x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: SOC, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Hietanen Jari, PhD, 040 190 1384, Pinni B3140; Kinnunen Ulla, PsT, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (erikoispsykologikoulutus 50 %), PsT, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D) (täydennyskoulutus), 050 351 8137, Päät D231.

Yliopistonlehtorit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Helmi Saija, PsT, 050 318 7641; Helminen Terhi, PsT, 050 318 6166, Linna 4061; Jehkonen Mervi, PsT, 050 318 6099, Linna 4052; Kykyri Virpi-Liisa (erikoispsykologikoulutus 50 %), PsT, 040 805 3745, Linna 4089; Kylliäinen Anneli, PsT, työstä vapaa; Mäkikangas Anne, PsT, Linna 4056; Peltonen Kirsi, PsT, työstä vapaa; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, 050 318 6237, Linna 4062.

Yliopisto-opettajat (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Helminen Terhi (Psyke), PsT, työstä vapaa; Mäkelä Tiina, PsM, 050 318 7055, Linna 4038.

Tutkijatohtorit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu):  Vänskä Mervi, PsT, 050 509 9235, Linna 4018.

Akatemiatutkijat (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): de Bloom Jessica, PhD; Kylliäinen Anneli, PsT; Peltola Mikko, PsT.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Jessica de Bloom, PhD, 050 318 6070, Linna 4057; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Peltola Mikko, PsT; Peltonen Kirsi, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 3.9. ja kevätlukukaudella 7.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.psykonet.fi/doctoral/dopsy-courses

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien ja -jaksojen vastuuhenkilöt lukuvuonna 2018-2019


Syventävät opinnot:
professori Raija-Leena Punamäki

 

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II: professori Ulla Kinnunen

PSYS2 Lasten arviointi: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS3 Nuorten ja aikuisten mielenterveyden arviointi: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS5 Psykologiset interventiot: yliopistonlehtori Saija Helmi, tuntiopettaja Aki Myllyneva

PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot: yliopistonlehtori Saija Helmi, tutkijatohtori

PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot: yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri

PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot: professori Martti Tuomisto ja yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS7 Pro gradu -seminaari: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS8 Pro gradu -tutkielma: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS9 Lopputentti: professori Jari Hietanen, professori Ulla Kinnunen, professori Kalevi Korpela, yliopistonlehtori Anne Mäkikangas, professori Raija-Leena Punamäki

PSYS10 Psykologiharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS11 Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS12 Moniammatilliset johtamisopinnot: professori Ulla Kinnunen

PSYS13 Lasten oikeuspsykologia: professori Raija-Leena Punamäki

PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi: professori Kalevi Korpela

PSYS15 Kliininen neuropsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet: tuntiopettaja Saija Kankaanpää

PSYS17 Muu valinnainen kurssi: professori Raija-Leena Punamäki

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Anne Mäkikangas

HOPS-vastuuhenkilöt (maisteriopinnot): yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen.

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

Syventävät opinnot

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS14 Environment and Well-Being 5 op (Opetuskieli: englanti)
PSYS16 Introduction to Cultural Psychology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS5 Psykologiset interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologien kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS17 Muu valinnainen kurssi 5–15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS14 Environment and Well-Being 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta