x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: SOC, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Hietanen Jari, PhD, 040 190 1384, Pinni B3140; Kinnunen Ulla, PsT, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (erikoispsykologikoulutus 50 %), PsT, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D) (täydennyskoulutus), 050 351 8137, Päät D231.

Yliopistonlehtorit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Helmi Saija, PsT, 050 318 7641; Helminen Terhi, PsT, 050 318 6166, Linna 4061; Jehkonen Mervi, PsT, 050 318 6099, Linna 4052; Kykyri Virpi-Liisa (erikoispsykologikoulutus 50 %), PsT, 040 805 3745, Linna 4089; Kylliäinen Anneli, PsT, työstä vapaa; Mäkikangas Anne, PsT, Linna 4056; Peltonen Kirsi, PsT, työstä vapaa; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, 050 318 6237, Linna 4062.

Yliopisto-opettajat (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Helminen Terhi (Psyke), PsT, työstä vapaa; Mäkelä Tiina, PsM, 050 318 7055, Linna 4038.

Tutkijatohtorit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu):  Vänskä Mervi, PsT, 050 509 9235, Linna 4018.

Akatemiatutkijat (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): de Bloom Jessica, PhD; Kylliäinen Anneli, PsT; Peltola Mikko, PsT.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Jessica de Bloom, PhD, 050 318 6070, Linna 4057; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Peltola Mikko, PsT; Peltonen Kirsi, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 3.9. ja kevätlukukaudella 7.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.psykonet.fi/doctoral/dopsy-courses

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien ja -jaksojen vastuuhenkilöt lukuvuonna 2018-2019


Perusopinnot:
professori Kalevi Korpela


PSYP0 Orientaatio psykologiaan: yliopistonlehtori Saija Helmi, yliopistonlehtori Anne Mäkikangas ja tutkijatohtori Mervi Vänskä

PSYP1 Kehityspsykologia I: tutkijatohtori Mervi Vänskä

PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I: professori Jari Hietanen

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I: yliopistonlehtori Anne Mäkikangas

PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: professori Kalevi Korpela

PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: professori Raija-Leena Punamäki

Avoimen yliopiston psykologian peruskurssien vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Elina Vierikko.

 

Aineopinnot: professori Jari Hietanen


PSYA1 Kehityspsykologia II: tutkijatohtori Mervi Vänskä

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II: professori Jari Hietanen

PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II: yliopistonlehtori Anne Mäkikangas

PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: tuntiopettaja Tytti Pasanen

PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: professori Raija-Leena Punamäki

PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I: professori Ulla Kinnunen

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu: yliopistonlehtori Elina Vierikko

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön: tutkija Lotta Heikkilä

PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYA11 Kandidaatin tutkielma: yliopistonlehtori Anne Mäkikangas

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Anne Mäkikangas

HOPS-vastuuhenkilö (kandidaattiohjelma): yliopistonlehtori Anne Mäkikangas

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

 

ENGLANNINKIELISET OPINNOT
BASIC STUDIES IN PSYCHOLOGY

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: postdoc researcher Mervi Vänskä

PSYINT2 Cognitive neuroscience I: professor Jari Hietanen

PSYINT3 Psychology of personality I: university lecturer Anne Mäkikangas

PSYINT4 Psychological research methods I: professor Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: professor Raija-Leena Punamäki

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Aineopinnot

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma, seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta