x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkinto-ohjelman kotisivut

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ma 20.8. ja päättyy ke 29.8.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa pe 30.11. ja päättyy su 9.12.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yleiset valmiudet

LTLY210 Työelämän korttipakka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY213 Johdatus tilastotieteeseen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY214 Kielisuihkutustoiminta osana varhaista kielikasvatusta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV5 Tendances de la littérature française moderne/Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka / Sémantique et pragmatique 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta