x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Henkilökunnan yhteystiedot

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 20.-30.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 1.-11.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 3.-13.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 11.2.-21.2.

Kurssilaisten valinnan etusijasäännöt

Kirjatentit

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Mikäli et löydä opetusohjelmasta vielä jonkin kurssin opetustietoja, katso löytyvätkö ne opetusohjelman suunnitteludokumentista. Suunnitteludokumentin tiedot eivät ole aivan yhtä varmoja kuin opetusohjelmassa julkaistut tiedot. Jos suunnitteludokumentissa on merkitty kurssille opettaja ja varattu tila, on todennäköistä että opetus järjestetään dokumentin mukaisesti.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op
MVKS34 Radiokääntäminen (saksa) 5 op (Opetuskieli: saksa)

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tulkkausviestintä

MVKS63 Tulkin oikeustieto I 5 op
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS04 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS34 Radiokääntäminen (venäjä) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS34 Radiokääntäminen (saksa) 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS48/58 Monikieliset tekstikorpukset (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 [CANCELLED] Editing Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS47 Käännösteknologian harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17V Talouselämän käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13P Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari ruotsi-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS15E Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18E Business Translation Seminar Finnish - English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18S Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-saksa - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS28 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS63 Tulkin oikeustieto I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54 Finlaysonin kielimaailmat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS32/36/49/54 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari / Kuvailutulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS26 Sanastotyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13E Tekniikan käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Editing Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16S Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS32/36/49/54 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari / Kuvailutulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Kaunokirjallinen kääntäminen venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS39E/S Asioimistulkkaus (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS40/62 Oikeustulkkaus I/II (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42S Simultaanitulkkaus I saksa-suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42E Simultaanitulkkaus I englanti-suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS46 Simultaaninen konferenssitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS39V Asioimistulkkaus venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta