x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9, 5 op) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Muiden kuin englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman kokonaan suorittavien opiskelijoiden osalta tutkielmaseminaariin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Seuraava haku on keväällä 2020. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa. Etusija on HuK-tutkinnon suorittaneilla.

Lukuvuonna 2018-2019 teknisen viestinnän opinnoista voivat opintokokonaisuuteen keväällä 2018 valitut suorittaa opetusohjelmassa mainittujen opintojaksojen lisäksi kaksi opintojaksoa: TECHS7 Työharjoittelun ja TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentin. 

Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä (ks. kohta "Yksikön muut tentit"). Tentittävä kirjallisuus: Johnson-Eilola, Johndan & Selber, Stuart (2004): Central Works in Technical Communication. Tentin voi suorittaa koko lukuvuoden ajan ja myös kesätenttinä. 

Työharjoittelusta kirjoitetaan raportti seuraavien ohjeiden mukaan:

Write a 5-10 page report on your summer traineeship in English. The report should include the following information:

  • A description of the company and its field of business.
  • A description of the projects in which you participated.
  • An assessment of your strengths and weaknesses in completing your tasks as well as an evaluation of the employer's feedback.
  • An assessment of the knowledge and skills given by the Technical Communications Programme.

Kokonaismerkinnöistä, harjoitteluraporteista ja muista opintokokonaisuuteen liittyvistä asioista vastaa teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

TECHS6 Rakenteinen dokumentaatio ja DITA 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS2 Tekninen kirjoittaminen (suomi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS4 Dokumentaation visualisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

TECHS3 Tekninen kirjoittaminen (englanti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS5 Ohjelmointia teknisille viestijöille 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta