Kääntäjän suomen opinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kääntäjän suomen opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta, joista toinen suoritetaan kandidaattiohjelmassa (Kääntäjän suomen opinnot I) ja toinen maisteriopinnoissa (Kääntäjän suomen opinnot II). Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen jossakin seuraavista tutkinto-ohjelmista:

  • Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen
  • Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen
  • Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen
  • Pohjoismaiset kielet
  • Ranskan kieli

Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudesta vastaa lv. 2018-2019

lehtori Sirkku Latomaa

Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuudesta vastaa lv. 2018-2019

yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalo

Kokonaismerkinnät opintokokonaisuuksista antaa opintokoordinaattori Aatu Lehtovaara.

Osan kokonaisuuksien opintojaksoista voi suorittaa myös itsenäisesti. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta ja sähköisiin tentteihin sähköisessä tenttipalvelussa.

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 20.-30.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 1.-11.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 3.-13.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 11.2.-21.2.

Kurssilaisten valinnan etusijasäännöt

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Mikäli et löydä opetusohjelmasta vielä jonkin kurssin opetustietoja, katso löytyvätkö ne opetusohjelman suunnitteludokumentista. Suunnitteludokumentin tiedot eivät ole aivan yhtä varmoja kuin opetusohjelmassa julkaistut tiedot. Jos suunnitteludokumentissa on merkitty kurssille opettaja ja varattu tila, on todennäköistä että opetus järjestetään dokumentin mukaisesti.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Kääntäjän suomen opinnot II

TRSU07 Käännösten suomi 5 op
SUOA2 Kielen variaatio 5 op
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Kääntäjän suomen opinnot I

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kääntäjän suomen opinnot II

TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU05 Ammattimainen tekstintarkistus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU07 Käännösten suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Kääntäjän suomen opinnot II

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kääntäjän suomen opinnot I

TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kääntäjän suomen opinnot II

TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU06 Puhesuomi ja esiintyminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta