x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opintojaksojen vastuuopettajat, kevät 2019:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Katja-Maria Miettunen (verkkokurssi Aino Katermaa)
HISP2 Euroopan muotoutuminen: Christian Krötzl
HISP3 Uuden ajan alun murroksia: Marko Nenonen
HISP4 Modernisoituva yhteiskunta: Tanja Vahtikari
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma:  Mervi Kaarninen (Avoin yliopisto: Aino Katermaa)

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Sari Katajala-Peltomaa (Avoin yliopisto: Aino Katermaa)
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Ulla Aatsinki
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
Sukupuoli ja perhe: Christian Krötzl
Talous ja teollisuus: Marjaana Niemi
Kriisit ja jälleenrakennus: Mervi Kaarninen
Kulttuurien kohtaaminen: Christian Krötzl
Uskonto, tiede ja maailmankuva: Marko Nenonen
Terveys ja ympäristö: Marjaana Niemi
Kaupunki: Tanja Vahtikari
HISA3 Historian erityisala ja praktikum: Minna Harjula ja Johanna Annola
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HIS Orientaatio historian tutkinto-ohjelman opintoihin 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

HISA4 Kandidaattiseminaari (Aatsinki) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (JATKAVA, Nenonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (JATKAVA, Nevala) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (JATKAVA, Vahtikari) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (JATKAVA, Vuolanto) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (JATKAVA, Katermaa) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA1B Valokuva historian tekijänä 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Keskiajan symboliikkaa -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Ylellisyyden historia -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA1B Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Opiskeluvalmiudet

HIS Orientaatio historian tutkinto-ohjelman opintoihin 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISOKV1 Introduction to Finnish History 5 op (Opetuskieli: englanti)
HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
HISA2 The Age of Empires in Global History 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

HISP1 Johdatus historiantutkimukseen (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

HISA4 Kandidaattiseminaari (Aatsinki) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (Nevala) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (Nenonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (Vahtikari) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (Kuuliala) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari (JATKAVA, Katermaa) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA3B Praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Euroopan unioni ja maailma 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA1B Arjen latinaa ja kulttuurihistoriaa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op
HISA2 Liikenteen kulttuurihistoriaa -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 The Age of Empires in Global History 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta