x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Opetushenkilökunnan yhteystiedot ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.

Opiskelukäytännöistä ks. tutkinto-ohjelman opetusohjelman alkuteksti. Suomen ielessä ei ole opetusta viikoilla 42 ja 9.

Suomen kieli valinnaisina opintoina
Suomen kielessä ei järjestetä lähtötasokoetta, vaan opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Kursseille pääsy saattaa olla rajoitettua. Kursseille valitaan ensisijaisesti ne, joille opintojakso on pakollinen (tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä aineenopettajakoulutuksen osallistuvat kirjallisuuden opiskelijat, joilla on optio tai suoritusoikeus pedagogisiin opintoihin). Loput paikat täytetään suoritettujen suomen kielen opintopisteiden mukaan ja tarvittaessa arpomalla.

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op, suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuuden, ks. kokonaisuuksien kuvaukset opinto-oppaasta. Erikoistumiskokonaisuuksien opintojaksoille on muutamia paikkoja muille kuin suomen kielen omille opiskelijoille. Huomaa kokonaisuuksien jaksojen edeltävyyssäännöt! Jos opiskelija suorittaa kokonaisuuksista vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Suomen kielen opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi. Lukuvuonna 2018-2019 jakson SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto voi myös suorittaa samanaikaisesti SUOP1:n kanssa. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu opiskelun oppaassa. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O Dell, Vastaava opettaja
Michael.Odell[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Pe 7.9.2018 klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 14.9.2018 klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 21.9.2018 - 28.9.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo A1
Pe 5.10.2018 - 12.10.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo D11
Pe 19.10.2018 klo 9-11, Päätalo D10b
Pe 26.10.2018 klo 8-10, Linna K103
Pe 2.11.2018 - 9.11.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 16.11.2018 klo 9-11, Päätalo D11
Pe 23.11.2018 klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 30.11.2018 - 7.12.2018 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 14.12.2018 klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna, TENTTI
Ma 14.1.2019 klo 10-12, Pinni B 0016, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 13.9.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 20.9.2018 - 27.9.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
To 4.10.2018 klo 10-12, Pinni B1100
To 11.10.2018 klo 10-12, Väinö Linna -sali, Linna
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K103
To 22.11.2018 klo 10-12, Päätalo D11
To 29.11.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Taina Pitkänen, Opettaja
Taina.Pitkanen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ti 4.9.2018 klo 12-14, Päätalo D11, yhteinen aloituskerta ja ryhmiin jako
Ti 11.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A3
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Ti 23.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Ryhmä 2
Ti 4.9.2018 klo 12-14, Päätalo D11, yhteinen aloituskerta ja ryhmiin jako
Ti 11.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
To 13.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107, ei opetusta 1.11. eikä 6.12.
Poikkeukset:
29.11.2018 klo 12 –14 , tentti, Päätalo D10B
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kairi-Liis Rodima-Takala, Vastaava opettaja
Kairi-Liis.Rodima-Takala[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna K109
Ke 12.9.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 14-16, Linna K108
Ke 28.11.2018 klo 14-16, Pinni A3111
Ke 5.12.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Linna K108
Ryhmä 2
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna K109
To 6.9.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo A32
To 15.11.2018 klo 14-16, Linna K112
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo A32
To 13.12.2018 klo 14-16, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Luennot ja harjoitukset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 12.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Ke 24.10.2018 klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 7.11.2018 - 28.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pääatalo A2B
Ke 5.12.2018 klo 10-12, Pinni B 4113, tentti
Ke 12.12.2018 klo 10-12, Pättalo A2B
Harjoitukset
Ke 24.10.2018 klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 7.11.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo D13
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Nissi, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113, Huom! Tentti 11.12 klo 10-12 on siirtynyt tilaan Pinni B LS1096.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Harjoitukset
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 13.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
To 15.11.2018 klo 14-16, Linna K109
To 22.11.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
19.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 19.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta.  Syksyn ryhmät jatkavat keväältä. Klaus Laalon ryhmään mahtuu myös uusia opiskelijoita, ilmoittaudu suoraan ryhmän opettajalle sähköpostitse.

Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Ryhmä 2 (Laalo)
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Nissi, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Harjoitukset
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2018 – 20.11.2018
Luento-opetus
Ti 11.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Ti 23.10.2018 - 20.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 12-16, Linna K108
Pe 28.9.2018 klo 15-20, Virta
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Nissi, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2018 – 20.11.2018
Luento-opetus
Ti 11.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Ti 23.10.2018 - 20.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 12-16, Linna K108
Pe 28.9.2018 klo 15-20, Virta
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2018 - 14.12.2018)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riitta Suominen, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus
Ma 22.10.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K110
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 13.12.2018 klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
1.11.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 1.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-16, Pinni A3111, ei opetusta 22.11.
Pe 2.11.2018 klo 9-12, Linna K113
Pe 30.11.2018 klo 9-12, Pinni B4116
To 13.12.2018 klo 9-16, Pinni B4115
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riitta Suominen, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus
Ma 22.10.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K110
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 13.12.2018 klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
1.11.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 1.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-16, Pinni A3111, ei opetusta 22.11.
Pe 2.11.2018 klo 9-12, Linna K113
Pe 30.11.2018 klo 9-12, Pinni B4116
To 13.12.2018 klo 9-16, Pinni B4115
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O Dell, Vastaava opettaja
Michael.Odell[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2019 – 26.4.2019
Luento-opetus
Pe 11.1.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 18.1.2019 klo 9-11, Päätalo A1
Pe 25.1.2019 klo 9-11, Päätalo D11
Pe 1.2.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 9-11, Linna K103
Pe 8.3.2019 klo 9-11, Väinö Linna -sali
Pe 15.3.2019 - 12.4.2019 viikoittain klo 9-11, Linna K103
Poikkeukset:
22.3.2019 klo 9 –11 , Tämä opetuskerta on peruttu!
Pe 26.4.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 3.5.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 10.5.2019 klo 9-11, Pinni A1081, Tentti
Pe 24.5.2019 klo 10-12, Pinni B4032, Uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 17.1.2019 klo 10-12, Päätalo A1
To 24.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 25.4.2019 klo 10-12, Pinni A3107, uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taina Pitkänen, Vastaava opettaja
Taina.Pitkanen[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 24.4.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 13.3.2019 klo 12-14, Päätalo A4
Ke 20.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ke 24.4.2019 klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ti 7.5.2019 klo 12-14, Pinni B2077, uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 - 31.1.2019 viikoittain klo 12-14, Päätalo A3
To 7.2.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kairi-Liis Rodima-Takala, Vastaava opettaja
Kairi-Liis.Rodima-Takala[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2019 – 17.4.2019
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 14.1.2019 viikoittain klo 10-12, Linna K109
Ke 16.1.2019 - 30.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2A
Ma 21.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2B
Ke 6.2.2019 - 13.2.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A31
Poikkeukset:
20.2.2019 klo 10 –12 , Päätalo A2A
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2B
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2A
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 16.4.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Ti 12.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2019 – 29.4.2019
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ma 29.4.2019 klo 14-16, Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja harjoitustyö.

Integroitu kurssi, joka soveltuu sekä suomen kielen aineopintoihin (SUOA5) että tiettyjen maisteriohjelmien metodikurssiksi (YKIEA1).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2019 – 26.4.2019
Luento-opetus
Pe 11.1.2019 - 1.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Pe 8.2.2019 klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Pe 15.2.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Pe 8.3.2019 - 29.3.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Pe 5.4.2019 klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Pe 12.4.2019 klo 10-12, Pinni A1081
Pe 26.4.2019 klo 10-12, Pinni A1081
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, harjoitustöitä. Harjoituksiin sisältyy kirjastossa järjestettävä tiedonhakukoulutus (vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat).

 Sisältö ja suorittaminen: Intensiivikurssi koostuu yhteisistä tapaamisista ja niihin kytkeytyvistä itsenäisistä ja pienissä ryhmissä toteutettavista harjoitus- ja reflektiotehtävistä. Kurssilla hyödynnetään Moodle-alustaa, mutta työskentely keskittyy kasvokkaistapaamisiin, joissa on luento-osuuksia,  työpaja- ja kielistudiotyöskentelyä. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista tapaamisiin ja tehtäviin, joista neuvotellaan yhdessä. Suoritusmuotona on oppimispäiväkirja, joka on osa kurssin tutkivaa menetelmää. Lisäksi suoritus edellyttää muiden sovittujen tehtävien tekemistä ja sovittujen artikkeleiden lukemista.

Suomen kielen opiskelijoille edeltävien opintojen vaatimuksena SUOA2 Kielen variaatio.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Vaattovaara, Vastaava opettaja
Johanna.Vaattovaara[ät]uta.fi
Tiina Syrjä, Vastaava opettaja
Tiina.Syrja[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2019 – 14.2.2019
Pienryhmäopetus
Ti 15.1.2019 - 22.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A07
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A07
To 31.1.2019 - 7.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A08
To 14.2.2019 klo 9.30-12
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on osa Tampereen puhekielen seuruuhanketta, jossa tallennetaan syntyperäisiä tamperelaisia puhujia kahdenkymmenen vuoden välein. Lisäksi kurssi liittyy Finlaysonin kielimaailmat -projektiin, jossa tuotetaan monialaisessa yhteistyössä näyttely Työväenmuseo Werstaalle.

Tampereen puhekielen seuruu on aloitettu 1970-luvun lopulla, ja hankkeen toisen kierroksen aineisto on kerätty 1990-luvun lopulla. Nyt tarkoituksena on kerätä kolmannen seuruukierroksen haastatteluaineisto, jota voidaan myös soveltuvin osin hyödyntää keväällä 2019 toteutettavassa Finlaysonin kielimaailmat -näyttelyssä.

Kurssilla perehdytään sosiolingvistisen aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn sekä opitaan, kuinka aineiston keruu suunnitellaan siten, että aineisto on molempien hankkeiden kannalta käyttökelpoinen ja teknisesti mahdollisimman laadukas. Opiskelijat osallistuvat työn suunnitteluun, aineiston keruuseen ja litterointiin käytännössä, ja he saavat kattavan perehdytyksen projektityöskentelyyn, haastateltavien valintaan, haastattelujen tekemiseen, tallennuslaitteiden käyttöön, tallenteiden litterointiin sekä aineiston käsittelyssä tarvittaviin ohjelmistoihin. Kurssilla kerättävää aineistoa on mahdollista jatkossa hyödyntää myös opiskelijoiden omissa opinnäytetöissä.

Kurssi valmentaa opiskelijaa työelämän kannalta tärkeisiin yhteistyö-, suunnittelu- ja haastattelutaitoihin, joita tarvitaan paitsi tutkijan, myös esimerkiksi toimittajan, tiedottajan ja opettajan työssä. Kurssin suoritukseen kuuluvat aktiivinen osallistuminen kaikkiin tapaamisiin ja annetut tehtävät, esim. kirjallisuuden lukeminen, osaprojektien suunnittelu, ryhmätyöskentely, haastattelun toteuttaminen, litterointitehtävä ja reflektoiva loppuraportti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Alkukokoontumiset
Ke 9.1.2019 - 23.1.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Pe 11.1.2019 klo 12-15, Pinni B 1097
Pe 18.1.2019 klo 12-14, Pinni B 4113
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B 2085
Ke 13.3.2019 klo 10-12, Pinni A3111
Ke 17.4.2019 klo 10-12, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 26.2.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ti 19.3.2019 klo 10-12, Pinni A3111, Tentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta. Nyt seminaarissa aloittavat jatkavat myös syyslukukaudella 2019.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 8.5.2019
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 9.1.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Ryhmä 2 (Laalo)
Ke 9.1.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi sopii suoritukseksi sekä suomen kielen syventäviin opintoihin (Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus) että LTLYTEV Työelämäviestintä -kokonaisuuteen.

Ennen kurssia olisi hyvä olla suoritettuna joko SUOT1 tai TEV1. Jos et ole suorittanut kumpaakaan, ota yhteyttä opettajaan. Myös muiden tutkinto-ohjelmien/tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Surakka, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2019 – 29.4.2019
Seminaari
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125, Tämä kurssi tulee alkamaan viikon aiottua myöhemmin: uusi aloituspäivä on 14.1.2019. Maanantaina 7.1. ei siis ole vielä opetusta.
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Ma 29.4.2019 klo 10-12, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

 Sisältö ja suorittaminen: Intensiivikurssi koostuu yhteisistä tapaamisista ja niihin kytkeytyvistä itsenäisistä ja pienissä ryhmissä toteutettavista harjoitus- ja reflektiotehtävistä. Kurssilla hyödynnetään Moodle-alustaa, mutta työskentely keskittyy kasvokkaistapaamisiin, joissa on luento-osuuksia,  työpaja- ja kielistudiotyöskentelyä. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista tapaamisiin ja tehtäviin, joista neuvotellaan yhdessä. Suoritusmuotona on oppimispäiväkirja, joka on osa kurssin tutkivaa menetelmää. Lisäksi suoritus edellyttää muiden sovittujen tehtävien tekemistä ja sovittujen artikkeleiden lukemista.

Suomen kielen opiskelijoille edeltävien opintojen vaatimuksena SUOA2 Kielen variaatio.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Vaattovaara, Vastaava opettaja
Johanna.Vaattovaara[ät]uta.fi
Tiina Syrjä, Vastaava opettaja
Tiina.Syrja[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2019 – 14.2.2019
Pienryhmäopetus
Ti 15.1.2019 - 22.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A07
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A07
To 31.1.2019 - 7.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A08
To 14.2.2019 klo 9.30-12
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on osa Tampereen puhekielen seuruuhanketta, jossa tallennetaan syntyperäisiä tamperelaisia puhujia kahdenkymmenen vuoden välein. Lisäksi kurssi liittyy Finlaysonin kielimaailmat -projektiin, jossa tuotetaan monialaisessa yhteistyössä näyttely Työväenmuseo Werstaalle.

Tampereen puhekielen seuruu on aloitettu 1970-luvun lopulla, ja hankkeen toisen kierroksen aineisto on kerätty 1990-luvun lopulla. Nyt tarkoituksena on kerätä kolmannen seuruukierroksen haastatteluaineisto, jota voidaan myös soveltuvin osin hyödyntää keväällä 2019 toteutettavassa Finlaysonin kielimaailmat -näyttelyssä.

Kurssilla perehdytään sosiolingvistisen aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn sekä opitaan, kuinka aineiston keruu suunnitellaan siten, että aineisto on molempien hankkeiden kannalta käyttökelpoinen ja teknisesti mahdollisimman laadukas. Opiskelijat osallistuvat työn suunnitteluun, aineiston keruuseen ja litterointiin käytännössä, ja he saavat kattavan perehdytyksen projektityöskentelyyn, haastateltavien valintaan, haastattelujen tekemiseen, tallennuslaitteiden käyttöön, tallenteiden litterointiin sekä aineiston käsittelyssä tarvittaviin ohjelmistoihin. Kurssilla kerättävää aineistoa on mahdollista jatkossa hyödyntää myös opiskelijoiden omissa opinnäytetöissä.

Kurssi valmentaa opiskelijaa työelämän kannalta tärkeisiin yhteistyö-, suunnittelu- ja haastattelutaitoihin, joita tarvitaan paitsi tutkijan, myös esimerkiksi toimittajan, tiedottajan ja opettajan työssä. Kurssin suoritukseen kuuluvat aktiivinen osallistuminen kaikkiin tapaamisiin ja annetut tehtävät, esim. kirjallisuuden lukeminen, osaprojektien suunnittelu, ryhmätyöskentely, haastattelun toteuttaminen, litterointitehtävä ja reflektoiva loppuraportti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Alkukokoontumiset
Ke 9.1.2019 - 23.1.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Pe 11.1.2019 klo 12-15, Pinni B 1097
Pe 18.1.2019 klo 12-14, Pinni B 4113
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B 2085
Ke 13.3.2019 klo 10-12, Pinni A3111
Ke 17.4.2019 klo 10-12, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 21.2.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 - 14.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo A06
Poikkeukset:
10.1.2019 klo 12 –16 , Pinni B 1096
Pe 8.2.2019 - 15.2.2019 viikoittain klo 9-12, Päätalo A06
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus [III Periodi]

Kurssi sopii suoritukseksi sekä suomen kielen syventäviin opintoihin (Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus) että LTLYTEV Työelämäviestintä -kokonaisuuteen.

Ennen kurssia olisi hyvä olla suoritettuna joko SUOT1 tai TEV1. Jos et ole suorittanut kumpaakaan, ota yhteyttä opettajaan. Myös muiden tutkinto-ohjelmien/tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Surakka, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2019 – 29.4.2019
Seminaari
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125, Tämä kurssi tulee alkamaan viikon aiottua myöhemmin: uusi aloituspäivä on 14.1.2019. Maanantaina 7.1. ei siis ole vielä opetusta.
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Ma 29.4.2019 klo 10-12, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 21.2.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 - 14.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo A06
Poikkeukset:
10.1.2019 klo 12 –16 , Pinni B 1096
Pe 8.2.2019 - 15.2.2019 viikoittain klo 9-12, Päätalo A06
Periodit: III
Opetuskieli: suomi