x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Henkilökunnan yhteystiedot.

Saksan tutkinto-ohjelmassa ei järjestetä opetusta viikoilla 42 ja 9.

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Ewald Reuter. Työharjoittelun (SAKK6) vastuuhenkilö on Dieter Hermann Schmitz.

Kokonaismerkinnät.

Alla olevassa opetusohjelmassa on saksan kielen ja kulttuurin maisterintutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tiedot kirjallisina tentteinä tarjolla olevista opintojaksoista ja tenttimateriaaleista löytyvät opiskelun oppaasta.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

 

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen / Wissenschaftliches Schreiben 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKD5 Kielen opettaminen / Fremdsprachenlehren 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

LTLY213 Johdatus tilastotieteeseen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY214 Kielisuihkutustoiminta osana varhaista kielikasvatusta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY210 Työelämän korttipakka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi / Gesprächs- und Diskursanalyse 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS4/K4 Deutsche Geschichte(n) im Comic 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta