x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkinto-ohjelman kotisivut

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löydät tiedekunnan sivuilta.

Edellytykset

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava 28.8. järjestettävään lähtötasokokeeseen.  Katso tarkemmat tiedot kohdasta RANP0 Lähtötasokoe. Muista myös ilmoittautua kokeeseen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ma 20.8. ja päättyy ke 29.8.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa pe 30.11. ja päättyy su 9.12.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Lähtötasokoe

Lähtötasokoe

RANP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/ Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska)

Syventävät opinnot

RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/ Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV5 Tendances de la littérature française moderne/Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodologia

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Ranskan yhteiskunta I / Société française I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodologia

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Ranskan yhteiskunta I / Société française I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA6 Ranskan kirjallisuus II / Littérature française II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka / Sémantique et pragmatique 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodologia

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta