x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Suomen kielessä ei ole opetusta viikoilla 42 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Syventävät opinnot: professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkintää pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Annikka Hautamäeltä.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Erikoistumiskokonaisuudet
Syventävien opintojen sisällä tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Syventävien erikoiskursseille ovat etusijalla ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet erikoistumisopintoja. Opintokokonaisuuksia voivat suorittaa myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, kunhan vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, esseinä tai kirjallisina tentteinä. Ks. tiedekunnan yleiset tenttipäivät.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat opiskelun oppaassa.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat:

SUOS1 Suomi ja maailman kielet, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus, essee, Niina Lilja
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, kirjallinen tentti, Maija Surakka
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II, essee, Maija Surakka
SUOT5 Harjoittelu, Maija Surakka
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO3 Kirjoittaminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK5 Sukukieli, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Eliisa Pitkäsalo. Tentittävissä myös 3 op:n laajuisena (aiemman opetussuunnitelman uralilaiskielen suoritusta korvaava tentti, ks. siirtymäsäännöt)
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Klaus Laalo
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Maija Surakka
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Maija Surakka
SUOS7 Teoriakirjallisuus, kirjallinen tentti, sovitaan graduohjaajan kanssa
SUOS8 Työelämäopinnot, Maija Surakka

 

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
19.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 19.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta.  Syksyn ryhmät jatkavat keväältä. Klaus Laalon ryhmään mahtuu myös uusia opiskelijoita, ilmoittaudu suoraan ryhmän opettajalle sähköpostitse.

Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Ryhmä 2 (Laalo)
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Nissi, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 12-16, Linna K108
Pe 28.9.2018 klo 15-20, Virta
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2018 – 20.11.2018
Luento-opetus
Ti 11.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Ti 23.10.2018 - 20.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Harjoitukset
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Muut opinnot [I Periodi]

Kurssi on kieliaineiden opiskelijoille suunnattu johdatus tilastotieteeseen. Se perustuu Helsingin yliopiston kurssiin Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen. Kurssiin sisältyy verkko-opetusmateriaali, viikottaisia ohjaustapaamisia, harjoituksia ja tentti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2018 – 13.12.2018
Harjoitukset
To 6.9.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Yhdessä Tampereen kaupungin kanssa toteutettavan kurssin tavoitteena on tutustuttaa erityisesti kielten opettajan opinnoista kiinnostuneet kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijat varhaiseen kielipedagogiikkaan ja lapsiryhmien kanssa toimimiseen. Kurssi koostuu kolmesta seminaaritapaamisesta, kolmesta tutorin kanssa suoritettavasta kielisuihkutuksesta Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa ja/tai esi- ja alkuopetuksessa sekä kirjallisesta lopputyöstä. 

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ilmoitetaan aloitusseminaaritapaamisen yhteydessä.

Kurssin jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa kaupungin kielisuihkutoiminnassa.

Edellytykset:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusopinnot jostakin kielisuihkutoimintaan kuuluvasta kielestä (ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, kiina), tai kiinan tapauksessa vastaavat tiedot (esim. äidinkieli tai riittävä kielitaito). Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä suomen kielen taito.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
Raisa.Harju-Autti[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 22.11.2018
Seminaari
To 6.9.2018 klo 15-18, Linna K110
To 13.9.2018 klo 15-18, Linna K110
To 22.11.2018 klo 15-18, Linna K110
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla toteutetaan työelämäaiheinen projekti. Opiskelijat tutustuvat pari- tai ryhmätyöskentelyn kautta kieltenopiskelijoiden urapolkuihin: he selvittävät millaisiin (kotimaisiin tai kansainvälisiin) työtehtäviin kieltenopiskelijat sijoittuvat, millaisia urapolut voivat olla, sekä millaisia opintoja ja tietotaitoa kullakin urapolulla edellytetään. Lisäksi he selvittävät, millaista urapolkutietoa kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kielten laitokset tarjoavat opiskelijoille nettisivuillaan. Tämän kautta kurssilla pohditaan opiskelijaystävällisiä ja selkeitä tapoja informoida työtehtävistä ja urapoluista.

Kurssin tarkoituksena on tuottaa kieltenopiskelijoille ns. työelämän korttipakka: kukin pari tai ryhmä tuottaa kurssin aikana prosessinomaisesti yhden tai useamman urapolkukortin. Kurssin loppupuolella näitä urapolkukortteja tarkastellaan ja arvioidaan ryhmässä, jotta niistä voitaisiin mahdollisesti tuottaa infopaketti kielten tutkinto-ohjelman nettisivuille.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, sillä eri kielten opiskelijat päätyvät usein samanlaisiin työtehtäviin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maarit Piipponen, Vastaava opettaja
Maarit.Piipponen[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Ke 24.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

”Kirjeklubi” on kaikille sota-ajan kirjeenvaihdon (lingvistisestä) tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille avoin keskustelu- ja työskentelyryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää opiskelijoiden omien tutkielmien kirjoittamista. Kokoontumiset 1-2 kertaa kuussa. Kokoontumisajoista tiedotetaan verkkosivujen kautta (https://research.uta.fi/sotakirjeet/). Ryhmän toimintaan voivat osallistua niin kandidaatti- kuin maisterivaiheen opiskelijat. Mukaan ryhmään voi tulla missä vaiheessa lukuvuotta tahansa – myös silloin, kun oma tutkimus on vasta ideoinnin tasolla. Jos kiinnostut, ota yhteyttä opettajaan: liisa.mustanoja@uta.fi.

Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2018 - 14.12.2018)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riitta Suominen, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus
Ma 22.10.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K110
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 13.12.2018 klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
1.11.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 1.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-16, Pinni A3111, ei opetusta 22.11.
Pe 2.11.2018 klo 9-12, Linna K113
Pe 30.11.2018 klo 9-12, Pinni B4116
To 13.12.2018 klo 9-16, Pinni B4115
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Marja Eklund, Vastaava opettaja
Marja.Eklund[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2018 – 21.11.2018
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 23.10.2018 - 20.11.2018 viikoittain klo 12-14, PÄÄT D10a
Poikkeukset:
13.11.2018 klo 12 –14 , PINNI B1100
Ke 24.10.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 14-16, PÄÄT A1
Poikkeukset:
24.10.2018 klo 14 –16 , PÄÄT Juhlasali
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Moodlen kurssiavain: Vuorovaikutus2018

Tentti to 22.11.2018.

Teema I: Vuorovaikutus ilmiönä puheviestinnän tieteenalalla 26.10-7.11.

Teema II: Vuorovaikutuksen tarkastelu eri teorioiden avulla 8.11.-22.11.

Teema III: Puheviestintäosaaminen 23.11.-1.12.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Terhi Meriläinen, Vastaava opettaja
terhi.merilainen[ät]gmail.com
Opetus
26.10.2018 – 13.12.2018
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssitoteuksia on tarjolla kaksi syksyn ja kevään aikana. Tarkoitettu sekä avoimen yliopiston opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille (sivuaineopiskelijoille). JOVin tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat JOVP2:n kontaktiopetuksena II periodissa.

Opiskelu tapahtuu Moodlessa ja valituiksi tulleet tutkinto-opiskelijat lisätään automaattisesti Moodle-alueelle. Avoimen opiskelijat saavat infokirjeen, jossa on kirjautumisohjeet.
Kurssille otetaan 40 opiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijoita valitaan ensisijaisesti. Tutkinto-opiskelijoita otetaan mukaan sen verran kun paikkoja jää.

Verkkokurssi I:n tentti avoinna Moodlessa:
- pe 30.11. klo 16-20
- ma 3.12. klo 16-20
- to 5.12. klo 16-20

Uusintatentti: to 13.12. klo 16-19

Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 26.2.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ti 19.3.2019 klo 10-12, Pinni A3111, Tentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta. Nyt seminaarissa aloittavat jatkavat myös syyslukukaudella 2019.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 8.5.2019
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 9.1.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Ryhmä 2 (Laalo)
Ke 9.1.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi sopii suoritukseksi sekä suomen kielen syventäviin opintoihin (Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus) että LTLYTEV Työelämäviestintä -kokonaisuuteen.

Ennen kurssia olisi hyvä olla suoritettuna joko SUOT1 tai TEV1. Jos et ole suorittanut kumpaakaan, ota yhteyttä opettajaan. Myös muiden tutkinto-ohjelmien/tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Surakka, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2019 – 29.4.2019
Seminaari
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125, Tämä kurssi tulee alkamaan viikon aiottua myöhemmin: uusi aloituspäivä on 14.1.2019. Maanantaina 7.1. ei siis ole vielä opetusta.
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Ma 29.4.2019 klo 10-12, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 21.2.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 - 14.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo A06
Poikkeukset:
10.1.2019 klo 12 –16 , Pinni B 1096
Pe 8.2.2019 - 15.2.2019 viikoittain klo 9-12, Päätalo A06
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

 Sisältö ja suorittaminen: Intensiivikurssi koostuu yhteisistä tapaamisista ja niihin kytkeytyvistä itsenäisistä ja pienissä ryhmissä toteutettavista harjoitus- ja reflektiotehtävistä. Kurssilla hyödynnetään Moodle-alustaa, mutta työskentely keskittyy kasvokkaistapaamisiin, joissa on luento-osuuksia,  työpaja- ja kielistudiotyöskentelyä. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista tapaamisiin ja tehtäviin, joista neuvotellaan yhdessä. Suoritusmuotona on oppimispäiväkirja, joka on osa kurssin tutkivaa menetelmää. Lisäksi suoritus edellyttää muiden sovittujen tehtävien tekemistä ja sovittujen artikkeleiden lukemista.

Suomen kielen opiskelijoille edeltävien opintojen vaatimuksena SUOA2 Kielen variaatio.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Vaattovaara, Vastaava opettaja
Johanna.Vaattovaara[ät]uta.fi
Tiina Syrjä, Vastaava opettaja
Tiina.Syrja[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2019 – 14.2.2019
Pienryhmäopetus
Ti 15.1.2019 - 22.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A07
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A07
To 31.1.2019 - 7.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A08
To 14.2.2019 klo 9.30-12
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on osa Tampereen puhekielen seuruuhanketta, jossa tallennetaan syntyperäisiä tamperelaisia puhujia kahdenkymmenen vuoden välein. Lisäksi kurssi liittyy Finlaysonin kielimaailmat -projektiin, jossa tuotetaan monialaisessa yhteistyössä näyttely Työväenmuseo Werstaalle.

Tampereen puhekielen seuruu on aloitettu 1970-luvun lopulla, ja hankkeen toisen kierroksen aineisto on kerätty 1990-luvun lopulla. Nyt tarkoituksena on kerätä kolmannen seuruukierroksen haastatteluaineisto, jota voidaan myös soveltuvin osin hyödyntää keväällä 2019 toteutettavassa Finlaysonin kielimaailmat -näyttelyssä.

Kurssilla perehdytään sosiolingvistisen aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn sekä opitaan, kuinka aineiston keruu suunnitellaan siten, että aineisto on molempien hankkeiden kannalta käyttökelpoinen ja teknisesti mahdollisimman laadukas. Opiskelijat osallistuvat työn suunnitteluun, aineiston keruuseen ja litterointiin käytännössä, ja he saavat kattavan perehdytyksen projektityöskentelyyn, haastateltavien valintaan, haastattelujen tekemiseen, tallennuslaitteiden käyttöön, tallenteiden litterointiin sekä aineiston käsittelyssä tarvittaviin ohjelmistoihin. Kurssilla kerättävää aineistoa on mahdollista jatkossa hyödyntää myös opiskelijoiden omissa opinnäytetöissä.

Kurssi valmentaa opiskelijaa työelämän kannalta tärkeisiin yhteistyö-, suunnittelu- ja haastattelutaitoihin, joita tarvitaan paitsi tutkijan, myös esimerkiksi toimittajan, tiedottajan ja opettajan työssä. Kurssin suoritukseen kuuluvat aktiivinen osallistuminen kaikkiin tapaamisiin ja annetut tehtävät, esim. kirjallisuuden lukeminen, osaprojektien suunnittelu, ryhmätyöskentely, haastattelun toteuttaminen, litterointitehtävä ja reflektoiva loppuraportti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Alkukokoontumiset
Ke 9.1.2019 - 23.1.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4125
Pe 11.1.2019 klo 12-15, Pinni B 1097
Pe 18.1.2019 klo 12-14, Pinni B 4113
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B 2085
Ke 13.3.2019 klo 10-12, Pinni A3111
Ke 17.4.2019 klo 10-12, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]

Verkkokurssitoteutuksia on tarjolla kaksi talven ja kevään aikana.

Tarkoitettu sekä avoimen yliopiston opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille. JOVin opiskelijat suorittavat tämän jakson kontaktiopetuksena II periodissa.

Opiskelu tapahtuu Moodlessa ja valituiksi tulleet tutkinto-opiskelijat lisätään automaattisesti Moodle-alueelle. Avoimen opiskelijat saavat infokirjeen, jossa on kirjautumisohjeet.

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijoita valitaan ensisijaisesti. Tutkinto-opiskelijoita otetaan mukaan sen verran kun paikkoja jää ja he ilmoittautuvat NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lassi Rikkonen, Vastaava opettaja
lassi.rikkonen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2019 – 7.3.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Teema I: Vuorovaikutus ilmiönä puheviestinnän tieteenalalla 11.1.-23.1.

Teema II: Vuorovaikutuksen tarkastelu eri teorioiden avulla 24.1.-7.2.

Teema III: Puheviestintäosaaminen 8.2.-23.2.

Verkkokurssi II:n tentti Moodlessa vaihtoehtoisesti: (ajankohdat täydentyvät myöhemmin)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 2.1. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sanna Ala-Kortesmaa, Vastaava opettaja
Sanna.Ala-Kortesmaa[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 21.2.2019
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmä suomen kielen opiskelijoille
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 9-12, Päätalo E326
Ryhmä puheviestinnän opiskelijoille
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 9-12, Päätalo E326
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi