x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35–45 op sekä kirjallisuustieteen syventävät opinnot 60 op. Mikäli opiskelija jatkaa aineopinnoista syventäviin opintoihin, aineopinnot suoritetaan 45 op:n laajuisina. Muussa tapauksessa aineopinnot suoritetaan 35 op:n laajuisina ilman tutkielmaopintoja.

Katso valinnaisten kokonaisuuksien kuvaukset opinto-oppaasta.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.
Opintosuoritusrekisteristä vastaa hallintoasiainsihteeri Merita Kallioinen. Opintoneuvontaa antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo. (Ks. opintopalveluiden yhteystiedot.)

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei ole opetusta viikoilla 42 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista voi suorittaa myös kirjallisella tentillä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa. Katso jaksojen ja kokonaisuuksien vastuuhenkilöt tutkinto-ohjelman opetusohjelmasta.

Kokonaismerkinnät
Kokonaismerkinnät pyydetään opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

KIRA6 Valinnaisten opintojen proseminaarin suorittavat ne, jotka aikovat jatkaa syventäviin opintoihin tai joille kurssi on määrätty täydentäviksi opinnoiksi. Proseminaari suoritetaan osallistumalla tutkinto-opiskelijoiden jakson KIRA5 Proseminaari opetukseen. Opetustiedot ovat kandidaattiohjelman opetusohjelmassa. KIRA6-suoritukseen ei kirjoiteta kypsyysnäytettä eikä palauteta kandidaatintutkielmaa.

Syventävät opinnot
Valinnaisina opintoina voi opiskella myös kirjallisuustieteen  syventävät opinnot, ks. opinto-opas. Katso opetustarjonta maisteriohjelman opetusohjelmasta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu opiskelun oppaassa. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Maria.E.Makela[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Juha.Raipola[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 klo 14-16, Pinni B1096
Ti 11.9.2018 klo 14-16, Päätalo D10b
Ti 18.9.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 25.9.2018 klo 14-16, Väinö Linna -sali, Linna
Ti 2.10.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 9.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D10B
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Mari.Hatavara[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus
To 13.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Mari.Hatavara[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 9.10.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Lukupiirimuotoisella kurssilla perehdytään sadun lajiin ja satututkimukseen lukemalla tieteellisiä ja kaunokirjallisia tekstejä ja keskustelemalla niistä. Kurssilla käsitellään esimerkiksi ekokriittistä, feminististä ja strukturalistista satututkimusta sekä satuadaptaatioiden ja -intertekstuaalisuuden tutkimusta. Sadun lisäksi kurssilla tutustutaan muuhun kertomusperinteeseen, esimerkiksi myyttisiin kertomuksiin. Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella lukupiirityöskentelyyn ja kirjallisilla harjoitustöillä.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Samola, Vastaava opettaja
Hanna.Samola[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Lukupiiri
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32, paitsi 28.11. Päätalo A3
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään tunteiden, emootioiden ja affektien rooliin ja merkitykseen kirjallisuudessa ja lukemisessa. Kurssin suoritus koostuu luentosarjasta, oheismateriaalien lukemisesta ja esseestä. Luennoilla tutustutaan kirjallisuuden ja tunteiden tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja käsitellään monipuolisesti kirjallisuutta, lukemista ja tunteita koskevia teorioita. Esseessä opiskelija soveltaa oppimiaan käsitteitä ja teorioita valitsemansa kaunokirjallisen tai muun tekstin analysoimisessa ja tulkitsemisessa. Luennot sijoittuvat ensimmäiselle periodille ja essee kirjoitetaan toisella periodilla.

Ryhmän maksimikoko 25.

Luento-opetus 5 x 4 tuntia + essee.

Korvaavuudet: S1 Kirjallisuuden teoriat, KIRS2 Kirjallisuuden ilmiöt, KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta + sopimuksen mukaan

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Helle, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus
To 13.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2a
To 13.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A4, paitsi 4.10. Virta 120
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla korostuu kirjallisuustieteellinen näkökulma kirjallisuuden opetukseen kouluissa. Kurssilla tarkastellaan, miten kirjallisuuden teoria viedään opetukseen ja miten synnytetään analyyttinen lukeminen ja tarkoituksenmukaiset työkalut kirjallisuuden ymmärtämiseen. Osoitetaan, miten erilaisia teorioita ja malleja voi jalkauttaa kouluun ja arvioidaan kriittisesti esimerkkejä menetelmistä ja sovelluksista.

Kurssin loppupuolella käydään läpi työelämärelevanssin näkökulmasta työn- ja viranhaun käytäntöjä, työnkuvan vaatimuksia, rektytointia, palkkausta ym. konkreettista todellisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Turunen, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 12.9.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 16-18, Pinni A1081, paitsi 26.10. Pinni B3116
Ke 12.12.2018 klo 16-18, Pinni A1081, tentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

KERTOMUKSEN VAARAT

COMS-tiedekunnan yhteinen kurssi

Luentokurssi ja kolme kirjallista harjoitustehtävää

Kurssin järjestää kuuden tutkijan hanke Kertomuksen vaarat: kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia (Koneen Säätiö 2017-2019), jonka tavoitteena on edistää kriittistä ja analyyttistä näkökulmaa tarinankerrontaan eri elämänalueilla. Kertomustutkimuksen monitieteiseen teoria- ja metodikenttään johdattava kurssi sijoittuu humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueelle, mutta se soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi kertomuksista kiinnostuneille informaatio- ja teknologia-alojen opiskelijoille. Kurssin opetuksessa hyödynnetään laajasti Kertomuksen vaarat -projektin aktiivista Facebook-viestintää ja joukkoistamalla kerättyä kertomusaineistoa, joka sisältää mm. journalismia, sosiaalisen median tekstejä, mainontaa ja viranomaisviestintää.

Katso lisää: https://www.facebook.com/KertomuksenVaarat/

Lisätietoja: Projektin johtaja Maria Mäkelä / maria.e.makela@uta.fi

***

COMS:n yhteiset opinnot LTLY212, LTLY229
Kirjallisuustieteen korvaavuus KIRA4B, KIRA4D, KIRS2
Journalistiikan ja viestinnän korvaavuus JOVVAL
Informaatiotutkimuksen ja intaraktiivisen median korvaavuus ITIA11

***

Ohjelma

4.9. Johdatus (Matias Nurminen)

11.9. Kertomuksen määritelmä (Laura Karttunen)

18.9. Sosiaalisen median tarinalogiikka (Maria Mäkelä)

25.9. Valtatarinat ja vastatarinat (Matias Nurminen)

2.10. Itsen kertominen (Tytti Rantanen)

9.10. Kerronnallinen asemointi (Laura Karttunen)

TAUKO

23.10. Miksi näemme kertomuksia sielläkin, missä niitä ei ole? (Samuli Björninen)

30.10. Kertomus ja politiikka (Tytti Rantanen)

6.11. Fakta, fiktio ja kertomus (Samuli Björninen)

13.11. Narratiivinen journalismi: etiikka ja estetiikka (Laura Karttunen)

20.11. Kertomuksen rajat (Juha Raipola)

27.11. Päätös (Matias Nurminen)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Maria.E.Makela[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2018 - 14.12.2018)
Perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Helle, Vastaava opettaja
Opetus
30.10.2018 – 13.12.2018
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 31.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ryhmä 2
To 1.11.2018 klo 12-14, Pinni B3113
To 8.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089
To 13.12.2018 klo 12-14, Pinni A2089
Ryhmä 3
To 1.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108
To 13.12.2018 klo 14-16, Pinni B3108
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

KIRP5-jakson 5 op:n suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi harjoitukset/oheiskirjallisuuden tenttiminen. Harjoitusryhmään ei pidä ilmoittautua, mikäli aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tenttimällä. Tenttimisohjeet ovat opiskelun oppaassa.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nanny Jolma, Vastaava opettaja
Nanny.Jolma[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 29.10.2018 - 12.11.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
Ma 19.11.2018 klo 14-16, Päätalo D10B
Ma 26.11.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
Ma 10.12.2018 klo 14-16, Päätalo D10B
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Karttunen, Vastaava opettaja
Laura.S.Karttunen[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2018 – 11.12.2018
Harjoitukset
Ti 23.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Virta 109
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitukset. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Karttunen, Vastaava opettaja
Laura.S.Karttunen[ät]uta.fi
Opetus
25.10.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 25.10.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot.

Perehdymme yhdessä luontokirjoittamisen perusteoksiin ja yhteen vahvaan tulokkaaseen. Osallistujien on tutustuttava ensimmäiseen kertaan mennessä kuuteen proosateokseen ja e-kirjana saatavaan Lawrence Buellin tutkimusmonografiaan The Environmental Imagination (1995). 

Kohdetekstit ovat: Thoreau, Walden; or, Life in the Woods (1854), John Muir, My first summer in the Sierra (1911), Yrjö Kokko, Laulujoutsen: Ultima Thulen lintu (1950), Edward Abbey, Desert Solitaire: A Season in the Wilderness (1968), Gary Snyder, The Practice of the Wild (1990), Anni Kytömäki, Kultarinta (2014).

Kurssin mittaan luettavaksi tulee myös muuta ekokriittistä tutkimuskirjallisuutta. Kurssi sisältää paljon ryhmätöitä ja opiskelijaesitelmiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Kallionsivu, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Pe 26.10.2018 - 9.11.2018 viikoittain klo 8-11, Päätalo A31
Pe 16.11.2018 klo 8-11, Pinni B4114
Pe 23.11.2018 - 14.12.2018 viikoittain klo 8-11, Päätalo A31
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Satu ja fantasia ovat olleet suosittuja lajeja 2000-luvulla. Varhaiset sadut ovat nousseet esille lukuisissa elokuva-, televisio-, sarjakuva-, teatteri- ja peliadaptaatioissa, ja fantasiateoksiin perustuvat elokuvat ja televisiosarjat ovat keränneet valtavia yleisöjä. Matteo Garronen Tale of Tales (2015) esittää italialaisen Giambattista Basilen sadut uusina versioina, ja tv-sarja Grimm kierrättää Grimmin veljesten satujen motiiveja. Guillermo te Toron ohjaama The Shape of Water (2017) kertoo uudelleen H. C. Andersenin Pienen merenneidon (1837) tarinan. Fantasia ja satu ovat lähilajit, joita yhdistää tyypillinen juonirakenne ja sankarihahmo. Fantasian ja sadun piirteitä yhdistävät esimerkiksi monet Astrid Lindgrenin ja Tove Janssonin teokset. Mistä satujen suosio viime vuosikymmeninä kertoo?

Satu on vanha suullisen ja kirjallisen perinteen laji, jota on tutkittu niin folkloristiikan kuin kirjallisuudentutkimuksen aloilla. 2000-luvulla satututkimus on painottunut satuintertekstuaalisuuden ja -adaptaatioiden tarkasteluun sekä ekokriittisiin ja feministisiin lähestymistapoihin. Fantasiatutkimuksessa on tarkasteltu esimerkiksi fantastisten maailmojen rakentumista ja fantasiateosten fanifiktioita. Suomalainen tieteellinen yhdistys Finfar on edistänyt fantasian ja tieteisfiktion tutkimusta ja esitellyt uutta fantasiatutkimusta.

Syysseminaarissa esitellään vuosittain ajankohtaista tutkimusta, ja seminaarin puhujiksi ovat lämpimästi tervetulleita tutkijat ja opiskelijat.

Suoritus opintopassiin. Suoritusohjeet täydennetään myöhemmin.

Ohjelma

9.30–9:45      Hanna Samola: Seminaarin avaus

9:45–10:15    Hanna Järvenpää: Kansanperinteestä kosketusnäytölle: satukirjasovellukset adaptaation erityiskysymyksenä.

10:15–10:45  Satu Keinänen: Piikikkäät Kaunottaret ja viettelevät Hirviöt.

10:45–11:15  Silja Vuorikuru, Niina Hämäläinen ja Hanna Karhu: Satuperinteestä nykyrunoon – suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä.

11:15–12       Lounas

12–12:45       Magdalena Hain kirjailijahaastattelu.

12:45–13:15  Henna-Riikka Väisänen: The posthuman case of Peter Pan, or all the possibilities of children’s fiction – posthumanistinen puoli Peter and Wendy -romaanissa.

13:15–13.45  Bo Pettersson: Hannun ja Kertun seikkailut englanninkielisessä proosassa.

13:45–14       Tauko

14–14:45       Minttu Ollikaisen tutkijapuheenvuoro: Unia ja fantasiaa – esimerkkinä suomalainen reaalifantasia.

14:45–15:15  Claudia Nierste: Kas tuossa peikko – puheen illuusio suomalaisessa fantasiakirjallisuudessa.

15:15–15:45  Noora Raiskio: Olipa kerran noituri – Eurooppalainen satuperinne liminaalisen fantasiamaailman rakennuspalikkana Andrzej Sapkowskin Noituri-sarjassa.

15:45–16:15  Kati Aakkonen: Paikkoja joista valita – Metsät, kodit ja prinsessat Disneyn satuanimaatioissa Kaksin karkuteillä ja Urhea.

16:15–16:30 Tauko

16:30–17       Oskari Rantala: Satujen eroottiset uudelleentulkinnat ja intertekstuaaliset fuusiot sarjakuvaromaanissa Lost Girls.

17–17.30       Katja Kontturi: Ankkojen päättymätön tarina – postmodernit kerrontakeinot Disney-adaptaatiossa ”Tarina vailla loppua”.

17:30–18       Tiia Ketola: Karjalaiset kansansadut ja ekokritiikki.

18–18:30       Rimma Erkko: Kristillinen moraali(ttomuus) ja puhdassydämisyyden ongelma Tomi Kontion teoksessa Keväällä isä sai siivet.

18:30             Seminaarin lopetus

Opetus
16.11.2018 – 16.11.2018
Seminaari
Pe 16.11.2018 klo 9.30-18.30, Virta 109
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Perusopinnot [III Periodi]

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Kirjallisuuden voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Helle, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2019 – 21.2.2019
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ryhmä 2
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu myös ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Sen voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Karttunen, Vastaava opettaja
Laura.S.Karttunen[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2019 – 22.4.2019
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-14, Virta 109
Ma 4.3.2019 - 11.3.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ma 18.3.2019 - 1.4.2019 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Ma 8.4.2019 klo 12-14, Pinni B1097
Ma 15.4.2019, Virta 109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Kurssin aikana tutustutaan länsimaisen kertomakirjallisuuden klassikoihin ja todellisuudenkuvauksen kehityslinjoihin erityisesti romaaneissa. Opiskelija syventyy kurssin aikana valikoimaan klassikkoromaaneja, niiden keskinäiseen vertailuun ja niitä koskevaan tutkimukseen. Pohdimme klassikon käsitettä, kertomakirjallisuuden erilaisia lukutapoja, kirjallisuudenvastaisiakin näkemyksiä sekä kirjallisuuden suhdetta sellaisiin käsitteisiin kuin auktoriteetti, totuus, moraali ja yhteiskunta. Samalla mietimme pienten harjoitusten avulla sitä, millaisia merkityksiä klassiset romaanit voivat saada nykypäivänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Kivistö, Vastaava opettaja
Sari.Kivisto[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2019 – 16.4.2019
Luento-opetus
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään apokalyptisen kirjallisuuden traditioon ja tutkimukseen länsimaisessa kulttuurissa. Opiskelijat tutustuvat kurssin aikana apokalyptisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja konventioihin. Lisäksi kurssilla pohditaan miten apokalyptiset kertomukset suhteutuvat muihin kertomustraditioihin. Tutkimusaiheeseen tutustutaan mm. intertekstuaalisuuden, ajallisuuden sekä retorisen kertomusteorian kautta. Tarkoituksena on myös pohtia apokalyptisen retoriikan vetovoimaa sekä sen käyttöä kirjallisuuden ulkopuolella, esimerkiksi elokuvissa, tv-sarjoissa ja videopeleissä.

Kurssi koostuu luento-osuudesta sekä opiskelijoiden ryhmäesityksistä. Esitysten pohjalta opiskelijat kirjoittavat kurssin loppuesseen.

Opiskelijoiden tulee lukea ennen kurssin alkua:
- Raamatun Ilmestyskirja
- H. G. Wellsin The War of the Worlds (1898)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Mäntyniemi, Vastaava opettaja
Mikko.Mantyniemi[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
To 17.1.2019 klo 12-14, Linna K109
To 24.1.2019 klo 12-14, Linna K113
To 31.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain, Linna K109
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Linna K109
To 25.4.2019 klo 12-14, Linna K109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla saadaan katsaus Suomen monikulttuuriseen kirjallisuuteen, erityisesti 2000- ja 2010-luvun kirjallisuuteen keskittyen. Kurssin alussa tutustutaan Suomen monikulttuurisen kirjallisuuden historiaan ja monikulttuurisen kirjallisuuden käsittelyyn tarvittaviin teoreettisiin viitekehyksiin. Kurssilla käsitellään sekä suomeksi kirjoitettuja että muilla kielillä kirjoitettuja ja suomeksi käännettyjä teoksia, novelleja, romaaneja ja runoja.

Kurssin suoritus: 30 minuutin esitelmä yhdestä kurssilla käsitellystä teoksesta. Esitelmät pidetään pareissa ja niistä tehdään monisteet. Kurssin suorittamiseen kuuluvat myös teosten lukeminen etukäteen, muiden esitelmien kommentointi ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

9.1. Katsaus Suomen monikulttuurisesta kirjallisuudesta. Evakkokirjallisuus, (uusi) maahanmuuttajakirjallisuus 1990-luvulta, 2010-luvun maahanmuuttajakirjallisuus. Lyhyitä tekstiesimerkkejä.

16.1. Jälkikoloniaalinen teoria, jälkikoloniaalinen feminismi, kulttuurinen, etninen, kansallinen ja jälkikoloniaalinen identiteetti. Lyhyitä tekstiesimerkkejä.

23.1. Anja Snellman: Parvekejumalat (romaani)

30.1. Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia (romaani)

6.2. Alexandra Salmela: 27 eli kuolema tekee taiteilijan (romaani, otteita); Alexandra Salmela: ’Se aito, oikea maahanmuuttajablues’ (novelli, kokoelmasta Mikä ihmeen uussuomalainen?)

13.2. Nurah Farah: ’Muukalainen omassa kodissaan’ (novelli, kokoelmasta Granta 7: Koti); Maria Peura: ’Joen ylitys’, ’Anon turvapaikkaa liite nro 2’ ja ’Tulkki’ (kokoelmasta Tunkeilijat)

20.2. Cristina Sandu: Valas nimeltä Goliat (romaani)

27.2. tauko

6.3. Hamdam Zakirov: runoja (kokoelmasta Kaukana mereltä); TaoLin: runoja (kokoelmasta Teen kuiskaus)

13.3. tauko

20.3. Riikka Pulkkinen: Vieras (romaani)

27.3. Hassan Blasim: ’Arkistot ja todellisuus’, ’Rekka Berliiniin’, ’Carlos Fuentesin painajaiset’, ’Pahantapainen itsensäpaljastaja’ (novelleja, kokoelmasta Vapaudenaukion mielipuoli)

3.4. Zinaida Lindén: ’Vuorenkuninkaan salissa’, ’Nuorallatanssija’, ’Juice ja muita huolia’, ’Romeo ja Julia’ (novelleja, kokoelmasta Nuorallatanssija)

10.4. Philippe Guicheteau: Sunnuntaikirjeitä Suomesta (otteita)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Flora Varkonyi, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2019 – 3.4.2019
Luento-opetus
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Pinni B4115
Ke 20.3.2019 - 3.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Ke 10.4.2019 klo 12-14, Pinni B3110
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Millaisia kertomuksia syntyy evoluutiosta, ilmastonmuutoksesta tai ihmistietoisuudesta? Millaisilla teoreettisilla välineillä lähestyä tekoäly- tai robottitarinoita? Kurssilla perehdytään tieteellisiin kertomuksiin kirjallisuudentutkimuksellisesta näkökulmasta. Tutustumme monipuolisesti luonnontieteellisten ilmiöiden esittämiseen kertomuksina ja aihepiiriin liittyviin teoreettisiin ongelmiin. Kurssilukemistoon sisältyy sekä teoreettisia tekstejä että kaunokirjallisuutta. Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella opiskelijalähtöiseen opetukseen, jossa opiskelijat päättävät pääosin itse kurssin työmuodoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Juha.Raipola[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 16.4.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Poikkeukset:
22.1.2019 klo 10 –12 , Virta 112
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (4.3.2019 - 26.5.2019)
Perusopinnot [IV Periodi]

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Kirjallisuuden voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Helle, Vastaava opettaja
Opetus
6.3.2019 – 25.4.2019
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ke 24.4.2019 klo 12-14, Pinni B3108
Ryhmä 2
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
To 25.4.2019 klo 12-14, Pinni B3108
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu myös ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Sen voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Samola, Vastaava opettaja
Hanna.Samola[ät]uta.fi
Opetus
5.3.2019 – 2.5.2019
Luento-opetus
Ti 5.3.2019 - 12.3.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
To 7.3.2019 - 21.3.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Ti 19.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
To 28.3.2019 - 4.4.2019 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
To 11.4.2019 klo 14-16, Päätalo D10B
Ti 30.4.2019 klo 10-12, Pinni B1096
To 2.5.2019 klo 14-16, Pinni B1097
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssilla luodaan niin historiallinen kuin temaattinenkin katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen. Luennoilla syvennytään saamelaisen kirjallisuuden erityispiirteisiin ja kehitykseen viimeisen reilun sadan vuoden aikana. Kurssimateriaali koostuu suomeksi käännetystä proosasta, lyriikasta ja lastenkirjallisuudesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Mattila, Vastaava opettaja
Opetus
29.4.2019 – 23.5.2019
Luento-opetus
Ma 29.4.2019 - 20.5.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4125
To 2.5.2019 - 23.5.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Ke 8.5.2019 - 15.5.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4125
Ke 22.5.2019 klo 14-18, Pinni B4125
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi