x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Perusopinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
FILP2 Logiikka 5 op
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op
FILP5A Tieto-oppi 3 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1E Critical theory and social ontology 5 op (Opetuskieli: englanti)
FILA9 Political Economy 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Opiskeluvalmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILA3 Teemaseminaari Kant Puhtaan järjen kritiikki 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari (ryhmä 2) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Filosofian tutkija- ja tohtorikoulutusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA6 Tiedon rajat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Pääoma-lukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 A seminar on theoretical social research: Schmitt, Arendt, and The Political 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1E Critical theory and social ontology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Perusopinnot

FILP5B Metafysiikka 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Hobbes 3 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

FILP5B Metafysiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILAK Kandidaattiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Filosofian tutkija- ja tohtorikoulutusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Liberalismi ja demokratia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Sosiaalinen maailma 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA1 Filosofian historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA7 Olevan muoto - johdatus formaaliontologiaan 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA8 Lukupiiri: Tekoälyn etiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Hobbes 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Contemporary Questions in Research Ethics 2 op (Opetuskieli: englanti)