x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma                         

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2018-2019

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: ykt.opiskelu.tau@tuni.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Marko Salonen

YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Katri-Maria Järvinen

SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Jaana Kuusipalo (klk 2019)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin (Tampere), Katja Repo (Pori)

SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2018), NN (klk 2019 kurssi), NN kirjatentti

SOS4.3 Sosiologia: Turo-Kimmo Lehtonen (slk 2018 kurssi), Aino Alatalo (verkkokurssi, klk 2019), Milla Annala (kirjatentti)

SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna-Mari Ikonen (slk 2018 kurssi), Hanna-Mari Ikonen (kirjatentti)

SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren

SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Malin Fransberg

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia, Juha Suoranta/sosiologia, Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus, Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia, Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Semi Purhonen

SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka

SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Markku Sippola

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Satu Ojala

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia

SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski

SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia

SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I: Juha Suoranta (kurssi slk 2018), Milla Annala (kirjatentit ja esseet)

SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Semi Purhonen

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen

SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus: Marja Vehviläinen

SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Marja Vehviläinen

SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Hanna-Mari Ikonen

SOS6.5 Sosiaaliantropologia

SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen

SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen

SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Päivi Honkatukia

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Eeva Luhtakallio

SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katri-Maria Järvinen

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandidaattiseminaarin vetäjä

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.3.3 Deviance and Social Control 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.3.3 Gypsies in Hungary (intensive course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiologia 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan, luennot (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari, syksy 2018 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari, lukuvuosi 2018-2019 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II

SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.1 Kokeellinen, kokeileva ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.3.1 C. Wright Millsin sosiologia - Luentoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.5.2 Uskontojen antropologiaa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.2 Vauvasta vaariin. Ikä feministisessä tutkimuksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

DPYTCON Social Scientific Perspectives on Consumption (online course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.3.3 Deviance and Social Control 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Perusopinnot

SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan, luennot (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course, spring 2019) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.3.3 Theories of Crime and Deviance 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opiskeluvalmiudet

Perusopinnot

SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka tarinoina (lähi- ja monimuotokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSKV3 Gender in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course, spring 2019) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I - SOS5b luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari, kevät 2019 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II

SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.3.2 Yhteiskunnallinen muutos 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.1 Sukupuolentutkimuksen metodologiaa (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.3.3 Theories of Crime and Deviance 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta