 6.9.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 klo 10.15-12, Linna K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
27.8.2018 – 22.10.2018
Luento-opetus
Startti I (COMS, JKK, EDU/varhaiskasvatus, MED/bioteknologia ja avoin yliopisto)
Ma 27.8.2018 klo 8-11, Päätalo ls D10ab
Startti II (SOC, LUO, EDU elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat sekä avoin yliopisto)
Ma 27.8.2018 klo 13-16, Päätalo ls D10ab
Luento2 - I
Ma 3.9.2018 klo 8.15-10, Päätalo ls A1, Luennot 2-I ja 2-II ovat samansisältöiset
Luento 2 - II
Ma 3.9.2018 klo 12.15-14, Päätalo ls A1, Luennot 2-I ja 2-II ovat samansisältöiset
Luento 3->
Ti 11.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 8.15-10, Pinni B1100
Harjoitukset
Peruskäyttöharjoitukset viikolla 35 (Mikroluokat Pinni ja Linna)
Viikkoharjoitukset vk 36 alkaen
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: https://coursepages.uta.fi/tiey4/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista. Starttiluento (vk 35) ja sitä seuraava luento (vk 36) on kahdennettu, eli siitä järjesteään kaksi samansisältöistä toteutusta.

Perusopinnot [I Periodi]

ti 4.9. Aloitus: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta – Marko Salonen, kl 16-18, päätalo luentosali A1

ti 11.9. Kohti holistista yhteiskuntatiedettä – Risto Heiskala, kl 16-18, päätalo luentosali A1

ke 12.9. Ylirajaiset sosiaaliset suhteet – Laura Huttunen, kl 16-18, päätalo luentosali A1

ti 25.9. Sosiaalinen ihminen ja vuorovaikutus – Marko Salonen, kl 16-18, Linnan Väinö Linna-sali

ke 26.9. Identiteetti ja toiminta – Marko Salonen, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ti 9.10. Yhteiskunnalliset jaot – Harri Melin, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ke 10.10. Etnisyys ja rotu – Laura Huttunen, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ti 23.10. Yksityisen ja julkisen muuttuvat suhteet – Katja Repo, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ke 24.10.Sukupuoli ja työ, Hanna-Mari Ikonen, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ti 6.11. Raha, hyvinvointi ja riskiteknologiat – Turo-Kimmo Lehtonen, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ke 7.11. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus – Liisa Häikiö, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ti 20.11. Nuoruus ja nuoret yhteiskunnallisena kysymyksenä – Päivi Honkatukia, kl 16-18, Väinö Linna-sali

ke 21.11. Sukupuoli, politiikka ja mediajulkisuus – Anu Koivunen, kl 16-18, Väinö Linna-sali

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Hanna-Leena Ristimäki, Tuutori
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot ti ja ke klo 16-18, ks. tarkempi aikataulu ja paikat yleiskuvauksesta
Ryhmätyöskentely 35 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 45 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on luentokurssi, joka rakentuu joka toinen viikko pidettäville kahden luennon ryppäille. Luentoja syvennetään niihin liittyvillä lukuartikkeleilla. Kurssilla työskennellään kurssinaikaisissa pienryhmissä Moodle-ympäristössä, jossa luennoista ja artikkeleista käydään keskustelua ja niistä tehdään oppimispäiväkirjamerkintöjä. Kurssi on mahdollista suorittaa lähiopiskeluna, verkko-opiskeluna sekä näiden yhdistelminä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan vain yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omia opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
jaana.kuusipalo[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 10.5.2019
Seminaari
Yhteiset kokoontumiset slk 2018
To 6.9.2018 klo 14-16, Väinö Linna-sali
To 4.10.2018 klo 14-16, Linna K103,
To 1.11.2018 klo 14-18, kokoontuminen kahdessa ryhmässä, Linna 5026-5027 ja PinniA:n luentosali A1081. HUOM! kloaikaan ja paikkoihin tullut muutoksia!
To 8.11.2018 klo 14-16, Linna K103
Ryhmien kokoontumiset slk 2018 (Ryhmien tilat: Linna 4026, Linna 5016, Linna 5028, Linna 5026 ja Linna 5027)
To 13.9.2018 klo 14-16
To 20.9.2018 klo 14-16
To 27.9.2018 klo 14-16
To 15.11.2018 klo 14-16
To 13.12.2018 klo 14-16
Yhteiset kokoontumiset klk 2019 (paikat ilmoitetaan myöhemmin)
To 10.1.2019 klo 14-16, Väinö Linna-sali
To 17.1.2019 klo 14-16, Linna K103
To 14.2.2019 klo 12-16, Väinö Linna-sali, (Työelämäpäivä)
To 21.3.2019 klo 13-14, PinniB luentosali B1097
To 25.4.2019 klo 14-16, Linna 5026-5027
Ryhmien kokoontumiset klk 2019 (Ryhmien tilat: Linna 4026, Linna 5016 (paitsi 21.3. Linna 6017), Linna 5028, Linna 5026 ja Linna 5027)
To 24.1.2019 klo 14-16
To 31.1.2019 klo 14-16
To 21.2.2019 klo 12-16
To 21.3.2019 klo 14-16, HUOM! Linna 5016 sijaan tilana Linna 6017
To 4.4.2019 klo 14-16
To 11.4.2019 klo 14-16
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman 1. vuoden opiskelijoille. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssia suositellaan myös niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet perusopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Kurssilla opitaan lähteiden käyttöä, tiedonhakua, oman tieteellisen tekstin kirjoittamista, toimimista yliopistossa sekä tutustuttu toisiin opiskelijoihin. Kurssista saa 5 opintopistettä, mutta kun opiskelija suorittaa lukuvuoden aikana kaikki kurssiin sisäänkirjoitetut vaatimukset – sähköinen tentti 5 op, lukupiiri 5 op ja HOPS 2 op - hän saa kaikkiaan 17 opintopistettä koko vuoden toiminnasta.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Webcourse “Introduction to Gender Studies” gives basic introductory knowledge about gender studies. The course begins with introduction to concept of gender and gender studies and continues with seven themes: feminist knowledge, men and masculinities, equality policy, family, intersectionality, gendered practices of working life, and body and sexuality. The course is for exchange students and everyone interested in gender studies. Previous studies in gender studies are not required.

The course will be 8.10.-30.11.2018. Each week the students will read text and/or other material available in the internet and discuss them in small groups in the Moodle learning environment.

Enrolment for University Studies

Application to the course (max. 30 students)10.9.-28.9.2018 by e-form.For further information and enrolment, please see:

Eira Juntti, University of Jyväskylä, Teacher responsible
Teaching
8-Oct-2018 – 30-Nov-2018
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course is organized by HILMA Network for Gender Studies.

If you are selected to the course, please contact the course contact person in Tampere University (Hanna-Mari Ikonen, hanna-mari.ikonen@uta.fi) for agreeing on the registration of the course.

Sosiaalitieteiden alat I [I Periodi]

Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Eerik Mantere, Tuutori
Opetus
6.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus 2 tuntia
Verkkokurssin aloitustapaaminen
To 6.9.2018 klo 16-18, Väinö Linna-sali, Luento tallennetaan
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tällä verkkokurssilla sosiaalipsykologiaa hahmotetaan kahden viikon sykleissä etenevien teemojen, tehtävien ja keskusteluiden avulla. Kurssin lähdemateriaalina käytetään videoluentoja, verkkoon toimitettua kirjallista opetusmateriaalia sekä kirjallisuutta, josta keskeisin on saatavissa e-kirjana. Kurssin aloitustapaamiseen osallistumista suositellaan, mutta kurssin suorittamiseksi siihen osallistuminen ei ole välttämätöntä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat voivat pyytää kurssialueelle kirjautumiseen tarvittavan kurssiavaimen opettajalta sähköpostitse.

Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
susanne.dahlgren[ät]tuni.fi
Susanne Ådahl, Vastaava opettaja
Opetus
27.8.2018 – 31.3.2019
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson SOS4.5 suoritukseen kuuluu lisäksi kirjatentti (3 op). HUOM! Verkkokurssin suoritusaikaa on jatkettu 31.3.2019 asti!!

Kurssi on verkkokurssi ja sen voi halutessaan suorittaa kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu aloitusluennoista (kaksi luentokertaa lähiopetuksena) sekä video- ja verkkomateriaalista ja oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta tehdään temaattisia tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Honkatukia, Opettaja
paivi.honkatukia[ät]tuni.fi
Juha Nieminen, Opettaja
juha.nieminen[ät]tuni.fi
Malin Fransberg, Opettaja
malin.fransberg[ät]tuni.fi
Opetus
10.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 4 tuntia
Verkkokurssin aloitusluennot (luennoille osallistuminen on suositeltavaa, mutta ne voi korvata myös verkkotyöskentelyllä)
Ma 10.9.2018 klo 10-12, Linna K103
Ma 17.9.2018 klo 10-12, Linna K103
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Ohjelma

Ti 11.9. Johdatus kurssille ja laadulliseen tutkimukseen (Eeva Luhtakallio)

Ti 18.9. Haastattelututkimus 1 (Hanna-Mari Ikonen)

Pe 21.9. Harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 25.9. Haastattelututkimus 2 (Hanna-Mari Ikonen)

Ti  2.10. Sisällönanalyysi (Anna-Liisa Aho)

Pe 5.10. Harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 9.10. Etnografia 1 (Susanne Dahlgren)

Pe 12.10. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 16.10. Etnografia 2 (Susanne Dahlgren)

Pe 19.10. harjoitukset 10-14 (Ville Laakkonen)

Ti 23.10. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

Pe 26.10. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 30.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

Pe 2.11. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 6.11. Vuorovaikutuksen sosiologia 1 (Hanna Rautajoki)

Pe 9.11. Harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 13.11. Vuorovaikutuksen sosiologia 2 (Hanna Rautajoki)

Ti 20.11. Diskurssianalyysi (Eero Suoninen)

Pe 23.11. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 27.11. Yhteenvetoluento ja palaute (Eeva Luhtakallio ja apuopettajat)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kursille otetaan yhteiskuntatutkimuksen (ml. työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma) ja sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eeva Luhtakallio, Vastaava opettaja
eeva.luhtakallio[ät]tuni.fi
Opetus
11.9.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus
Luennot
Ti 11.9.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 14-16, Linna K103, PAITSI 30.10. ja 6.11. Väinö Linna-sali
Harjoitukset
Harjoitukset perjantaisin klo 10-12 (2 ryhmää) ja klo 12-14 (2 ryhmää) Linna K109 ja Linna 5014, PAITSI 26.10. (Linna 5014 sijaan) Pinni A3107
Pe 21.9.2018
Pe 5.10.2018
Pe 19.10.2018, Huom! harjoitukset klo 10-14 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Pe 26.10.2018
Pe 2.11.2018
Pe 9.11.2018
Pe 23.11.2018
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Kurssi etenee viikoittaisissa sykleissä: joka viikon perjantaina verkkoon avautuu opiskelumateriaalit, jotka tulee opiskella ja suorittaa viikon aikana.

Kurssi sisältää luentovideoita, harjoitusvideoita sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssi suoritetaan yksin tai parin kanssa tehtävällä harjoitustyöllä.

Kurssilla harjoitukset toteutetaan SPSS tilasto-ohjelman avulla. Jokainen tarvitsee siten omalle koneelleen SPSS -tilasto-ohjelman asennettuna, mikäli ei työskentele yliopiston/oppilaitoksen mikroluokissa. SPSS-ohjelman voi hankkia opiskelijahintaan yliopistopalveluiden kautta osoitteesta: http://www.uta.fi/it-helpdesk/ohjelmistot

Lisenssejä saa eri mittaisia: kurssin aikataulun perusteella vähimmäissuositus on kolmen kuukauden lisenssi (syyskuu-marraskuu 2018). Myös pidempiä lisenssejä on saatavilla.

SPSS:n käyttö alkaa heti kurssin alussa. Aloita ohjelman hankkiminen ja asennus siis jo ennen kurssin alkua.

Kurssi on tarkoitettu vain avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Tampereella opiskelevat kandivaiheen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin III periodin kontaktiopetuskurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille 23.8. - 6.9.2018 välisenä aikana oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
tuija.koivunen[ät]tuni.fi
Opetus
14.9.2018 – 7.12.2018
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yksi ryhmistä on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet kandiseminaariin jo aiemmin, mutta työ on jäänyt kesken. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, jos aiot osallistua tähän ryhmään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ritva Nätkin, Yhteyshenkilö
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä, Yhteyshenkilö
pasi.pyoria[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Seminaari 48 tuntia
Syksyn ja koko lukuvuoden ryhmien aloitustapaaminen
To 6.9.2018 klo 10-12, päätalo luentosali D11, Infotilaisuus syksyn ja koko vuoden seminaarilaisille
Seminaarikokoontumiset slk 2018
To 13.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-16
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin koordinaattoreina toimivat Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä. Syyslukukauden ryhmistä vastaavat Juha Suoranta ja Satu Ojala.

Ryhmät kokoontuvat torstaisin pääsääntöisesti klo 10-16 välillä. Kokoontumiset kestävät yleensä joko kaksi tai neljä tuntia.

Kurssin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II, 5 op.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yksi ryhmistä liittyy kiinteästi Päivi Honkatukian johtamaan All Youth -hankkeseen. Se on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille opiskelijoille. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, jos aiot osallistua tähän ryhmään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ritva Nätkin, Yhteyshenkilö
ritva.natkin[ät]tuni.fi
Pasi Pyöriä, Yhteyshenkilö
pasi.pyoria[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Seminaari 48 tuntia
Syksyn ja koko lukuvuoden ryhmien aloitustapaaminen
To 6.9.2018 klo 10-12, päätalo luentosali D11, Infotilaisuus syksyn ja koko vuoden seminaarilaisille
Seminaarikokoontumiset slk 2018
To 13.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-16, Raudaskosken ryhmä kokoontuu muista ryhmistä poiketen tiistaisin klo 12-15
Seminaarikokoontumiset klk 2019
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin koordinaattoreina toimivat Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä. Koko lukuvuoden 2018-2019 kestävistä ryhmistä vastaavat Nätkin ja Pyöriä sekä Päivi Honkatukia, Markus Kaakinen ja Sanna Raudaskoski.

Ryhmät kokoontuvat torstaisin pääsääntöisesti klo 10-16 välillä paitsi Raudaskosken ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-15 välillä. Kokoontumiset kestävät yleensä joko kaksi tai neljä tuntia.

Raudaskosken ryhmä on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat aiemmin jo osallistuneet kandiseminaariin, mutta työ on jäänyt kesken. Raudaskosken ryhmästä voi valmistua joustavasti joko syys- tai kevätlukukaudella.

Lukuvuoden 2018-2019 ryhmistä yksi liittyy kiinteästi tutkimushankkeeseen. Syksyllä aloittaa professori Päivi Honkatukian vetämä, ALL-YOUTH -tutkimushankkeeseen kytkeytyvä kandidaatintutkielmaryhmä. Ryhmässä tutkitaan 16-24-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja osallisuuden motivaatiota, kyvykkyyksiä ja uusia muotoja sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä. Opiskelijat tekevät kandityönsä tutkijoiden ohjauksessa hyödyntäen hankkeessa kerättyjä tai kerättäväiä aineistoja (world cafe -keskustelut, osallistuva havainnointi, dokumentit, erilaiset kyselyt). Tutkijat ja opiskelijat tekevät tutkielmaryhmässä kiinteää vertaistutkijuuteen nojaavaa yhteistyötä niin aineistojen hankinnassa, analyysissa kuin julkaisutoiminnassakin. Ryhmään otetaan max 12 opiskelijaa.

Kurssin yhteydessä suoritetaan o

Sosiaalitieteiden alat II [I Periodi]

Kurssin tavoitteena on analysoida ja ymmärtää sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion suunnanmuutosta sote-uudistuksen kontekstissa. Kurssilla perehdytään sote-uudistukseen sekä politiikkaa ohjaavien periaatteiden ja eetoksen näkökulmasta että palvelujen järjestämisen ja käytäntöjen tasolla. Sote-uudistus kytketään sosiaalipolitiikan laajempiin muutoksiin kuten universalismin rapautumiseen ja markkinaistamisen vahvistumiseen. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvä ymmärrys sosiaalipolitiikan kehityksestä ja muutoksesta Suomessa. Luentojen rinnalla kurssilla luetaan kirjallisuutta sekä työskennellään pienryhmissä tai työstetään itsenäistä esseetä rajatusta sote-materiaalista.

Kurssin luentojen ja vierailuiden aikataulu

ti 4.9. Kurssin esittely, johdantoluento sote-uudistuksesta, Anneli Anttonen + Antti Halmetoja

ti 11.9. Hyvinvointivaltion murentuminen, Anneli Anttonen

ti 18.9. Hoiva ja sote-uudistus, Minna Zechner

to 20.9. Social policy reforms in Sweden and the Nordic model, Joakim Palme

ti 25.9. Monituottajamalli sosiaalipalveluissa, Anneli Anttonen

ti 2.10. Vierailu: Kölvi. Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry, www.kolvi.fi, Piia Pakarinen

ti 9.10. Vierailu: Pirkanmaan liitto, omaishoidon kärkihanke, Anu Kallio

ti 16.10. Sote ja valinnanvapaus, Olli Karsio ja Anneli Anttonen

Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 25.10-26.10.2018. Kurssin opiskelijoita kannustetaan osallistumaan päivien pääluennoille. Pääluennoitsijoita ovat professori Sue Yeandle Sheffieldin yliopistosta, professori Jane Gingrich Oxfordin yliopistosta ja dosentti Helena Hirvonen. Pääluentojen lisäksi opiskelijoita kannustetaan osallistumaan sosiaalipolitiikan päivien SOTE-aiheiseen pikkuplenariin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikki pääsevät mukaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Halmetoja, Vastaava opettaja
antti.halmetoja[ät]kapsi.fi
Olli Karsio, Vastaava opettaja
olli.karsio[ät]tuni.fi
Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]tuni.fi
Anneli Anttonen, Opettaja
anneli.anttonen[ät]tuni.fi
Opetus
4.9.2018 – 31.10.2018
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot & vierailut
Ti 4.9.2018 - 11.9.2018 viikoittain klo 12-14, Linna 5026-5027
Ti 18.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 12-14, Virta luentosali 109
To 20.9.2018 klo 14-16, Linna K103, Joakim Palmen vierailuluento
Ryhmätyöskentely 14 tuntia
Luennot & ryhmätyöskentely: Lukuryhmä 1 Halmetoja Antti
Ke 12.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5028, Aikataulun mukaan ohjatusti / itsenäisesti
Luennot & ryhmätyöskentely: Lukuryhmä 2 Halmetoja Antti
Ke 12.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 12-14, Linna 5028, Aikataulun mukaan ohjatusti tai itsenäisesti
Lukupiiri 8 tuntia
Seminaari 4 tuntia
Kurssin yhteinen ryhmätöiden esittely
Ke 31.10.2018 klo 10-14, Linna 5026-5027
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Mikäli haluaisit suorittaa kurssin itsenäisesti niin ota yhteyttä Antti Halmetojaan: antti.halmetoja (ät) kapsi.fi

Kurssi koostuu kolmesta moduulista, joiden lähtökohtaideana on kolme K:ta eli Kokeellinen, Kokeileva ja Kokemuksellinen. Jokainen moduuli koostuu kahdesta luentokerrasta (2x2h) sekä tehtäväseminaarista, jossa opiskelijoiden harjoitustehtäviä käsitellään (2h).

Jokaista luentokertaa edeltää myös etukäteislukemistot (= 6 kertana).

Kurssiin liitetään myös perjantaina 9.11. oleva sosiaalipsykologian minikonferenssi Tampereella, josta opiskelijat kirjoittavat muutaman liuskan mittaisen oppimispäiväkirjan.

Jokaiseen moduuliin liitetään opiskelijoille harjoitustehtävä (= 3 kpl). Kurssitehtäviä puretaan 2h seminaareissa, joita varten opiskelijat jaetaan kolmeen eri työryhmään.

Vastaava opettaja: Julia Katila

Lisäksi kurssilla vaihtuvia opettajia, sekä ohjaajat Sakari Ilomäki ja Salla Jarske

KURSSI KOKOONTUU MAANANTAISIN KLO 16-18, ALKAEN 17.9.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Julia Katila, Vastaava opettaja
julia.katila[ät]tuni.fi
Marko Salonen, Opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Opetus
17.9.2018 – 10.12.2018
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu opinnoissaan aineopintovaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssille osallistuvilla tulee olla suoritettuna opintojakso SOS4.2 Sosiaalipsykologia.

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Kurssille valitun (tieto tullee 5.9. mennessä) tulee kirjoittaa Sosiaalipsykologian sukupolvet –kirjan 2. osiota hyödyntäen (sivut 57-209)  400 - 600 sanan mittainen miniessee [aihe kerrotaan valituille heti valinnan jälkeen ja myös lukualueen hankinnassa autetaan]. Tehtävä palautetaan 16.9. klo 23:55 mennessä Moodleen ja on ennakkoehtona kurssille pääsyyn.

Juha Suoranta, Vastaava opettaja
juha.suoranta[ät]tuni.fi
Olli Pyyhtinen, Opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2018 – 30.10.2018
Luento-opetus
Ti 11.9.2018 - 30.10.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5026-5027
Poikkeukset:
16.10.2018 , ei luentoa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssin on lukemistoihin perustuva seminaari. Lisäksi kirjoitetaan 5-8 sivun lopputyö. Seminaari kokoontuu ensimmäisen kerran to 6.9 klo 10-12, ja sen jälkeen 2 viikon välein.

Kurssi täydentää ja syventää Feministinen teoria ja metodologia -kurssia.


Kurssin aikautaulu ja teemat:

-6.9. Linna 5026-5027: Aloitus, johdatus feministiseen tietämiseen
-20.9. Linna 5026-5027: Fem. tietämisen historialliset juuret ja kehitys
-4.10. Linna 6017: Sovellutukset eri metodein
-18.10. Linna 6017: Luokka
-1.11. Linna 6017: Uusmateriaalisuus
-15.11. Linna 5014: Affektiivisuus

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Mari Ikonen, Vastaava opettaja
hanna-mari.ikonen[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 28.11.2018
Seminaari 12 tuntia
To 6.9.2018 klo 10-12, Linna 5026-5027
To 20.9.2018 klo 10-12, Linna 5026-5027
To 4.10.2018 klo 10-12, Linna 6017
To 18.10.2018 klo 10-12, Linna 6017
To 1.11.2018 klo 10-12, Linna 6017
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna 5014
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu 2.-3. vuoden opiskelijoille. Osallistujilta edellytetään sukupuolentutkimuksen perusteiden tuntemusta (opintojakso SOS4.4 Sukupuolentutkimus tai vastaavat tiedot).

Kurssilla perehdytään antropologiseen tapaan tarkastella uskontoa elämänalueena, joka yhtäältä jäsentää ihmisten arkea ja maailmankuvaa, toisaalta kytkeytyy valtaan, politiikkaan ja globaaleihin kamppailuihin.  Keskeinen tavoite on ymmärtää, miten uskontoa kulttuurisena ilmiönä voidaan lähestyä etnografisen tutkimusotteen avulla.

Kurssilla perehdytään erityisesti kahteen suureen maailmanuskontoon, kristinuskoon ja islamiin. Kurssi rakentuu luennoista, luettavista teksteistä ja erikseen sovittavista tehtävistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi soveltuu sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opiskelijoille. Etusijalla kurssivalinnassa ovat opiskelijat, joilla on sosiaaliantropologian opintoja 5-10 op.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
susanne.dahlgren[ät]tuni.fi
Laura Huttunen, Vastaava opettaja
laura.huttunen[ät]tuni.fi
Opetus
4.10.2018 – 13.12.2018
Seminaari
To 4.10.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 14-16, Linna 5014
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi soveltuu sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opiskelijoille. Etusijalla kurssivalinnassa ovat opiskelijat, joilla on sosiaaliantropologian opintoja 5-10 op.

Kurssilla tarkastellaan työelämän vuorovaikutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Kurssin lähtökohtana on kahden- ja monenkeskisen toiminnan prosessien ymmärtäminen ja kuvaaminen etnometodologisen teorian avulla. Kurssin aikana opetellaan tunnistamaan ja jäsentämään olennaisissa työelämän toiminnoissa, esimerkiksi jaetussa päätöksenteossa ja työyhteisöjen sosiaalisten suhteiden muodostumisessa, vaikuttavia kaikille yhteisiä säännönmukaisia toimintatapoja ja niiden reunaehtoja.

Vuorovaikutusprosesseja tutkitaan mm. seuraavien sisällöllisten teemojen kautta: ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja jaettu päätöksenteko. Teemojen avulla kurssilla tutustutaan yhteistoiminnan taustalla vaikuttaviin tiedollisiin, emotionaalisiin sekä valtasuhteisiin liittyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Kurssilla painotetaan teoreettisen, metodisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä ja soveltamismahdollisuuksia käytännön työelämätilanteiden jäsentämisessä, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kurssilla omaksuttua tietoa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi projektien suunnittelussa, muutostilanteissa tai uusien toimintatapojen implementoinnissa. 

Kurssin lähitapaamiset:

14.9. klo 10-14, Linna 4013

28.9. klo 10-14, Linna 4013

26.10. klo 10-14, Linna K110

23.11. klo 10-14, Linna 4013

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 25 tutkinto-opiskelijaa ja 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Etusijalla ovat yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjeman pääaineopiskelijat, mutta kurssi on avoin myös muille opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aija Logren, Vastaava opettaja
aija.logren[ät]tuni.fi
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
hanna.rautajoki[ät]tuni.fi
Sanni Tiitinen, Vastaava opettaja
sanni.tiitinen[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 8 tuntia + 6 tuntia Verkossa
Johdantoluento
Luento
Seminaari 8 tuntia
Seminaari
Päätösseminaari
Ryhmätyöskentely 50 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 63 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Suurin osa kurssista suoritetaan itsenäisesti verkossa tiedonhaku-, luku- ja kirjoitustehtävinä. Valtaosa kurssilla luettavasta kirjallisuudesta on englanninkielistä. Lisäksi kurssilla on ryhmätöitä, seminaariopetusta, luentoja ja keskustelutehtäviä.

Kasvokkaista luento-opetusta ja seminaarityöskentelyä on yhteensä neljä kertaa. Ennen ensimmäistä luentoa tehdään ennakkotehtäviä Moodlessa. Valtaosa kurssin työskentelystä tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmissä, joten siihen on syytä varata viikottain runsaasti aikaa. Kurssin työmäärä on yhteensä 135 tuntia (5op).

Ohjelma (alustava):

4.9 Johdatus feministiseen teoriaan ja metodologiaan – Marja Vehviläinen

11.9 Queer ja sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus -- Tuula Juvonen

18.9 Materialistiset feminismit ja feministinen teknotiede - Venla Oikkonen

25.9 Affektien tutkimus – Anu Koivunen

2.10 Feministiset politiikan teoriat – Johanna Kantola

9.10  Women and Leadership in Higher Education – Louise Morley

16.10 Intersektionaalisuus – Anna Rastas

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
marja.vehvilainen[ät]tuni.fi
Opetus
4.9.2018 – 16.10.2018
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ti 4.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pohjatiedoksi edellytetään sukupuolentutkimuksen peruskurssi SOS4.4 tai vastaavat tiedot. Kurssisuoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen luennolle, kuhunkin luentoon liittyvien lukemistojen lukeminen ennen luentoa (luennot 2-7), sekä viikottaisia lukemistotehtäviä ja kirjallinen lopputyö.

Kurssin teemoja voi edelleen syventää periodeissa 1-2 pidettävällä seminaari muotoisella kurssilla Feministisen tietämisen (opettajana Hanna-Mari Ikonen).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikki mukaan :)

Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]tuni.fi
Opetus
Seminaari 10 tuntia
Yksi ryhmä kaikille
Ke 29.8.2018 klo 14-15, Linna 5016, Aloituspalaveri, sovitaan työskentelytavoista, mukana Kerttu Ojalehto ja Johanna Elo. Kerttu kertoo ajankohtaisesta paikallisesta kansalaistoiminnasta ja Johanna kertoo samalla tiedekunnan tarjoamasta vapaaehtoistyösuorituksesta.
Ke 7.11.2018 klo 8.30-10.00, Linna 5026/5027, Essee- ja vapaaehtoisyösuunnitelmat
Ke 6.3.2019 klo 9-12, Linna 5101
Ke 8.5.2019 klo 9-12, Linna 5101
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloituspalaveri ja työmuodoista sopiminen 29.8., Essee- ja vapaaehtoistyösuunnitelmakokous 7.11. klo 8.30-10. Tässä vaiheessa jokaisella tulee olla ehdotus oman kurssisuorituksen koostumisesta ml. esseekirjallisuus (jota voi suunnata oman rajatun esseeaiheen mukaan) sekä kuvaus mitä vapaaehtoistyötä tekee, missä ja milloin.

Vapaaehtoistyötä voit tehdä itsenäisesti lukuvuoden kuluessa, kun olet ensin ilmoittautunut kurssille.

Esseet ja vapaaehtoistyökokemukset esitetään yhteisissä seminaareissa, joita järjestetään kahtena tai kolmena päivänä III ja IV periodeilla, päivät sovitaan 7.11. Mukaan kurssille pääsee vielä syyskuun ajan, ota yhteyttä Satu Ojalaan.

Huom.! Toinen tapa suorittaa opintopisteitä vapaaehtoistyöllä: SOCYVAPEH Vapaaehtoistyö 1–3 op, ota yhteys Johanna Eloon.

Suosittelemme osallistumista Iloa vapaaehtoistoiminnasta -tilaisuuteen Tammelakeskuksessa 30.8. klo 15 - 18. Tilaisuudessa voi tutustua vapaaehtoistoimintaa tarjoaviin järjestöihin. Lisätietoja Tampereen voimavaraverkosto: http://tarve.fi/ajankohtaista/21-iloa-vapaaehtoistoiminnasta-2018

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin lähitapaamisessa tutustutaan myös tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Pohditaan myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädöntöä. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistäminen voi tulla työksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu 24 osallistujaa. Haku kurssille 20.8.-7.9.2018 välisenä aikana e-lomakkeella.

Hanna Etholen, Helsingin yliopisto, Opettaja
Anna Heinonen, Helsingin yliopisto, Opettaja
Heini Kinnunen, Helsingin yliopisto, Opettaja
Aino-Maija Elonheimo, Helsingin yliopisto, Opettaja
Opetus
17.9.2018 – 16.11.2018
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Mikäli pääset kurssille, ole yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna-Mari Ikoseen (hanna-mari.ikonen@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.

Kurssilla tutustutaan ikäkategorian analysointiin feministisessä tutkimuksessa. Tarkastelemme tekstien, kirjallisten töiden ja keskustelujen avulla iän ja sukupuolen yhteen kietoutuneita kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä vaikutuksia elettyihin todellisuuksiin eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä lapsuudesta vanhuuteen. Kurssin tavoite on lisätä ymmärrystä iästä kulttuurisena kategoriana ja tutkia sitä, miten ikä muokkaa sukupuolen kulttuurisia ja sosiaalisia sisältöjä.

Kurssi perehdyttää sukupuolen ja iän suhteeseen eri näkökulmista keskittyen esimerkiksi seksuaalisuuden ja luokan merkityksiin. Kurssin teemat ammentavat feministisen tutkimuksen lisäksi lapsuuden tutkimuksesta, tyttötutkimuksesta ja kriittisestä kulttuurigerontologiasta. Käsittelemme esimerkiksi keski-ikään liittyviä ikästereotypioita, lapsuuden heteronormatiivisuutta ja seksuaalisuuden kategorian rakentumista vanhuudessa.

Kurssi kestää 8 viikkoa ja se toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla viikoittaiset artikkelit tai muut tekstit (saatavana pdf-tiedostoina tai linkkeinä), kirjoittamalla niistä lyhyitä kommentaareja tai oppimistehtäviä, osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun sekä tuottamalla essee (noin 6 sivua) jostakin kurssin aihealueesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 27.8.-14.9.2018 välisenä aikana e-lomakkeella. Opiskelijoille ilmoitetaan kurssille pääsemisestä viimeistään 19.9. ja heidän tulee vahvistaa kurssipaikan vastaanottaminen viimeistään 21.9.

Hanna Ojala, Opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
Karoliina Ojanen (Helsingin yliopisto), Opettaja
Opetus
1.10.2018 – 23.11.2018
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on aineopintojen tasoinen ja sen korvaavuudesta tutkinnossa sovitaan oman yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kanssa. Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna-Mari Ikoseen (hanna-mari.ikonen@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The course consists of the following lectures:

Pekka Räsänen (UTU): Consumption from the perspective of economic sociology

Taru Lindblom(UTU): Food consumption, status struggle and  economic inequality

Atte Oksanen (UTA): Debt problems and life-course transitions

Mette Ranta(JYU): Towards youth financial independence: Psychological and societal factors

Minna Autio(HU): Sustainability in consumption: goods, services and innovations

Semi Purhonen(UTA): Cultural stratification: Starting points and recent debates

Terhi-Anna Wilska(JYU): Consumption, necessities and excess

Turo-Kimmo Lehtonen & Olli Pyyhtinen(UTA): Consumption and waste

In addition, thematic readings will be suggested for each lecture. All the lecture videos and course readings are available for students in the Moodle platform. 

Enrolment for University Studies

Students from university of Tampere, Turku or Jyväskylä may enrol via email (anu.sirola[at]uta.fi) to get the access to the course?s Moodle platform.

Anu Sirola, Teacher responsible
anu.sirola[ät]tuni.fi
Teaching
24-Sep-2018 – 12-Dec-2018
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

This online course can be started and accomplished during the periods I and II. Due date for the course assignments is 12th December.

This course examines the ways in which certain forms of behavior are defined as being outside the bounds of the "normal" or acceptable, and the ways in which members of social groupings attempt to control such behavior.  Among the issues we will consider are the effects of deviant labels on identity, pathways to deviance, and alternative constructions of deviance. 

A variety of forms of deviance will be discussed, including deviance related to crime, sex, religion, drugs, body art, and mental illness.  We will pursue these topics from a sociological framework which seeks to understand the meaning of such behavior for the people involved.  No effort will be made to pass moral judgment on the behaviors or the people engaged in them.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Richard Jones, Marquette University, Teacher responsible
Marko Salonen, Teacher responsible
marko.salonen[ät]tuni.fi
Teaching
12-Sep-2018 – 14-Nov-2018
Lectures
Wed 12-Sep-2018 at 14-16, Linna 5026-5027
Wed 19-Sep-2018 at 14-16, Linna 4013
Wed 26-Sep-2018 at 14-16, Linna 5026-5027
Wed 3-Oct-2018 at 14-16, Linna 4013
Wed 10-Oct-2018 at 14-16, Linna 5026-5027
Wed 17-Oct-2018 at 14-16, Linna 4013
Wed 24-Oct-2018 at 14-16, Linna 5026-5027
Wed 31-Oct-2018 at 14-16, Main building C6
Wed 7-Nov-2018 at 14-16, Linna 5026-5027
Wed 14-Nov-2018 at 14-16, Linna 4013
Periods: I II
Language of instruction: English

Programme

1. lecture: Brief history of Hungarian Gypsies, their number according to Gypsy researches and censuses, the groups of the Romani people in Hungary

2. lecture: Watching and reflexion on a documetary (Romani Kris)

3. lecture: Gypsies in the communism (characteristics, initiatives)

4. lecture: Watching and reflexion on a documetary  (Cséplő Gyuri)

5. lecture: Gypsies from the change of regime (characteristics, measures and projects of the state, civil society and the churches)

6. lecture: Watching and reflexion on a documetary (Roma Picture- Gypsy Picture)

7. lecture: Culture of the Roma

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Virág Havasi, University of Miskolc, Institute of Applied Social Sciences, Teacher responsible
Teaching
17-Sep-2018 – 21-Sep-2018
Lectures
Lectures
Mon 17-Sep-2018 at 10.15-11.45, Linna 4026
Mon 17-Sep-2018 at 12.15-13.45, Linna 4026
Tue 18-Sep-2018 at 10.15-11.45, Linna 5016
Tue 18-Sep-2018 at 12.15-13.45, Linna 5016
Wed 19-Sep-2018 at 10.15-11.45, Linna 4026
Wed 19-Sep-2018 at 12.15-13.45, Linna 4026
Thu 20-Sep-2018 at 10.15-11.45, Linna 5014
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

About the essay:

Titles

1. The students should compare the situation of Finnish Gypsies with the situation of Hungarian ones. They can choose one topic, e.g. education, interest represantion, criminal issues, literature, music, traditional way of life, etc. or they can give a general picture.

2. They can make the above mentioned comparison with any other European country's Gypsies (and the Hungarian ones.)

3. They can write on Gypsy emmigration into Finland or the emmigration of Hungarian Gypsies to other countries.

  • Quotation of at least 10 texts.
  • Length: 20-25 000 characters
Periodi (22.10.2018 - 14.12.2018)
Perusopinnot [II Periodi]

Kurssilla luentoja pitävät vastuuopettajan lisäksi vierailevat luennoitsijat, ja luentokerrat koostuvat aloituskertaa lukuunottamatta kahdesta kaksituntisesta luennosta. Kurssin luennot ja tentti järjestetään maanantaisin klo 14-18 ajanjaksolla 22.10-10.12.2017 seuraavan ohjelman mukaisesti:

22.10. Johdantoluento: yhteiskunnan mittaaminen (klo 14-18 Katri-Maria Järvinen)

29.10. Tilastojen yhteiskunta (klo 14-18 Jukka Hoffrén & Risto Kaikkonen)

5.11. Rekisteritutkimus ja aineistot (klo 14-16 Niina Metsä-Simola ja klo 16-18 Aart-Jan Riekhoff)

12.11. Mielipidetutkimus ja kyselytutkimus ( klo 14-16 Juho Rahkonen ja klo 16-18 Tuuli Turja)

19.11. Big data (klo 14-16 Jaakko Peltonen ja klo 16-18 Tuukka Ylä-Anttila)

26.11. Kausaalisuus (klo 14-16 Jaakko Kuorikoski ja klo 16-18 Terhi Ravaska)

3.12. Tilastografiikka (klo 14-16 Essi Syrjälä) & Kurssin yhteenveto (klo 16-18 Katri-Maria Järvinen)

10.12. Tentti klo 14-16

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 22.10.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 14-18, Päätalo luentosali D10a
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [II Periodi]
Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
turo-kimmo.lehtonen[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2018 klo 12-14, Väinö Linna-sali
Ma 29.10.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Luennot
To 15.11.2018 klo 12-14, PinniA Paavo Koli-sali
To 22.11.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssi koostuu luennoista (14 t), verkossa tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä (10 t) ja itsenäisestä työskentelystä (lukemisto, verkkotyöskentelyyn liittyvät tiedonhaku ja oppimispäiväkirja).

Luentosarjan ohjelma:
23.10. Hanna-Mari Ikonen: Johdatus kurssiin ja sukupuolentutkimukseen
30.10. Anu Koivunen: Affektit
6.11. Susanne Dahlgren: Uskonto ja sukupuoli
13.11. Tuija Saresma: Rasismi, naisviha, vihapuhe
20.11. Hanna Ojala: Intersektionaalisuus
27.11. Luca Tainio: Transsukupuolisuus
4.12. Tuija Koivunen: Sukupuoli ja työ

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Mari Ikonen, Vastaava opettaja
hanna-mari.ikonen[ät]tuni.fi
Tuija Koivunen, Tuutori
tuija.koivunen[ät]tuni.fi
Opetus
23.10.2018 – 4.12.2018
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 23.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna-sali
Ryhmätyöskentely 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkko-osuuden teemat, työskentelytavat ja ryhmät esitellään ensimmäisellä luentokerralla 23.10. Kurssin suorittaminen edellyttää ensimmäiselle luentokerralle osallistumista (ei koske avoimen yliopiston kautta kurssia suorittavia)! Jos osallistut kurssille avoimen yliopiston kautta, saat ennen ensimmäistä luentoa erilliset ohjeet.

Seminaarissa perehdytään sosiaaliantropologian oppihistoriaan ja nykykeskusteluihin lukemalla keskeisiä antropologian tekstejä ja keskustellaan niistä. Lisäksi tehdään ryhmätöitä ja perehdytään mm. antropologian  ammattikuviin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
susanne.dahlgren[ät]tuni.fi
Opetus
25.10.2018 – 13.12.2018
Seminaari 2 tuntia
To 25.10.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5026-5027
Poikkeukset:
22.11.2018 , Tila muuttunut, Linna 4013
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat II [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuomo Särkikoski, Vastaava opettaja
tuomo.sarkikoski[ät]staff.uta.fi
Tuuli Turja, Vastaava opettaja
tuuli.turja[ät]tuni.fi
Opetus
6.11.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 6.11.2018 - 13.11.2018 viikoittain klo 9-12, päätalo luentosali C7
Ti 20.11.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 9-12, Linna K110
Ti 11.12.2018 klo 9-16, Linna 4013
Ryhmätyöskentely
Periodit: II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/yky/rose
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
hanna.rautajoki[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 22.10.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Pienryhmäopetus 8 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensisijaisesti syventävän vaiheen opiskelijoille sisällytettäväksi teemaopintoihin.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat: kurssi korvaa opinto-oppaan kohdan STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus, 5 op.

Kurssilla perehdytään seuraaviin aihepiireihin:

- nuorisotyön päämäärä ja tehtävä
- nuorisotyön järjestelmän rakenne ja toimintaympäristöt
- nuorisotyön työmuodot ja menetelmät
- nuorisopolitiikka
- nuorisotyön etiikka
- nuorisotyö ammattina ja professiona

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan valita max. 24 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
juha.nieminen[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 22.10.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 10-13, Linna 5026-5027
Poikkeukset:
5.11.2018 , ei opetusta
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoa SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus.

Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Perusopinnot [III Periodi]

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikottain rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Ilmoittautuminen alkaa viikolla 42

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 8.3.2019
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssia koskevat yhteydenotot osoitteeseen katri-maria.jarvinen@uta.fi

Kurssi koostuu kuudesta erillisestä mutta toisiinsa tiiviisti liittyvästä moduulista. Moduulit ovat erilaisia, mutta jokaiseen sisältyy itseopiskelua ja tehtäviä, joihinkin myös verkkokeskustelua. Vaikka kurssi kestää koko kevään, on opiskelutahti etenkin alussa melko reipas ja edellyttää aikaa opiskelemiselle.

Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
tuija.koivunen[ät]tuni.fi
Opetus
21.1.2019 – 30.4.2019
Seminaari 30 tuntia Verkossa
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [III Periodi]

Opintojaksolla lähestytään laajasti sosiaalipolitiikan eri osa-alueita, niiden historiaa ja nykyhetkeä erilaisten tarinoiden kautta. Opiskelijoille avautuu useita näkökulmia hyvinvointivaltion kehitykseen. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan yhteiskunnallista muutosta kiinnittäen huomiota erilaisiin kysymyksiin: Miten yhteiskunnalliset ongelmat syntyvät – miten ne tunnistetaan ja määritellään? Kenen ongelmat on tunnistettu ja ketkä ovat jääneet rooleitta? Mihin suuntaan hyvinvointivaltiotarinan juoni on etenemässä tällä hetkellä? Näyttääkö tämä tarina sankaritarinalta, tragedialta vai joltain muulta?

Ohjelma:

8.1. Kurssin avaus moodlessa viikolla 2. Ilmoittautuneet siirtyvät moodleen keskiviikoksi 9.1. ja viikon aikana tehdään ennakkotehtävä Tapio Rissasen intronettiluennosta sekä tutustutaan omaan keskusteluryhmään

15.1. Anneli Anttonen: Hyvinvointivaltion tarina - menestys ja menetys

22.1. Katja Repo: Lapsen hyvän tarina

29.1. Ritva Nätkin: Syntyvyyshuolen tarina

5.2. Ritva Nätkin: Päihteettömyyden tarina

12.2. Satu Ojala: Lapiolinja: eri aikojen työvoimapolitiikkaa

19.2. Olli Karsio: Markkinoistumisen tarina

26.2. Paula Saikkonen, THL: Ympäristösosiaalipolitiikka

5.3. Jouko Nätti: Työn tarina

12.3. Markku Sippola: Työelämän valtasuhteiden tarina

19.3. Liisa Häikiö: Aktiivisen kansalaisen tarina

26.3. Antti Halmetoja: Perustulo suomalaisen etuusjärjestelmän näkökulmasta

2.4. Ohjelma tarkentuu

9.4. Paneeli – Sosiaalipolitiikan lumo: useita opettajia paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Ojala, Opettaja
Satu.Ojala[ät]uta.fi
Henna Luoma-Halkola, Tuutori
henna.luoma-halkola[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 9.4.2019
Luento-opetus 26 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ti 15.1.2019 - 9.4.2019 viikoittain klo 12-14, Väinö Linna-sali, 8.1. introluento ainoastaan verkossa! 15.1. alkavat videoitavat luennot Linnassa.
Itsenäinen työskentely 46 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kokonaisuudessaan on suoritettavissa niin lähi- kuin monimuotoversionakin. 

Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille 14.12.2018 klo 23:59 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Kaakinen, Vastaava opettaja
markus.kaakinen[ät]tuni.fi
Opetus
14.1.2019 – 11.3.2019
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ma 14.1.2019 - 11.3.2019 viikoittain klo 10-13, Linna K103
Poikkeukset:
4.3.2019 , Väinö Linna-sali
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

The webcourse “Introduction to Gender Studies” gives basic introductory knowledge about gender studies. The course begins with an introduction to the concept of gender and gender studies and continues with the following topics: bodies & sexuality, social construction of gender, feminist theory, masculinities, family, gender & work, and gender & politics.
Each week the students will read a text/texts and/or other material available in the internet and discuss them in small groups in the Moodle learning environment.
The course is meant for exchange students and everyone interested in gender studies. Previous studies in gender studies are not required.

The course will be offered from 04.02. to 05.04.2019. Each week the students will read text and/or other material available in the internet and discuss them in small groups in the Moodle learning environment.

Enrolment for University Studies

Application to the course 03.12.2018-18.01.2019. There can be max 35 students in the course.

Ph.D Eira Juntti, University of Jyväskylä, Teacher responsible
Teaching
4-Feb-2019 – 5-Apr-2019
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is organized by Hilma network for gender studies.

Aineopinnot [III Periodi]

Kurssilla perehdytään laadulliseen tutkimusprosessiin. Kurssi koostuu Moodlessa tehtävistä ryhmätehtävistä, vertaispalautteen antamisesta sekä ryhmätyönä toteutettavan pienimuotoisen tutkimuksen tekemisestä ja raportoinnista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Savolainen, Vastaava opettaja
savolainen.ville.m[ät]student.uta.fi
Opetus
14.1.2019 – 11.4.2019
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Kurssilla on kiintiöpaikat sosiaalityön ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille.

Huom. yhteiskuntatutkimuksen avoimen yliopiston opiskelijat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella hakevat opinto-oikeutta avoimen ilmoittautumiskanavan kautta. Myös sosiaalityön avoimen opiskelijat  toimivat samoin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja yhteen harjoitusryhmään.

Luennot pidetään tiistaisin klo 14-16 (luentosalitieto päivitetään viimeistään joulukuussa).

Harjoitusryhmät 3 h viikoittain (6 ryhmää) Linnan mikroluokissa ML 50 tai ML 51:

keskiviikkoisin klo 16-19
torstaisin klo 8-11, 11-14, 14-17 ja
perjantaisin klo 8-11, 11-14

Ennen harjoitusryhmään ilmoittautumista lue ilmoittautumista koskevat ohjeet kurssin opetusohjelmakuvauksen kohdasta "Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen".

Ilmoittautuminen kurssille alkaa marraskuun alkupäivinä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille ilmoittautumalla yhteen, sinulle parhaiten sopivaan harjoitusryhmään. Luennoille ei erikseen ilmoittauduta. Kaikki, jotka ilmoittautuvat harjoitusryhmiin, ilmoittautuvat automaattisesti myös luennoille.

Jos sinulle sopii useampi harjoitusryhmän ajankohta, ilmoittaudu yhteen ja liitä ilmoittautumiseesi viesti, jossa kerrot, mihin muihin ryhmiin pystyt osallistumaan, mikäli käy niin, että ensisijaista ryhmääsi ei järjestetä vähäisen osallistujamäärän takia. Alle 10 hengen ryhmiä ei järjestetä. Jos johonkin ryhmään tulee alle 10 ilmoittautumista, ryhmäläiset siirretään toiseen ryhmään. Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 12.12. Sen jälkeen kurssille pääsee mukaan vain, jos harjoitusryhmissä on tilaa. Tällöin opettaja osoittaa harjoitusryhmän ajankohdan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 klo 14-16, Väinö Linna-sali
Ti 15.1.2019 - 5.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B1100
Ti 12.2.2019 - 26.2.2019 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna-sali
Harjoitukset
Ke 9.1.2019 - 27.2.2019 viikoittain klo 16-19, ML 50
To 10.1.2019 - 28.2.2019 viikoittain klo 8-11, ML 50
To 10.1.2019 - 28.3.2019 viikoittain klo 11-14, ML 50
To 10.1.2019 - 28.2.2019 viikoittain klo 14-17, ML 50
Pe 11.1.2019 - 1.3.2019 viikoittain klo 8-11, ML 51
Pe 11.1.2019 - 1.3.2019 viikoittain klo 11-14, ML 51
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kevään 2019 kurssia koskevat tiedustelut osoitteeseen katri-maria.jarvinen@uta.fi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi
Opetus
14.1.2019 – 4.3.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 14.1.2019 - 4.3.2019 viikoittain klo 16-18, Linna K103
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa moodlessa. Ohjeet moodleen kirjautumisesta annetaan ensimmäisellä luennolla.

Luennoista kirjoitetaan luento-/oppimispäiväkirja.

Opintojakson SOS5 suoritukseen kuuluu myös kirjatentti SOS5a (3 op), joka tehdään sähköisenä tenttinä. Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi ennen luentoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ritva Nätkin, Yhteyshenkilö
ritva.natkin[ät]tuni.fi
Pasi Pyöriä, Yhteyshenkilö
pasi.pyoria[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 17.5.2019
Seminaari 48 tuntia
Kevään ryhmien aloitustapaaminen
To 13.12.2018 klo 10.15-11.45, Linna 4013
Seminaarikokoontumiset klk 2019
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin koordinaattoreina toimivat Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä. Kevätlukukauden ryhmistä vastaavat Eero Suoninen, Riie Heikkilä ja Hanna-Mari Ikonen.

Ryhmät kokoontuvat torstaisin pääsääntöisesti klo 10-16 välillä. Kokoontumiset kestävät yleensä joko kaksi tai neljä tuntia.

Kurssin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II, 5 op.

Sosiaalitieteiden alat II [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen auki 14.12.2018 klo 23:59 asti.

Kurssille valitaan 30 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Kaakinen, Vastaava opettaja
markus.kaakinen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2019 – 8.3.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot ja seminaari
Pe 11.1.2019 - 8.3.2019 viikoittain klo 10-13, Linna K108, PAITSI 25.1. Linna 5014
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 15 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi järjestetään ohjattuna lukupiirinä. Opiskelijat laativat kurssin lukemistojen pohjalta kukin vuorollaan alustuksen, joiden pohjalta keskustellaan tapaamiskerroilla. Kurssin päätteeksi opiskelijat tekevät kirjallisen harjoitustyön kurssin teemoihin liittyen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 20 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman sosiaalipsykologian opintosuunnan opiskelijat ovat etusijalla.

Jos kurssille valittu opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä opetuskerralla, paikka voidaan antaa jonottajalle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Sirola, Vastaava opettaja
anu.sirola[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2019 – 27.2.2019
Lukupiiri
Ke 9.1.2019 - 27.2.2019 viikoittain klo 14-16, Linna 5026-5027
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan valita max. 16 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
juha.nieminen[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 3.3.2019
Luento-opetus
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoja SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus ja SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät.

Kurssilla esitellään ajankohtaista tutkimusta nuorista ja nuoruutta elämänvaiheena muovaavista yhteiskunnallisista ja globaaleista kehityskuluista. Nuoruuden ilmiöitä sekä nuorten kokemuksia, asemaa ja toimintaa (erityisesti suomalaisessa) yhteiskunnassa tarkastellaan tulevaisuutta määrittävien kysymysten (muun muassa ilmastonmuutos, digitalisoituminen, työelämän muutos) kautta.

Luennoissa tartutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuinka nuoruuden historian tunteminen auttaa ymmärtämään nykyhetkeä ja ennakoimaan tulevaisuutta? Kuinka nuorisotyön avulla tuotettiin kansakunnan tulevaisuutta 1900-luvun Suomessa? Kuinka nuorten (ala-)kulttuurien on nähty ilmentävän yhteiskunnan tilaa ja tulevaisuutta? Miksi nuoria on tärkeää tutkia tässä ja nyt (ei vain tulevaisuuden aikuisina ja ”täysvaltaisina” kansalaisina)? Millaista nuorten toimijuutta ilmastonmuutos ja digitalisaatio edellyttävät ja tuottavat? Miten hahmottuu nuorten osallisuus suhteessa koulutuksen, työelämän ja elämäntapojen muutokseen? Millaisia toiveita, pelkoja ja käsityksiä nuoret itse tulevaisuuteen liittävät?

Kurssi koostuu vierailijaluennoista, niihin liittyvistä keskusteluista sekä itsenäisestä kirjallisesta työskentelystä. Lopputehtävänä opiskelijat kirjoittavat esseen itse valitsemastaan teemasta, kurssin luentoja sekä oheiskirjallisuutta hyödyntäen.

Kurssin toteuttavat yhteistyössä Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta/SOC sekä ALL-YOUTH -tutkimushanke.

Ohjelmarunko (täydentyy; sisällön muutokset mahdollisia)

Pe 11.1.2019 klo 12-15: Nuoret tulevaisuuden tekijöinä ja peilinä - 
katsaus nuorisotyön ja -tutkimuksen historiaan
Pe 15.2.2019 klo 12-15: Nuoret ja ilmastonmuutos: toivoa ja toimijuutta
Pe 15.3.2019 klo 12-15: Nuoret ja tulevaisuuden osallistuminen, 
osallisuus, demokratia
Pe 12.4.2019 klo 12-15: Nuoret ja teknologia
Pe 10.5.2019 klo 12-15: Nuorten omia näkemyksiä tulevaisuudesta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
paivi.honkatukia[ät]tuni.fi
Miia Lähde, Opettaja
miia.lahde[ät]tuni.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
Opetus
11.1.2019 – 10.5.2019
Luento-opetus 22 tuntia
Pe 11.1.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 15.2.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 15.3.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 12.4.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 10.5.2019 klo 12-15, PinniA Paavo Koli-sali
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tutustutaan nuorten ryhmänohjauksen käytäntöihin yhteistyössä ALL-YOUTH STN-hankkeen tutkimuskumppaneiden kanssa. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joista kukin suunnittelee ja toteuttaa nuorten ryhmänohjausprosessin (esimerkiksi työpajan) yhdessä oman tutkimuskumppaninsa kanssa. Kurssi koostuu johdantoluennosta, keskeistä kirjallisuutta esittelevästä lukuseminaarista, tutkimuskumppaneiden esittäytymisseminaarista, ryhmänohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ohjausprosessin tulosten raportoimisesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorten ryhmänohjauksen käytännölliset perusteet. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ohjausmalleja ja -harjoituksia sekä itsenäisesti että osana laajempia nuorten parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyöverkostoja. Kurssi on mahdollista suorittaa myös 5 op laajuisena kokonaisuutena (= YKT664B harjoitukset 2 op + YKT664A kirjallisuus 3 op). 5 op kokonaisuudessa YKT664A kirjallisuus suoritetaan harjoitusten jälkeen erillisessä luku- ja esseeseminaarissa.

Harjoitukset: YKT664B (16 t)

Ti 8.1.2018 klo 10-12 Johdantoluento (2 t)
Ti 15.1.2018 klo 10-12 Tutkimuskumppaneiden esittäytymisseminaari (2 t)
Ti 22.1.2018 klo 10-12 Lukuseminaari (2 t)

Ti 29.1.2018 klo 10-14 Ryhmänohjauksen suunnittelu (4 t)
(Nuorten ohjausprosessi (4 t), ajankohta sovitaan myöhemmin)
Ti 12.2.2018 klo 10-12 Loppuseminaari, raportointi (2 t)

Luku- ja esseeseminaari: YKT664A (8 t)

Ti 19.3.2018 klo 10-14 Lukuseminaari (4 t)
Ti 26.3.2018 10-14 Esseeseminaari (4 t, esseen alustava versio)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Harjoituksiin otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsussa 3.1.2019 mennessä. Merkitse ilmoittautumisen yhteydessä viestikenttään, jos haluat suorittaa opintojakson 5 op:n laajuudessa osallistumalla lukuseminariin ja kirjoittamalla esseen (alustava tieto).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
paivi.honkatukia[ät]tuni.fi
Miia Lähde, Opettaja
miia.lahde[ät]tuni.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 12.2.2019
Seminaari
Harjoitukset
Harjoitukset
Ti 8.1.2019 - 22.1.2019 viikoittain klo 10-12, Linna 5026-5027
Ti 29.1.2019 klo 10-14, Linna 5026-5027
Ti 12.2.2019 klo 10-12, Linna 5026-5027
Luku- ja esseeseminaari
Ti 19.3.2019 klo 10-14, Linna 6037
Ti 26.3.2019 klo 10-14, Linna 6037
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltavina edeltävinä opintoina SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus sekä YKT664A Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, kirjallisuus (huom! edellä mainittu vaihtoehtoinen suoritusmahdollisuus).

 

Opintojaksolla esitellään meneillään olevaa työelämän vuorovaikutukseen kohdistuvaa tutkimusta, joka kiinnittyy erityisesti työelämän eri tilanteita ohjaaviin vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksiin. Lisäksi tarkastellaan tapoja, joilla tätä tietoa voidaan soveltaa työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.  Kurssilla perehdytään alustavasti vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmiin (keskustelunanalyysi, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi, institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus), joilla voidaan tarkastella erityisesti meneillään olevan toiminnan yhteistä tuottamista autenttisissa työelämän tilanteissa. Vierailuluennot pohjautuvat näillä menetelmillä tehtyihin tutkimuksiin. Jakso harjaannuttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä työelämän ilmiöiden jäsentämisessä sekä soveltamaan opittua käytäntöön. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. työelämän toimijoiden väliset suhteet ja niiden rakentaminen, tunteet työelämässä, valta ja auktoriteetti, teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja työhyvinvointi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 35 osallistujaa. Jos kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan, etusijalla ovat työmaisteri-ohjelman opiskelijat sekä kandityötään tekevät tai maisterivaiheessa olevat yhteiskuntatutkimuksen opiskelijat.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi
Opetus
18.1.2019 – 26.4.2019
Seminaari 20 tuntia
Pe 25.1.2019 - 26.4.2019 viikoittain klo 10.15-12.00, Linna 5026-5027
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
4 paikkaa

Tampere3-ristiinopiskelijoille
2 paikkaa

Kurssi toteutetaan tänä lukuvuonna yhdistämällä se Helsingissä 14.-15.3.2019 järjestettävään konferenssiin Challenges, Responses and Consequences - The Nordic Welfare Research

Kurssisuoritus koostuu:

(1) ryhmätyöstä (lukupiiristä ja valmistautumisesta konferenssipuhujien tapaamiseen)

(2) sosiaalipolitiikan työelämäpäivään osallistumisesta (Helsingissä, päivä helmikuussa)

(3) avustamisesta konferenssissa ja pääpuhujien kanssa keskustelusta (Helsingissä)

(4) itsenäisestä lyhyestä esseestä (6 - 8 s.). 

Info konferenssista järjestetään 26.2. klo 14 - 16 Linnassa. Tuolloin Paula Saikkonen THL:stä pitää ensin luennon Ympäristösosiaalipolitiikka klo 12-14, minkä jälkeen keskustelemme konferenssista, avustustehtävistä ja pääpuhujien tapaamisesta. THL tarjoaa kahvit.

Pääpuhujien tapaaminen tarkoittaa, että kurssilla valmistelemme etukäteen pienryhmittäin, puhujien artikkeleita lukemalla, heille kysymyksiä parituntiseen tapaamiseen. Esittelemme kysymyksiä pienryhmittäin ja keskustelemme niistä ryhmänä.

Huom.! Opiskelijat vastaavat konferenssimatkoista ja -majoituksesta itse. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen opiskelijajaoston kanssa yritämme järjestää majoitusta helsinkiläisten opiskelijoiden luona konferenssiyönä. Konferenssiin osallistuminen on opiskelijoille ilmaista mutta tämä edellyttää konferenssissa avustamista (ks. alla).

Työelämäpäivä järjestetään yhdessä Comparative Social Policy -maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa (bussi).

Konferenssiavustaminen pähkinänkuoressa / Paula Saikkonen:

Pääset kuuntelemaan pohjoismaisia hyvinvointivaltiotutkijoiden esittämänä ajankohtaista tutkimusta sekä:

Saat työkokemusta (ja todistuksen) konferenssiavustajan tehtävistä

- Tutustut kansainvälisen konferenssin käytäntöihin

- Saat tuntumaa siihen, mitä eurooppalaisessa sosiaalipolitiikan tutkimuksessa tapahtuu nyt 

Avustajien tehtävät:

Päivystäminen infotiskillä ja siellä vastaaminen kysymyksiin THL:n työntekijän tukena

Osallistujien opastaminen konferenssissa oikeisiin tiloihin

- Työryhmätiloissa auttaminen paneelien puheenjohtajia

Pääsalissa mikrofonin kuljettaminen.

Avustajilta edellytämme englanninkielen taitoa ja reipasta asennetta. Annamme noin parin tunnin perehdytyksen tapahtumaan 26.2. klo 14-16 ja sitten vielä pikaisesti ennen konferenssin alkua 14.3.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Häikiö, Vastaava opettaja
liisa.haikio[ät]tuni.fi
Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]tuni.fi
Olli Karsio, Vastaava opettaja
olli.karsio[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2019 – 27.3.2019
Seminaari 24 tuntia
Yhteiset kokoontumiset
Ke 16.1.2019 klo 12-15, Linna 5014, Aloituskokoontuminen
Ti 12.2.2019 klo 8-18, Alustava tieto!! Työelämäpäivä Helsingissä Cosopo-ryhmän kanssa, vierailut mahdollisesti Kela, Eläketurvakeskus
Ti 26.2.2019 klo 12-14, Paula Saikkosen luento Ympäristösosiaalipolitiikka
Ti 26.2.2019 klo 14-16, Linna K110, Konferenssi-info ja kahvit, Paula Saikkonen
To 14.3.2019 klo 10-21, University of Helsinki, Main Building, Konferenssipäivä I
Pe 15.3.2019 klo 9-15, University of Helsinki, Main building, Konferenssipäivä II
Ke 27.3.2019 klo 12-16, Linna 4013, Loppuseminaari
Lukupiiri 16 tuntia
Lukupiiri
Ke 23.1.2019 - 13.3.2019 viikoittain klo 12-14, artikkelien lukeminen (Ideat), pienryhmät voivat sopia omista kokoontumisistaan
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmätyöohje

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan keskeisiin käsitteisiin eli ideoihin ja niiden kautta yhteen valittavaan käytäntöön. Työskentely jakautuu kahteen osaan: A ja B.

A-osassa tutustutaan konferenssin pääpuhujien tutkimusalueiden sosiaalipolitiikan käsitteisiin. Artikkelit käsitellään pienryhmissä lukupiirinä. Opiskelijat lukevat tekstit ennen kokoontumisiaan. Kukin opiskelija lukee vastuullaan olevan tekstin ja valmistautuu kertomaan muille ryhmäläisille artikkelista ja keskustelemaan lukemastaan ja muiden artikkeleista. Ryhmä laatii keskustelujensa pohjalta lyhyen koosteen, esimerkiksi käsitekartan tai ydinsanalistan, sekä valmistelee konferenssipuhujille esitettävät kysymykset (kysymys per artikkeli).

B-osa on itsenäinen essee, jonka tarkoitus on syventää A-osassa tutuksi tulleiden käsitteiden merkityksen ymmärtämistä. Jokainen valitsee sosiaalipolitiikan käytännön, määrittää siinä keskeisen käsitteen ja tarkastelee/tulkitsee/arvioi käsitteen näkökulmasta valitsemaansa käytäntöä.

Esseen mitta on 6 - 8 sivua ja muodoltaan se on vapaamuotoinen. Esseessä tulee esitellä 1) valittu käsite ja 2) käytäntö sekä 3) arvioida käytäntöä käsitteen avulla.

Käytäntöjä voivat olla vammaispolitiikka  (vrt. Hvinden), työmarkkinasuhteet (industrial relations, Kettunen) tai esim. työttömien aktivointi, tai pakolaispolitiikka tai kotouttaminen (Soler-Gallart).

Kurssi on suomen- ja englanninkielisiin lukemistoihin perustuva seminaari, jossa perehdytään sosiaali- ja kulttuuriantropologialle tyypillisiin tapoihin lähestyä ja arvioida kriittisesti keskeisiä yhteiskunnallisia teemoja ja hahmotetaan tarkemmin antropologian roolia yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon tuottamisessa. Kurssilla käydään ensisijaisesti tutkimuskirjallisuuden kautta keskustellen läpi erilaisia talousantropologian, poliittisen antropologian ja uskontoantropologian kysymyksenasetteluja sekä tarkastellaan nykypäivän yhteiskunnallisia jännitteitä näiden keskustelujen informoimana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Laakkonen, Vastaava opettaja
ville.laakkonen[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2019 – 17.4.2019
Seminaari
Ke 16.1.2019 - 17.4.2019 viikoittain klo 14-16, Linna 5016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille ovat etusijalla opiskelijat jotka ovat suorittaneet SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan.

Yhteiskunnallisen muutoksen on sanottu olevan sosiologian haasteellisin ja tärkein tutkimusalue. Ajallisen muutoksen näkökulmaa voidaan soveltaa niin kaikkien tunnettujen yhteiskuntien kuin sosiaalisten ilmiöidenkin tarkasteluun. Erilaiset tavat ymmärtää muutosta myös määrittävät keskeisesti yhteiskuntatieteiden itseymmärrystä. Lisäksi puhe yhteiskunnallisesta muutoksesta läpäisee julkisen keskustelun erilaisista media- ja mainosteksteistä aina yliopistojen ja yritysten strategialuonnostelmiin.

Yhteiskunnallisen muutoksen kaikenkattavuudesta ja näkökulman lähes rajattomista sovellusmahdollisuuksista huolimatta on tärkeää pysähtyä pohtimaan ja erittelemään, mitä yhteiskunnallinen muutos on ja miten sitä voi ja kannattaa tutkia. Tämä luentosarja tarjoaa systemaattisen johdatuksen yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen. Luentosarjan ensimmäinen osa käsittelee yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmia, teorioita ja tarkastelutapoja, sitä, miten yhteiskunnallista muutosta on selitetty ja miten muutosta käytetään toisten ilmiöiden selittämisessä. Luentosarjan jälkimmäinen osa käsittelee yhteiskunnallisen muutoksen ilmenemistä valikoitujen teemojen, analyysien ja tutkimusesimerkkien avulla (esim. eriarvoisuuden muutos, kulttuuristen hierarkioiden muutos, globalisaatio).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Semi Purhonen, Vastaava opettaja
semi.purhonen[ät]tuni.fi
Opetus
22.1.2019 – 14.5.2019
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 22.1.2019 - 14.5.2019 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Poikkeukset:
16.4.2019 , Väinö Linna-sali
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin kuvaus: Sukupuolentutkimuksen metodologian verkkokurssilla opiskelija tutustuu monitieteisessä feministisessä tutkimuksessa, sukupuolentutkimuksessa, naistutkimuksessa, queer-tutkimuksessa ja kriittisessä miestutkimuksessa käytettäviin metodeihin.
Kurssin tavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija on rakentanut itselleen yleiskuvan sukupuolentutkimuksen teoreettisista taustoista, tekemisen tavoista ja tutkimusprosessista.
Kenelle:
Kurssille ovat tervetulleita eri aloilta tulevat sukupuolentutkimuksen opiskelijat. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille, joilla on tekeillä opinnäyte tai laajempi tutkielma.
Työskentelymuodot ja kurssimateriaalit:
Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla, jossa harjoitellaan akateemista keskustelua ja argumentointia. Monitieteisen sukupuolentutkimuksen kenttää hahmotetaan kurssilukemistolla, verkkokeskusteluin sekä harjoitustehtävin. Kurssin työmuotoina on myös vertaispalaute.
Kurssilla hyödynnetään käänteistä opetusta, eli opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti.
Kurssin kuluessa työstetään oman opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaa ja harjoitellaan metodologisten valintojen perustelemista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa hakemusten perusteella. Sitovat hakemukset 03.12.2018- 18.01.2019 välisenä aikana nettilomakkeella tulee kertoa omien opintojen, erityisesti sukupuolentutkimuksen opintojen vaihe ja perustella, miksi tämä kurssi olisi hyödyllinen. Hakemuksessa voi esittää myös toiveita kurssiin liittyen, jotka huomioidaan kurssin suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Piia Lavila, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yhdeksän viikon kurssi edellyttää aikaa ja paneutumista, mikä tarkoittaa viikottaista säännöllistä osallistumista keskusteluihin sekä ajanvaraamista lukemiselle ja harjoitustöille. Yli viikon mittainen poissaolo vaikuttaa omaan ja ryhmän oppimiseen, sekä saattaa vaarantaa kurssin suorittamisen.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Deviant behavior is an important area of study for criminologists and criminal justice practitioners and is, therefore, one of the most important courses for graduate students in the field. Criminologists and criminal justice practitioners need to have a strong comprehension of both historic and modern theories of behavior in order to understand the rational for the policies and programs that are currently utilized by the organizations that employ them. A strong understanding of the concepts covered in this course will help students not only excel within the systems in which they work, but give them a basis for improving those systems.  

To put it simply, the focus of this criminal behavior course is centered on the question: Why are some people delinquent or criminal and why do others follow the law? This question is simple to pose, but challenging to answer. The course will first explore the standards by which a theoretical answer to the question should be judged and will then explore the theories proposed to explain deviance by criminologists, sociologists, psychologists, and geneticists over the last two centuries.    

The course is much more than a recitation of the most popular and empirically researched criminological theories. Students will need to critically evaluate theoretical propositions. They will learn to see theories as dynamic and understand how they evolve over time. They will learn how their hypotheses are empirically evaluated and in which settings each is most supported. They will explore how theories are related to policy and programmatic changes.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Bryan Lee Miller, Teacher responsible
Atte Oksanen, Teacher responsible
atte.oksanen[ät]tuni.fi
Teaching
6-Feb-2019 – 24-Apr-2019
Lectures
Lectures
Wed 6-Feb-2019 - 24-Apr-2019 weekly at 9-12, Linna 5026-5027
Periods: III IV
Language of instruction: English
Periodi (4.3.2019 - 26.5.2019)
Opiskeluvalmiudet [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta viimeistään 5.3.

Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 4.5.2019
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Päätalo ls A1
Luennot
Ke 6.3.2019 klo 14-16, Päätalo ls A4
Ke 13.3.2019 - 24.4.2019 viikoittain klo 12-14, Virta ls 109
Harjoitukset
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: https://coursepages.uta.fi/tiey4/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloitusluennolle osallistuminen on pakollista.

Perusopinnot [IV Periodi]

Kurssille hyväksytään kaikki ilmoittautuneet viimeistään 2.3., jonka jälkeen osallistujille avataan automaattisesti pääsy kurssin työskentelyalueelle. Kurssin ensimmäinen kokonaisuus käynnistyy maanantaina 4.3. kello 12.00.

Kurssi on verkkokurssi, joka pohjautuu kurssialustan kautta jaossa oleville video- ja artikkelimateriaaleille. Materiaalien käsitellään kurssin aikana itsenäisesti ja vertaisryhmissä. Niiden perusteella tehdään tehtäviä ja käydään keskustelua.

Kurssi on teemoitettu viikoittain vaihtuviin teemoihin, joita ovat mm. yhteiskunnalliset jaot, monikulttuurisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, raha ja hyvinvointi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, ikä ja sukupuoli.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Hanna-Leena Ristimäki, Tuutori
hanna-leena.ristimaki[ät]staff.uta.fi
Opetus
4.3.2019 – 6.5.2019
Luento-opetus 26 tuntia Verkossa
Kurssialoitus
Ryhmätyöskentely 40 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 69 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [IV Periodi]

Opintojakso on johdanto sosiologiaan tieteenalana ja ajattelutapana. Jaksolla tutustutaan sosiologian keskeisiin kysymyksiin ja niiden jäsennystapoihin. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aino Alatalo, Vastaava opettaja
aino-alatalo[ät]uta.fi
Ville Savolainen, Opettaja
ville.savolainen[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 26.5.2019
Luento-opetus
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The course includes lectures and seminars, 4 hours on Tuesdays: 5-26.3.2019 and 2-16.4.2019

Programme

5.3.2019 Lecture at 12-14: Introduction to Gender Studies (Jaana Kuusipalo). Seminar at 14-16: ‘Who we are’ -round and instructions for the small group work for student presentations on 16th of April.

12.3.2019 Lecture at 12-14: Gender and Intersectionality in Working Life (Rebecca Lund). Seminar with readings at 14-16.

19.3.2019 Lecture at 12-14: Gender and Politics (Jaana Kuusipalo). Seminar with readings at 14-16.

26.3.2019 Lecture at 12-14: Gender, Naturecultures, Environmental Politics (Marja Vehviläinen). Seminar with readings at 14-16.

2.4.2019 Lecture at 12-14: Anti-gender backlash in Europe (Barbara Gaweda). Seminar with readings at 14-16.

9.4.2019 No teaching.

16.4.2019 Seminar at 12-16: Student presentations.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jaana Kuusipalo, Teacher responsible
jaana.kuusipalo[ät]tuni.fi
Teaching
5-Mar-2019 – 16-Apr-2019
Lectures 10 hours
Lectures and seminar
Tue 5-Mar-2019 - 16-Apr-2019 weekly at 12-16, Linna 5026-5027
Exceptions:
9-Apr-2019 , no teaching
Seminar 14 hours
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Teaching on Tuesday afternoons, 6 x 4 h.

Sosiaalitieteiden alat II [IV Periodi]

Kurssi sisältää orientoivan alkuluennon, jonka jälkeen kurssikerrat on jaettu kahteen osaan. Jokaisen seminaarikerran ensimmäinen osa koostuu vuorovaikutuksen mikroanalyysiin teoriaa ja käytäntöä käsittelevistä luennosta ja ennakkolukemiston läpikäymisestä. Seminaarikertojen toisen osan aikana jokainen opiskelija tuo vuorollaan lyhyen videoaineiston, jota analysoidaan ryhmässä. 

Ennakkolukemistoon tutustumisten, ja videodatasession pitämisen ohessa, opiskelijat palauttavat kurssin lopussa kirjallisen analyysityön (n. 5 sivua). Tämän lisäksi kurssiin kuuluu osallistuminen torstaina ja / tai perjantaina 2.5.–3.5 järjestettävään seminaariin Touch, gesture and distributed cognition in learning, ja kirjoittavan seminaarista 1–2 sivun havainnointipäiväkirjan.

Kurssilla opetetaan vuorovaikutuksen mikroanalyysin perusteet, sekä videoaineiston keräämiseen liittyvät käytänteet. Aikaisemmat sosiaalipsykologian opinnot ovat kurssille tullessa eduksi, mutta kokemus vuorovaikutuksen tutkimuksesta ei ole ennakkovaatimus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu maksimissaan 12 opiskelijaa. Yhteiskuntatutkimuksen opiskelijat ovat etusijalla, mutta kurssille ovat tervetulleita myös muiden alojen opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Julia Katila, Vastaava opettaja
julia.katila[ät]tuni.fi
Opetus
13.3.2019 – 15.5.2019
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ke 13.3.2019 - 15.5.2019 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna 5016
Poikkeukset:
17.4.2019 , ei opetusta
1.5.2019 , ei opetusta
Pienkonferenssi
To 2.5.2019 klo 9.00-17.00, Linna K109
Pe 3.5.2019 klo 13.00-15.00, Linna 5016
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi sisältää luento-osuuksia, kirjallisuuden lukua ja harjoituksia. Myös itsenäisesti suoritettava harjoitustyö perheen vuorovaikutuksesta sisältyy kurssiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2019 – 7.5.2019
Seminaari 18 tuntia
Luentoseminaariopetus
Ti 5.3.2019 - 7.5.2019 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna 5026-5027, edellyttää läsnäoloa
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille valitaan max. 25 opiskelijaa.  Yhteískuntatutkimuksen opiskelijat ovat etusijalla, mutta tilan salliessa mukaan voidaan ottaa myös muiden alojen opiskelijoita.

Ohjelma (alustava)

5.3   Johdanto: Feministinen politiikka, tasa-arvopolitiikka, yhdenvertaisuuspolitiikka? 

Meija Tuominen: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana

12.3       Tasa-arvopolitiikan rakentuminen kansallisesti, kansainvälisesti (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön rakentuminen Suomessa, EU, UN) 

19.3       Johanna Kantola: Euroopan unionin tasa-arvopolitiikan romahdus 

26.3     Barbara Gaweda: Gender equality policy in East-Central Europe: legacies and trajectories, tensions and opposition

2.4  Paula Koskinen-Sandberg: Korporatistinen järjestelmä ja samapalkkaisuuden politiikka 

9.4. Ville Kainulainen: Sukupuoli ja muut erot työelämän suhteissa 

16. 4 Maija Jokela: Protesti ja affektit (1 h); Tasa-arvotyötä ja aktivismia ruohonjuuritasolla; Marja Vehviläinen: Feministinen ruokapolitiikka (1 h)

7.5  Seminaari tasa-arvotyöstä/feministisestä politiikasta opiskelijatöiden pohjalta: työpaikalla, järjestöissä, korporatistisissa järjestelmissä, politiikassa kunnissa, kansallisella, EUn tasolla 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
marja.vehvilainen[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2019 – 7.5.2019
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 5.3.2019 - 7.5.2019 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna K113
Poikkeukset:
23.4.2019 , ei opetusta
30.4.2019 , ei opetusta
Seminaari 10 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistujilta edellytetään sukupuolentutkimuksen perusteiden tuntemusta (opintojakso SOS4.4 Sukupuolentutkimus tai vastaavat tiedot).

Kurssi kokoontuu tiistaisin 5.3-16.4 sekä 7.5.2019 klo 9-12 (3 h). 

Kurssi sisältää

- luentoja (1-2 h) ja

- lukemistoseminaareja luentojen yhteydessä (1-2 h)

- loppuseminaarin (3 h) opiskelijatöiden pohjalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille hyväksytään enintään 12 opiskelijaa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Lindblom, Vastaava opettaja
taru.lindblom[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2019 – 11.4.2019
Luento-opetus 14 tuntia
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 14-16, Linna 6018
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti 2.-3. vuoden tutkinto-opiskelijoille.