Yleinen kielitiede

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tuntiopettajien ja tentaattorien yhteystiedot.

Kokonaismerkintöjä pyydetään opintokoordinaattori Annikka Hautamäeltä.

Ennen perusopintoja on suoritettava jakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa itsenäisesti kirjallisina tentteinä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

Tentittävissä olevien jaksojen kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta