x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintojaksoilla perehdytään monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen usean eri tieteenalan näkökulmista: mm. sosiaali- ja terveystieteiden, kasvatustieteen, kielitieteen, kirjallisuustieteen ja mediatutkimuksen näkökulmat tarjoavat sekä tapoja käsitteellistää opintokokonaisuuden teemoja että konkreettisia esimerkkejä ajankohtaisista kysymyksistä. Opintojaksoilla perehdytään valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurien välisiin suhteisiin, maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja rasismiin, Suomen ja muun Euroopan monikulttuuriseen ja monikieliseen historiaan, Suomen kielipolitiikkaan sekä kulttuurillisiin kuviin ja kertomuksiin.

Vastuuopettaja

Kokonaisuuden vastuuopettaja on yliopistonlehtori Maarit Piipponen.

Johdantojakso LTLYMKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen  5 op

Jakso on lukuvuonna 2018-2019 tarjolla sähköisenä tenttinä. Tentti aukeaa sähköisessä tenttipalvelussa syyskuussa.

Tenttiin luetaan seuraavat tekstit:

 • Rastas, Anna, Huttunen Laura & Löytty Olli, toim. Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino 2005.
 • Martikainen, Tuomas, Saukkonen Pasi & Säävälä Minna, toim. Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus 2013. Luvut 8-9, 11, 15.
 • Saukkonen, Pasi. Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus 2013. Luku 6.
 • Grönstrand, Heidi, Kauranen Ralf, Löytty Olli, Melkas Kukku, Nissilä Hanna-Leena & Pollari Mikko. Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. SKS 2016. Johdanto.
 • Koskinen Kaisa, toim. Tulkattu Tampere. Tampere University Press 2013. Sivut 106-160.

LTLYMKKU2 Työharjoittelu 5 op

Jakson vastuuopettaja on yliopistonlehtori Maarit Piipponen.

Opintokokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää työharjoittelu. Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista monikulttuurisuuden ja monikielisyyden kannalta ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Suoritusohjeet:

1) Suoritetaan työskentelyjakso, joka vastaa vähintään kolmen kuukauden harjoittelua,
2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) vastuuopettajalle,
3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan vastuuopettajalle.

Työharjoitteluraportin sisältö:

Laaditaan noin 5 sivun raportti, jossa on seuraavat osiot:

Kansilehti:
-kurssin nimi ja koodi, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero.

1. Perustiedot:
-työpaikan/organisaation kuvaus
-työtehtävien kuvaus
-harjoittelun kesto.

2. Alan edellyttämät monikulttuuriset ja monikieliset valmiudet.

3. Harjoittelun oppimistavoitteet:
-työharjoittelupaikan valinnan syyt (miten juuri kyseinen harjoittelupaikka liittyi monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintoihisi)

-monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opinnoissa omaksuttujen tietojen ja taitojen sekä teoreettisen osaamisen konkreettinen käyttö harjoittelussa.

4. Omien työtehtävien pohdinta:
-oma näkemyksesi harjoittelun kulusta
-oman monikulttuurisen asiantuntijuuden yleinen kehittyminen (esim. mitä osasit ja mitkä tehtävät olivat haasteellisia ja miksi, mitkä taidot olivat vielä puutteellisia)
-pystyikö työtehtäviä kehittämään oman osaamisen pohjalta
-millaisia valmiuksia tulisi vielä kehittää.

5. Palaute:
-harjoittelusta (mahdollisesti) saadun palautteen hyödyntäminen.

6. Muut havainnot ja kokemukset:
-miten harjoittelu vaikutti käsityksiisi monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintojen merkityksestä.

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Kieli, vuorovaikutus ja kulttuurienvälinen viestintä [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 3108. HUOM. 11.9-11.12.18 tilana Pinni B 5005
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
Igor.Kudashev[ät]uta.fi
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
Miia.Santalahti[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 29.4.2019
Harjoitukset
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio), HUOM. Ei opetusta 5.9.
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Ke 24.4.2019 klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Luennot ja harjoitukset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 12.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Ke 24.10.2018 klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 7.11.2018 - 28.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pääatalo A2B
Ke 5.12.2018 klo 10-12, Pinni B 4113, tentti
Ke 12.12.2018 klo 10-12, Pättalo A2B
Harjoitukset
Ke 24.10.2018 klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 7.11.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo D13
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 29.8.2018 klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 24.10.2018 klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 7.11.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 12.12.2018 klo 8.30-10, Pinni B2077
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Kulttuurilliset kuvat ja kertomukset [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Juha.Raipola[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 klo 14-16, Pinni B1096
Ti 11.9.2018 klo 14-16, Päätalo D10b
Ti 18.9.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 25.9.2018 klo 14-16, Väinö Linna -sali, Linna
Ti 2.10.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 9.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D10B
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen [III Periodi]

Opiskelija perehtyy pakolaistutkimuksen antropologiseen traditioon ja oppii ymmärtämään pakolaisuuden ja tilallisuuden yhteenkietoutuneisuuden. Opiskelija käsittää lisäksi, miten pakolaisuus on kytköksissä kansallisvaltioiden keinoihin hallita alueitaan ja jakaa oikeuksia.

Kurssi on seminaarimuotoinen ja vaatii aktiivista osallistumista kokoontumiskertoihin sekä itsenäistä työskentelyä kokoontumiskertojen välissä. Opiskelijat kirjoittavat kurssin ajan oppimispäiväkirjaa ja toteuttavat ryhmätyön, joka esitetään viimeisellä kokoontumiskerralla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Järvi, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2019 – 6.3.2019
Seminaari 16 tuntia
Ke 16.1.2019 - 6.3.2019 viikoittain klo 10-12, Linna 4026
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu kandidaatintutkinnon loppuvaiheen ja maisterivaiheen opiskelijoille. Lisäksi kurssivalinnassa suositaan opiskelijoita, joilla on suoritettuna aiempia opintoja muuttoliike ja monikultturisuus –teemakokonaisuudesta.

In recent years, Black, Brown and other racialized people have used different forms of media platforms online and offline (a) to contest racism, (b) to defend racial and ethnic identities and (c) to value social memories and cultural heritages. Directly or indirectly, these actions simultaneously also contest whiteness and push for more plural and decolonized institutions (e.g. universities, media organizations, civil society organizations, development organizations and so on). The “Race, Media and Society” course brings together activists and scholars who theorize and/or act against racism to reflect on the contemporary landscape of anti-racism uses of media in Finland and abroad. The goal of the course is to combine theories and practical experiences that explore the intersections between communication and anti-racism action. 

The course is part of the initiatives of the Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA), a three-year project (2018-2020) funded by Kone Foundation.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Leonardo Da Costa Custodio, Teacher responsible
Leonardo.Custodio[ät]uta.fi
Teaching
8-Jan-2019 – 19-Feb-2019
Lectures
Tue 8-Jan-2019 - 19-Feb-2019 weekly at 14-17, Linna K109
Periods: III
Language of instruction: English
Kieli, vuorovaikutus ja kulttuurienvälinen viestintä [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 23.4.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 26.2.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ti 19.3.2019 klo 10-12, Pinni A3111, Tentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojakson voi suorittaa 1.-4. periodilla myös sähköisellä kirjatentillä JA tehtävillä. Tentittävä teos on joko

 • Suojanen, Koskinen & Tuominen 2015. User-Centered Translation (ks. Andor) tai
 • Suojanen, Koskinen & Tuominen 2012. Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (TamPub: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8839-9

Tenttiäksesi opintojakson toimi seuraavasti:

 1. Valitse sähköisessä tenttipalvelussa https://tenttis.uta.fi/login joko MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (suomenkielinen kirja) tai MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (englanninkielinen kirja) sen mukaan, kumman kirjan olet lukenut. Varaa itsellesi sopiva tenttiaika. Englanninkielistä kirjaa tenttiessäsi voit vastata englanniksi tai suomeksi. Saat palautteen tentistä sähköpostitse.
 2. Palautteen saatuasi valitse lukemastasi kirjasta kaksi tehtävää.
 3. Kirjoita kummastakin tehtävästä vähintään kaksi sivua kirjassa annetun tehtäväohjeistuksen mukaisesti. Tärkeintä tehtävissä on tuoda esille omaa näkemystä ja lähdetiedon omaksumista ja soveltamista.
 4. Kirjoita otsikoksi kirjassa olevan tehtävän kysymys ja merkitse oikeaan yläkulmaan oma nimesi, tutkinto-ohjelmasi ja opiskelijanumerosi.
 5. Tallenna tehtävät yhdeksi tiedostoksi ja nimeä tiedosto etu- ja sukunimelläsi (.doc/.rtf/.pdf).
 6. Lähetä tiedosto Tytti Suojaselle, tytti.suojanen@uta.fi. Saat kirjallisen palautteen sähköpostitse.
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
Tytti.Suojanen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2019 – 22.2.2019
Luento-opetus 16 tuntia
Pe 11.1.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4117
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Kulttuurilliset kuvat ja kertomukset [III Periodi]

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Kirjallisuuden voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Helle, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2019 – 21.2.2019
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ryhmä 2
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu myös ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Sen voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Karttunen, Vastaava opettaja
Laura.S.Karttunen[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2019 – 22.4.2019
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-14, Virta 109
Ma 4.3.2019 - 11.3.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ma 18.3.2019 - 1.4.2019 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Ma 8.4.2019 klo 12-14, Pinni B1097
Ma 15.4.2019, Virta 109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Maarit Piipponen, Teacher responsible
Maarit.Piipponen[ät]uta.fi
Markku Salmela, Teacher responsible
Markku.Salmela[ät]uta.fi
Teaching
7-Jan-2019 – 15-May-2019
Tutorials
Group 1 (Piipponen)
Mon 7-Jan-2019 - 18-Feb-2019 weekly at 12-13, Pinni B 2078
Mon 4-Mar-2019 - 15-Apr-2019 weekly at 12-13, Pinni B 2078
Mon 29-Apr-2019 - 13-May-2019 weekly at 12-13, Pinni B 2078
Group 2 (Piipponen)
Mon 7-Jan-2019 - 18-Feb-2019 weekly at 14-15, Pinni B 4119
Mon 4-Mar-2019 - 15-Apr-2019 weekly at 14-15, Pinni B 4119
Mon 29-Apr-2019 - 13-May-2019 weekly at 14-15, Pinni B 4119
Group 3 (Piipponen)
Mon 7-Jan-2019 - 18-Feb-2019 weekly at 15-16, Pinni B 4119
Mon 4-Mar-2019 - 15-Apr-2019 weekly at 15-16, Pinni B 4119
Mon 29-Apr-2019 - 13-May-2019 weekly at 15-16, Pinni B 4119
Group 4 (Salmela)
Wed 9-Jan-2019 - 20-Feb-2019 weekly at 10-11, Pinni B 4032
Wed 6-Mar-2019 - 10-Apr-2019 weekly at 10-11, Pinni B 4032
Wed 24-Apr-2019 at 10-11, Pinni B 4032
Wed 8-May-2019 - 15-May-2019 weekly at 10-11, Pinni B 4032
Group 5 (Salmela)
Wed 9-Jan-2019 - 20-Feb-2019 weekly at 12-13, Pinni B 4118
Wed 6-Mar-2019 - 10-Apr-2019 weekly at 12-13, Pinni B 4118
Wed 24-Apr-2019 at 12-13, Pinni B 4118
Wed 8-May-2019 - 15-May-2019 weekly at 12-13, Pinni B 4118
Group 6 (Salmela)
Wed 9-Jan-2019 - 20-Feb-2019 weekly at 13-14, Pinni B 4118
Wed 6-Mar-2019 - 10-Apr-2019 weekly at 13-14, Pinni B 4118
Wed 24-Apr-2019 at 13-14, Pinni B 4118
Wed 8-May-2019 - 15-May-2019 weekly at 13-14, Pinni B 4118
Periods: III IV
Language of instruction: English