x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Tutkinto-ohjelman kotisivut

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ma 20.8. ja päättyy ke 29.8.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa pe 30.11. ja päättyy su 9.12.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Kurssilla toteutetaan työelämäaiheinen projekti. Opiskelijat tutustuvat pari- tai ryhmätyöskentelyn kautta kieltenopiskelijoiden urapolkuihin: he selvittävät millaisiin (kotimaisiin tai kansainvälisiin) työtehtäviin kieltenopiskelijat sijoittuvat, millaisia urapolut voivat olla, sekä millaisia opintoja ja tietotaitoa kullakin urapolulla edellytetään. Lisäksi he selvittävät, millaista urapolkutietoa kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kielten laitokset tarjoavat opiskelijoille nettisivuillaan. Tämän kautta kurssilla pohditaan opiskelijaystävällisiä ja selkeitä tapoja informoida työtehtävistä ja urapoluista.

Kurssin tarkoituksena on tuottaa kieltenopiskelijoille ns. työelämän korttipakka: kukin pari tai ryhmä tuottaa kurssin aikana prosessinomaisesti yhden tai useamman urapolkukortin. Kurssin loppupuolella näitä urapolkukortteja tarkastellaan ja arvioidaan ryhmässä, jotta niistä voitaisiin mahdollisesti tuottaa infopaketti kielten tutkinto-ohjelman nettisivuille.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, sillä eri kielten opiskelijat päätyvät usein samanlaisiin työtehtäviin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maarit Piipponen, Vastaava opettaja
maarit.piipponen[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Ke 24.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi on kieliaineiden opiskelijoille suunnattu johdatus tilastotieteeseen. Se perustuu Helsingin yliopiston kurssiin Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen. Kurssiin sisältyy verkko-opetusmateriaali, viikottaisia ohjaustapaamisia, harjoituksia ja tentti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2018 – 13.12.2018
Harjoitukset
To 6.9.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna ML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Yhdessä Tampereen kaupungin kanssa toteutettavan kurssin tavoitteena on tutustuttaa erityisesti kielten opettajan opinnoista kiinnostuneet kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijat varhaiseen kielipedagogiikkaan ja lapsiryhmien kanssa toimimiseen. Kurssi koostuu kolmesta seminaaritapaamisesta, kolmesta tutorin kanssa suoritettavasta kielisuihkutuksesta Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa ja/tai esi- ja alkuopetuksessa sekä kirjallisesta lopputyöstä. 

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ilmoitetaan aloitusseminaaritapaamisen yhteydessä.

Kurssin jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa kaupungin kielisuihkutoiminnassa.

Edellytykset:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusopinnot jostakin kielisuihkutoimintaan kuuluvasta kielestä (ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, kiina), tai kiinan tapauksessa vastaavat tiedot (esim. äidinkieli tai riittävä kielitaito). Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä suomen kielen taito.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
raisa.harju-autti[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 22.11.2018
Seminaari
To 6.9.2018 klo 15-18, Linna K110
To 13.9.2018 klo 15-18, Linna K110
To 22.11.2018 klo 15-18, Linna K110
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
12-Sep-2018 – 12-Dec-2018
Tutorials
Wed 12-Sep-2018 - 12-Dec-2018 weekly at 14-16, Pinni B 3108, HUOM. Opetusaikaa muokattu ti 20.8.18
Periods: I II
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Carita Klippi, Vastaava opettaja
carita.klippi[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Seminaari
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3113, HUOM. Opetusaikaa muokattu ti 20.8.18
Ke 13.2.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119
Ke 24.4.2019 klo 10-12, Pinni B4119
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Seminaarin kokoontumiset I, II ja IV-periodissa; III-periodissa itsenäistä työskentelyä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Maitena Hardoy, Teacher responsible
Teaching
3-Sep-2018 – 10-Dec-2018
Lectures
Mon 3-Sep-2018 - 10-Dec-2018 weekly at 10-12, Pinni B 4114
Periods: I II
Language of instruction: French
Metodiopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Dieter Schmitz, Vastaava opettaja
dieterhermann.schmitz[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Pe 7.9.2018 - 26.10.2018 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Pe 2.11.2018 klo 9-12, Pinni B3110
Pe 9.11.2018 - 14.12.2018 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Maitena Hardoy, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2019 – 24-Apr-2019
Exercises
Wed 9-Jan-2019 - 24-Apr-2019 weekly at 12-14, Pinni B4086
Wed 6-Mar-2019 - 10-Apr-2019 weekly at 12-14, Pinni B4086
Wed 24-Apr-2019 at 12-14, Pinni B4086
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Maitena Hardoy, Teacher responsible
Teaching
8-Jan-2019 – 23-Apr-2019
Exercises
Tue 8-Jan-2019 - 19-Feb-2019 weekly at 14-16, Pinni B4118
Tue 5-Mar-2019 - 16-Apr-2019 weekly at 14-16, Pinni B4118
Periods: III IV
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Carita Klippi, Vastaava opettaja
carita.klippi[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Luento-opetus
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni A3098
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni A3098
Ke 24.4.2019 klo 14-16, Pinni A3098
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Metodiopinnot [III Periodi]

Integroitu kurssi, joka soveltuu sekä suomen kielen aineopintoihin (SUOA5) että tiettyjen maisteriohjelmien metodikurssiksi (YKIEA1).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2019 – 26.4.2019
Luento-opetus
Pe 11.1.2019 - 1.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Pe 8.2.2019 klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Pe 15.2.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Pe 8.3.2019 - 29.3.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Pe 5.4.2019 klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Pe 12.4.2019 klo 10-12, Pinni A1081
Pe 26.4.2019 klo 10-12, Pinni A1081
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, harjoitustöitä. Harjoituksiin sisältyy kirjastossa järjestettävä tiedonhakukoulutus (vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat).