Fonetiikka

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Fonetiikka

Michael O'Dell, lehtori (yhteystiedot)

Kokonaismerkintöjä pyydetään Michael O'Delliltä.

Lisää tietoa fonetiikasta Tampereen yliopistossa fonetiikan kotisivuilla.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Yksikön yhteiset opinnot

Aineopinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

FONEP1 Fonetiikan teoriaa - Fonetiikan jatkokurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FONEP4 Fonetiikan perusopintojen harjoitustyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FONEA4 Fonetiikan tilastomenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

FONEP1 Fonetiikan teoriaa - Fonetiikan jatkokurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FONEP3 Fonetiikan tutkimusmenetelmät - Transkriptioharjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FONEP4 Fonetiikan perusopintojen harjoitustyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FONEA4 Fonetiikan tilastomenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta