x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Viestintätieteiden tiedekunta, PinniB-rakennus, 4. kerros, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.8. klo 14-16 tilassa Pinni B 4087. Tervetuloa! Tarkemmat tiedot orientoivista opinnoista näet kohdasta Yleiset opinnot LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen) 2 op

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään tiistaina 28.8. klo 12-14. Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2018 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. ja päättyy lauantaina 25.8. Perusopintojen kursseille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. ja päättyy keskiviikkona 29.8. HUOM! Jos kurssi alkaa vasta II periodissa, ilmoittautuminen päättyy 15.10.

Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös kieli- käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot.

Kevätlukukauden 2019 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa pe 30.11. - su 9.12.2018 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Lähtötasokoe
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
28.8.2018 – 28.8.2018
Kirjatentti
Ti 28.8.2018 klo 12-14, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periodit:
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op) sekä katsotaan jakoa suomenkielisten ja venäjänkielisten ryhmiin tietyillä perusopintojen jaksoilla.

Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Kurssilla toteutetaan työelämäaiheinen projekti. Opiskelijat tutustuvat pari- tai ryhmätyöskentelyn kautta kieltenopiskelijoiden urapolkuihin: he selvittävät millaisiin (kotimaisiin tai kansainvälisiin) työtehtäviin kieltenopiskelijat sijoittuvat, millaisia urapolut voivat olla, sekä millaisia opintoja ja tietotaitoa kullakin urapolulla edellytetään. Lisäksi he selvittävät, millaista urapolkutietoa kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kielten laitokset tarjoavat opiskelijoille nettisivuillaan. Tämän kautta kurssilla pohditaan opiskelijaystävällisiä ja selkeitä tapoja informoida työtehtävistä ja urapoluista.

Kurssin tarkoituksena on tuottaa kieltenopiskelijoille ns. työelämän korttipakka: kukin pari tai ryhmä tuottaa kurssin aikana prosessinomaisesti yhden tai useamman urapolkukortin. Kurssin loppupuolella näitä urapolkukortteja tarkastellaan ja arvioidaan ryhmässä, jotta niistä voitaisiin mahdollisesti tuottaa infopaketti kielten tutkinto-ohjelman nettisivuille.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, sillä eri kielten opiskelijat päätyvät usein samanlaisiin työtehtäviin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maarit Piipponen, Vastaava opettaja
maarit.piipponen[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Ke 24.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi on kieliaineiden opiskelijoille suunnattu johdatus tilastotieteeseen. Se perustuu Helsingin yliopiston kurssiin Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen. Kurssiin sisältyy verkko-opetusmateriaali, viikottaisia ohjaustapaamisia, harjoituksia ja tentti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2018 – 13.12.2018
Harjoitukset
To 6.9.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Huomaa myös LTLY16 Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, jonka ajat ja ilmoittautuminen ovat sen omassa toteutuksessa!

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Tuija Puntanen, Vastaava opettaja
tuija.puntanen[ät]tuni.fi
Kaija Ranta-Puska, Vastaava opettaja
kaija.ranta-puska[ät]tuni.fi
Opetus
26.10.2017 – 23.2.2018
Luento-opetus
Alkuorientaatiot
Ma 27.8.2018 klo 12-14, Päätalon juhlasali, Orientoivat opinnot 1: Tiedekunnan yhteinen tilaisuus
Pe 31.8.2018 klo 9-12, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 2: tietoiskut palveluista
Ma 24.9.2018 klo 15.15-16.15, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 3: Hyvinvoinriorientoivat
To 11.10.2018 klo 12-14, Päätalon Juhlasali, Orientoivat opinnot 4: valinnaisten opintojen infot (kaksi samansisältöistä tilaisuutta)
Pe 12.10.2018 klo 9-11, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 4: valinnaisten opintojen infot (kaksi samansisältöistä tilaisuutta)
Ke 31.10.2018 klo 9-10, Pinni B1100, Orientoivat opinnot 5: kansainväliset asiat, muualla opiskelu, opiskelutaidot
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ke 29.8.2018 klo 14.15-16, Pinni B 4037
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet. Ilmoittaudu valintasi mukaan toiseen ryhmään NettiOpsussa.
Ke 19.9.2018 klo 12-14, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
To 20.9.2018 klo 14-16, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
HOPS-startti (myöhemmin syksyllä)
HOPS-keskustelut (sovitaan oman HOPS-opettajan kanssa)
Pienryhmäopetus
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksossa on neljä osaa:
1. Alkuorientaatio (tiedekunnan ja yliopiston yhteiset tilaisuudet)
2. Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelman omat tilaisuudet)
3. Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta)
4. HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tutkinto-ohjelma ohjeistaa tästä tarkemmin.Pakollisia ovat osat 3-4 eli tiedonhankinnan opetus sekä HOPS-keskustelut. Alkuorientaatio ja tervetulotilaisuus ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
27.8.2018 – 22.10.2018
Luento-opetus
Startti I (COMS, JKK, EDU/varhaiskasvatus, MED/bioteknologia ja avoin yliopisto)
Ma 27.8.2018 klo 8-11, Päätalo ls D10ab
Startti II (SOC, LUO, EDU elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat sekä avoin yliopisto)
Ma 27.8.2018 klo 13-16, Päätalo ls D10ab
Luento2 - I
Ma 3.9.2018 klo 8.15-10, Päätalo ls A1, Luennot 2-I ja 2-II ovat samansisältöiset
Luento 2 - II
Ma 3.9.2018 klo 12.15-14, Päätalo ls A1, Luennot 2-I ja 2-II ovat samansisältöiset
Luento 3->
Ti 11.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 8.15-10, Pinni B1100
Harjoitukset
Peruskäyttöharjoitukset viikolla 35 (Mikroluokat Pinni ja Linna)
Viikkoharjoitukset vk 36 alkaen
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: https://coursepages.uta.fi/tiey4/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista. Starttiluento (vk 35) ja sitä seuraava luento (vk 36) on kahdennettu, eli siitä järjesteään kaksi samansisältöistä toteutusta.

Pakollinen osa opintojaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS.

Opetuksesta vastaa kirjaston henkilökunta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
19.9.2018 – 20.9.2018
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ke 19.9.2018 klo 12-14, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
Ryhmä 2
To 20.9.2018 klo 14-16, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
maria.makela[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 klo 14-16, Pinni B1096
Ti 11.9.2018 klo 14-16, Päätalo D10b
Ti 18.9.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 25.9.2018 klo 14-16, Väinö Linna -sali, Linna
Ti 2.10.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 9.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D10B
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O Dell, Vastaava opettaja
michael.odell[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Pe 7.9.2018 klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 14.9.2018 klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 21.9.2018 - 28.9.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo A1
Pe 5.10.2018 - 12.10.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo D11
Pe 19.10.2018 klo 9-11, Päätalo D10b
Pe 26.10.2018 klo 8-10, Linna K103
Pe 2.11.2018 - 9.11.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 16.11.2018 klo 9-11, Päätalo D11
Pe 23.11.2018 klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 30.11.2018 - 7.12.2018 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 14.12.2018 klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna, TENTTI
Ma 14.1.2019 klo 10-12, Pinni B 0016, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 13.9.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 20.9.2018 - 27.9.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
To 4.10.2018 klo 10-12, Pinni B1100
To 11.10.2018 klo 10-12, Väinö Linna -sali, Linna
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K103
To 22.11.2018 klo 10-12, Päätalo D11
To 29.11.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 29.8.2018 klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 24.10.2018 klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 7.11.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 12.12.2018 klo 8.30-10, Pinni B2077
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Täydentävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
4.9.2018 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3108
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
3.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3110
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
28.8.2018 – 9.10.2018
Pienryhmäopetus
Ti 11.9.2018 - 11.12.2018 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni A 2088, Opetuspäivät ovat 11.9., 25.9., 9.10.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
3.9.2018 – 29.4.2019
Harjoitukset
Savkina, suomenkieliset, ryhmä 1
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 4086
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4086
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4086
Ke 24.4.2019 klo 8.30-10.00, Pinni B4086
Savkina, suomenkieliset, ryhmä 2
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 4086
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4086
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4086
Souma, suomenkieliset ryhmä 3
Ti 18.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 4032
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4032
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4032
Zelenin, venäjänkieliset
Ma 3.9.2018 klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät ovat 3.9., 24.9., 22.10., 19.11. ja 3.12.
Ma 7.1.2019 - 8.4.2019 viikoittain klo 8-10, Pinni B4119, Opetuspäivät: 7.1., 4.2., 4.3. ja 8.4.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
4.9.2018 – 10.4.2019
Harjoitukset
Ti 4.9.2018 klo 10-12, Pinni B 4031, Opetuspäivät syksyllä ovat 4.9., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.
Ke 9.1.2019 klo 10-12, Pinni B2077, Opetuspäivät keväällä ovat: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. ja 10.4.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
19.9.2018 – 3.4.2019
Pienryhmäopetus
Kirjallinen tuottaminen, suomenkieliset, Nenonen
Ke 19.9.2018 - 5.12.2018 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni B 4086, Opetuspäivät ovat 19.9., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Ke 9.1.2019 - 3.4.2019 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni B3108, Opetuspäivät: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. ja 3.4.
Kirjallinen tuottaminen, suomenkieliset, Zelenin
Ke 19.9.2018 - 5.12.2018 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 19.9., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Ke 9.1.2019 - 17.4.2019 joka toinen viikko klo 14-16, PInni B4119, Opetuspäivät: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. ja 3.4.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3109, Tila on Pinni B 3109 PAITSI 13.9. ja 15.11. konferenssien vuoksi tilana on Pinni A 3107.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arja Rosenholm, Vastaava opettaja
arja.rosenholm[ät]tuni.fi
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-13, Pinni B 4087 (tulkkausstudio), HUOM. Ei opetusta 3.12.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2018 – 22.2.2019
Pienryhmäopetus
Suomenkieliset
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Ke 9.1.2019 - 13.2.2019 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B4114, Opetuspäivät: 9.1., 16.1., 30.1. ja 13.2.
Venäjänkieliset
To 30.8.2018 - 22.11.2018 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
To 10.1.2019 - 21.2.2019 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B4114, Opetuspäivät: 10.1., 24.1., 7.2. ja 21.2.
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Suoritetaan samanaikaisesti suullisen viestinnän kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
28.8.2018 – 19.2.2019
Harjoitukset
Suullinen viestintä, ryhmä 2, Nenonen
Ti 28.8.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4086
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4086
Suullinen viestintä, ryhmä 1, Zelenin
Ma 3.9.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4032
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4032
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
28.8.2018 – 5.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4117, Keskiviikkona 29.8. tilana on Pinni A 3111. HUOM. Ei opetusta 5.9.
Ti 28.8.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3107
Periodit: I II
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
27.8.2018 – 3.12.2018
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 27.8.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4086
Ryhmä 2
To 30.8.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4086
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Irina Savkina, Teacher responsible
irina.savkina[ät]tuni.fi
Teaching
29-Aug-2018 – 6-Dec-2018
Lectures
Wed 29-Aug-2018 - 12-Dec-2018 weekly at 14-16, Pinni A 3107, NOTE. First meeting 29.8.2018 at 12-14 in Pinni A 3107. No teaching on 5.9.
Thu 30-Aug-2018 - 6-Dec-2018 weekly at 10-12, Pinni A 3107, Tila Pinni A 3107 PAITSI 13.9. ja 15.11. Pinni A 3111 konferenssin takia.
Periods: I II
Language of instruction: Russian
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Opetus
27.8.2018 – 13.12.2018
Seminaari
Savkina
Ma 27.8.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4031
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Kudashev
To 6.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4031
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4031
To 25.4.2019 klo 10-12, Pinni B4031
Nenonen
Ma 27.8.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4086
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Nenosen ja Savkinan ryhmät kokoontuvat periodeissa I-III.

Kudashevin ryhmä kokoontuu periodeissa I-II sekä IV; III periodissa itsenäistä työskentelyä.

Aineopinnot/ kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2018 – 22.2.2019
Pienryhmäopetus
Suomenkieliset
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Ke 9.1.2019 - 13.2.2019 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B4114, Opetuspäivät: 9.1., 16.1., 30.1. ja 13.2.
Venäjänkieliset
To 30.8.2018 - 22.11.2018 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
To 10.1.2019 - 21.2.2019 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B4114, Opetuspäivät: 10.1., 24.1., 7.2. ja 21.2.
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Suoritetaan samanaikaisesti suullisen viestinnän kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Opetus
28.8.2018 – 19.2.2019
Harjoitukset
Suullinen viestintä, ryhmä 2, Nenonen
Ti 28.8.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4086
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4086
Suullinen viestintä, ryhmä 1, Zelenin
Ma 3.9.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4032
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4032
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2018 – 5.12.2018
Harjoitukset
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3113, HUOM. Aloitustapaaminen ke 29.8.2018 on KLO 12-14 Pinni B 3113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4031
Periodit: I II
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2018 – 29.4.2019
Harjoitukset
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio), HUOM. Ei opetusta 5.9.
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Ke 24.4.2019 klo 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Opetus
27.8.2018 – 13.12.2018
Seminaari
Savkina
Ma 27.8.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4031
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Kudashev
To 6.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4031
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4031
To 25.4.2019 klo 10-12, Pinni B4031
Nenonen
Ma 27.8.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4086
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Nenosen ja Savkinan ryhmät kokoontuvat periodeissa I-III.

Kudashevin ryhmä kokoontuu periodeissa I-II sekä IV; III periodissa itsenäistä työskentelyä.

Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2018 – 6.12.2018
Pienryhmäopetus
To 30.8.2018 - 6.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2018 - 14.12.2018)
Perusopinnot [II Periodi]
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
30.10.2018 – 27.11.2018
Pienryhmäopetus
Ti 30.10.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A 2088, Opetuspäivät ovat 30.10., 13.11. ja 27.11.
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: venäjä
Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku [II Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Irina Savkina, Teacher responsible
irina.savkina[ät]tuni.fi
Teaching
23-Oct-2018 – 28-Feb-2019
Lectures
Tue 23-Oct-2018 - 11-Dec-2018 weekly at 12-14, Pinni A 3107
Thu 25-Oct-2018 - 13-Dec-2018 weekly at 14-16, Pinni B 4117, Tilana Pinni B 4117 PAITSI 15.11. Pinni B 3117 konferenssin vuoksi.
Tue 8-Jan-2019 - 19-Feb-2019 weekly at 12-14, Pinni A3107
Wed 9-Jan-2019 - 20-Feb-2019 weekly at 14-16, Pinni B4118
Exercises
Periods: II III
Language of instruction: Russian
Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O Dell, Vastaava opettaja
michael.odell[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2019 – 26.4.2019
Luento-opetus
Pe 11.1.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 18.1.2019 klo 9-11, Päätalo A1
Pe 25.1.2019 klo 9-11, Päätalo D11
Pe 1.2.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 9-11, Linna K103
Pe 8.3.2019 klo 9-11, Väinö Linna -sali
Pe 15.3.2019 - 12.4.2019 viikoittain klo 9-11, Linna K103
Poikkeukset:
22.3.2019 klo 9 –11 , Tämä opetuskerta on peruttu!
Pe 26.4.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 3.5.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 10.5.2019 klo 9-11, Pinni A1081, Tentti
Pe 24.5.2019 klo 10-12, Pinni B4032, Uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 17.1.2019 klo 10-12, Päätalo A1
To 24.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 25.4.2019 klo 10-12, Pinni A3107, uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 22.4.2019
Pienryhmäopetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Ke 24.4.2019 klo 10-12, Pinni B3110
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 22.4.2019
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4086
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Ryhmä 2
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4086
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4086
To 25.4.2019 klo 10-12, Pinni B4086
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119
Ryhmä 2
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4086
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4086
To 25.4.2019 klo 12-14, Pinni B4086
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 19.2.2019
Pienryhmäopetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Periodit: III
Opetuskieli: venäjä
Aineopinnot/ kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Harjoitukset
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Poikkeukset:
30.1.2019 klo 14 –16 , TietoPinni ML7
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Ke 24.4.2019 klo 14-16, Pinni B4031
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
10.1.2019 – 25.4.2019
Pienryhmäopetus
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
To 25.4.2019 klo 14-16, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (4.3.2019 - 26.5.2019)
Yleiset valmiudet [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta viimeistään 5.3.

Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 4.5.2019
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Päätalo ls A1
Luennot
Ke 6.3.2019 klo 14-16, Päätalo ls A4
Ke 13.3.2019 - 24.4.2019 viikoittain klo 12-14, Virta ls 109
Harjoitukset
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: https://coursepages.uta.fi/tiey4/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloitusluennolle osallistuminen on pakollista.

Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2019 – 23.4.2019
Luento-opetus
Kaikille yhteiset luennot
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Harjoitukset
Ryhmä 1 (venäjänkieliset opiskelijat)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4118
Ryhmä 2 (suomenkieliset opiskelijat)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 16-18, Pinni B4123 (kielistudio)
Periodit: IV
Opetuskieli: venäjä