x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35–45 op sekä kirjallisuustieteen syventävät opinnot 60 op. Mikäli opiskelija jatkaa aineopinnoista syventäviin opintoihin, aineopinnot suoritetaan 45 op:n laajuisina. Muussa tapauksessa aineopinnot suoritetaan 35 op:n laajuisina ilman tutkielmaopintoja.

Katso valinnaisten kokonaisuuksien kuvaukset opinto-oppaasta.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.
Opintosuoritusrekisteristä vastaa hallintoasiainsihteeri Merita Kallioinen. Opintoneuvontaa antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo. (Ks. opintopalveluiden yhteystiedot.)

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei ole opetusta viikoilla 42 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista voi suorittaa myös kirjallisella tentillä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa. Katso jaksojen ja kokonaisuuksien vastuuhenkilöt tutkinto-ohjelman opetusohjelmasta.

Kokonaismerkinnät
Kokonaismerkinnät pyydetään opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

KIRA6 Valinnaisten opintojen proseminaarin suorittavat ne, jotka aikovat jatkaa syventäviin opintoihin tai joille kurssi on määrätty täydentäviksi opinnoiksi. Proseminaari suoritetaan osallistumalla tutkinto-opiskelijoiden jakson KIRA5 Proseminaari opetukseen. Opetustiedot ovat kandidaattiohjelman opetusohjelmassa. KIRA6-suoritukseen ei kirjoiteta kypsyysnäytettä eikä palauteta kandidaatintutkielmaa.

Syventävät opinnot
Valinnaisina opintoina voi opiskella myös kirjallisuustieteen  syventävät opinnot, ks. opinto-opas. Katso opetustarjonta maisteriohjelman opetusohjelmasta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu opiskelun oppaassa. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Aineopinnot

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Maailmanloppu nyt. Ja ennen. 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Monikulttuurinen kirjallisuus Suomessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS1/A4 Kirjallisuudentutkijan työkalupakki tieteellisiin kertomuksiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta