Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Henkilökunnan yhteystiedot.

Uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.8.2018 klo 12-14 salissa Pinni B4113.

Saksan tutkinto-ohjelmassa ei ole opetusta viikoilla 42 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat saksan kielen ja kulttuurin sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Aineopintoihin voi sisällyttää yhden erikoiskurssin Saksan kielen ja kulttuurin syventävistä opinnoista. Myös erikoiskursseja, jotka opiskelija sisällyttää syventäviin opintoihin, voi suorittaa jo ennen kuin aineopinnot on kokonaan tehty, esimerkiksi kolmantena opiskeluvuonna.

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot sekä kieli-ja viestintäopinnot. Tarkista vaatimukset opinto-oppaasta sekä opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Kääntämiseen ja tulkkaukseen suuntautuvien opiskelijoiden tulee sisällyttää kandidaatintutkintoon myös kokonaisuudet monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä kääntäjän suomen opinnot I.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tiedot kirjallisina tentteinä tarjolla olevista opintojaksoista ja tenttimateriaaleista löytyvät opiskelun oppaasta.

Kieli- ja kulttuuriharjoittelun (SAKA2) vastuuhenkilö on Dieter Hermann Schmitz.

Kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Annikka Hautamäeltä.

 

Lähtötasokoe / Schwellentest

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on läpäistävä lähtötasokoe. Katso lähtötasokokeen tiedot opetusohjelman kohdasta saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina.

 

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yleiset valmiudet

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

LTLY213 Johdatus tilastotieteeseen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY214 Kielisuihkutustoiminta osana varhaista kielikasvatusta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY210 Työelämän korttipakka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

SAKP4 Kielioppi I / Grammatik I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKP5 Kirjallinen viestintä I / Schriftliche Kommunikation I 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri / Gegenwartskultur der deutschsprachigen Länder 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka / Semantik und Pragmatik 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA11 Tekstianalyysi / Textanalyse 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA9 Käännösviestintä suomi - saksa / Translation Finnisch-Deutsch 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA10 Dialogitulkkaus / Dialogdolmetschen 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta