x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löytyvät tiedekunnan kotisivuilta.

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.8. klo 12-14 (Pinni B 4087). Lämpimästi tervetuloa! Tarkemmat tiedot orientoivista opinnoista näet kohdasta Yleiset opinnot LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (pohjoismaiset kielet) 2 op. 

Kurssi-ilmoittautumiset

Pohjoismaisten kielten syyslukukauden 2018 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ma 20.8.-su 26.8.2018 välisenä aikana. Perusopintojen kursseille ilmoittaudutaan ma 20.8 - ke 29.8.2018 välisenä aikana.

Kevätlukukauden 2019 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa pe 30.11.-su 9.12.2018 välisenä aikana.

Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain pohjoismaisten kielten opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Huomaa myös LTLY16 Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, jonka ajat ja ilmoittautuminen ovat sen omassa toteutuksessa!

Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi
Tuija Puntanen, Vastaava opettaja
Tuija.Puntanen[ät]uta.fi
Sisko Sallama, Vastaava opettaja
Sisko.Sallama[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Alkuorientaatiot
Ma 27.8.2018 klo 12-14, Päätalon juhlasali, Orientoivat opinnot 1: Tiedekunnan yhteinen tilaisuus
Pe 31.8.2018 klo 9-12, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 2: tietoiskut palveluista
Ma 24.9.2018 klo 15.15-16.15, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 3: Hyvinvoinriorientoivat
To 11.10.2018 klo 12-14, Päätalon Juhlasali, Orientoivat opinnot 4: valinnaisten opintojen infot (kaksi samansisältöistä tilaisuutta)
Pe 12.10.2018 klo 9-11, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 4: valinnaisten opintojen infot (kaksi samansisältöistä tilaisuutta)
Ke 31.10.2018 klo 9-10, Pinni B1100, Orientoivat opinnot 5: kansainväliset asiat, muualla opiskelu, opiskelutaidot
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ke 29.8.2018 klo 12-14, Pinni B4087
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
Ma 10.9.2018 klo 12-14, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
HOPS-startti
HOPS-keskustelut (sovitaan oman HOPS-opettajan kanssa)
Pienryhmäopetus
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksossa on neljä osaa:
1. Alkuorientaatio (tiedekunnan ja yliopiston yhteiset tilaisuudet)
2. Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelman omat tilaisuudet)
3. Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta)
4. HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tutkinto-ohjelma ohjeistaa tästä tarkemmin.Pakollisia ovat osat 3-4 eli tiedonhankinnan opetus sekä HOPS-keskustelut. Alkuorientaatio ja tervetulotilaisuus ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Kurssilla toteutetaan työelämäaiheinen projekti. Opiskelijat tutustuvat pari- tai ryhmätyöskentelyn kautta kieltenopiskelijoiden urapolkuihin: he selvittävät millaisiin (kotimaisiin tai kansainvälisiin) työtehtäviin kieltenopiskelijat sijoittuvat, millaisia urapolut voivat olla, sekä millaisia opintoja ja tietotaitoa kullakin urapolulla edellytetään. Lisäksi he selvittävät, millaista urapolkutietoa kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kielten laitokset tarjoavat opiskelijoille nettisivuillaan. Tämän kautta kurssilla pohditaan opiskelijaystävällisiä ja selkeitä tapoja informoida työtehtävistä ja urapoluista.

Kurssin tarkoituksena on tuottaa kieltenopiskelijoille ns. työelämän korttipakka: kukin pari tai ryhmä tuottaa kurssin aikana prosessinomaisesti yhden tai useamman urapolkukortin. Kurssin loppupuolella näitä urapolkukortteja tarkastellaan ja arvioidaan ryhmässä, jotta niistä voitaisiin mahdollisesti tuottaa infopaketti kielten tutkinto-ohjelman nettisivuille.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, sillä eri kielten opiskelijat päätyvät usein samanlaisiin työtehtäviin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maarit Piipponen, Vastaava opettaja
Maarit.Piipponen[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Ke 24.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo E222
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Yhdessä Tampereen kaupungin kanssa toteutettavan kurssin tavoitteena on tutustuttaa erityisesti kielten opettajan opinnoista kiinnostuneet kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijat varhaiseen kielipedagogiikkaan ja lapsiryhmien kanssa toimimiseen. Kurssi koostuu kolmesta seminaaritapaamisesta, kolmesta tutorin kanssa suoritettavasta kielisuihkutuksesta Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa ja/tai esi- ja alkuopetuksessa sekä kirjallisesta lopputyöstä. 

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ilmoitetaan aloitusseminaaritapaamisen yhteydessä.

Kurssin jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa kaupungin kielisuihkutoiminnassa.

Edellytykset:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusopinnot jostakin kielisuihkutoimintaan kuuluvasta kielestä (ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, kiina), tai kiinan tapauksessa vastaavat tiedot (esim. äidinkieli tai riittävä kielitaito). Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä suomen kielen taito.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
Raisa.Harju-Autti[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 22.11.2018
Seminaari
To 6.9.2018 klo 15-18, Linna K110
To 13.9.2018 klo 15-18, Linna K110
To 22.11.2018 klo 15-18, Linna K110
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
27.8.2018 – 22.10.2018
Luento-opetus
Startti I (COMS, JKK, EDU/varhaiskasvatus, MED/bioteknologia ja avoin yliopisto)
Ma 27.8.2018 klo 8-11, Päätalo ls D10ab
Startti II (SOC, LUO, EDU elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat sekä avoin yliopisto)
Ma 27.8.2018 klo 13-16, Päätalo ls D10ab
Luento2 - I
Ma 3.9.2018 klo 8.15-10, Päätalo ls A1, Luennot 2-I ja 2-II ovat samansisältöiset
Luento 2 - II
Ma 3.9.2018 klo 12.15-14, Päätalo ls A1, Luennot 2-I ja 2-II ovat samansisältöiset
Luento 3->
Ti 11.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 8.15-10, Pinni B1100
Harjoitukset
Peruskäyttöharjoitukset viikolla 35 (Mikroluokat Pinni ja Linna)
Viikkoharjoitukset vk 36 alkaen
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: https://coursepages.uta.fi/tiey4/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista. Starttiluento (vk 35) ja sitä seuraava luento (vk 36) on kahdennettu, eli siitä järjesteään kaksi samansisältöistä toteutusta.

Pakollinen osa opintojaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS.

Opetuksesta vastaa kirjaston henkilökunta.

Opetus
10.9.2018 – 10.9.2018
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ma 10.9.2018 klo 12-14, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O Dell, Vastaava opettaja
Michael.Odell[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Pe 7.9.2018 klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 14.9.2018 klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 21.9.2018 - 28.9.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo A1
Pe 5.10.2018 - 12.10.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo D11
Pe 19.10.2018 klo 9-11, Päätalo D10b
Pe 26.10.2018 klo 8-10, Linna K103
Pe 2.11.2018 - 9.11.2018 viikoittain klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 16.11.2018 klo 9-11, Päätalo D11
Pe 23.11.2018 klo 9-11, Päätalo D10a
Pe 30.11.2018 - 7.12.2018 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 14.12.2018 klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna, TENTTI
Ma 14.1.2019 klo 10-12, Pinni B 0016, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 13.9.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 20.9.2018 - 27.9.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
To 4.10.2018 klo 10-12, Pinni B1100
To 11.10.2018 klo 10-12, Väinö Linna -sali, Linna
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K103
To 22.11.2018 klo 10-12, Päätalo D11
To 29.11.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Maria.E.Makela[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Juha.Raipola[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 klo 14-16, Pinni B1096
Ti 11.9.2018 klo 14-16, Päätalo D10b
Ti 18.9.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 25.9.2018 klo 14-16, Väinö Linna -sali, Linna
Ti 2.10.2018 klo 14-16, Päätalo D11
Ti 9.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D10B
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus (2 op) suoritetaan luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus
Ke 29.8.2018 klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 24.10.2018 klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 7.11.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B1097
Ke 12.12.2018 klo 8.30-10, Pinni B2077
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 3.12.2018
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 3.9.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 10-12, TietoPinni ML7
Poikkeukset:
8.10.2018 klo 10 –12 , Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus 28 tuntia
Ryhmä 1
Ke 29.8.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4118, HUOM. Opetus alkaa JO 29.8, koska 5.9. yliopiston avajaisten aikana ei ole opetusta. Aloitustapaaminen ke 29.8. tilassa Pinni B 4119
Ryhmä 2
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4118, HUOM. Ei opetusta 5.9.
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Kurssilla on kontaktiopetusta yhteensä 28 h. Opettaja ja opiskelija sopivat yhden kontaktiopetuskerran (2 h) ajankohdasta kurssin alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 4.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4123 (kielistudio)
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2018 – 11.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A07
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus
Ma 3.9.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Ma 3.12.2018 klo 14-16, Päätalo A2A, HUOM. Tiloja muutettu 30.11.2018
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nelli Nyström, Vastaava opettaja
Nelli.Nystrom[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 29.8.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo A21, HUOM. Ei opetusta 5.9.
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus
Ke 29.8.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4079 (kieliteknologialuokka), HUOM. Ei opetusta 5.9.
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 25.4.2019
Seminaari
To 6.9.2018 - 22.11.2018 viikoittain klo 14-16, Linna K106, HUOM. Tiloja muutettu 7.9.2018
Poikkeukset:
4.10.2018 klo 14 –16 , Päätalo A21
29.11.2018 klo 14 –16 , Päätalo A21
7.12.2018 klo 12 –14 , Pinni B 4032
13.12.2018 klo 14 –16 , Pinni B4119
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4114
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4114
To 25.4.2019 klo 14-16, Pinni B4114
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2018 – 3.12.2018
Pienryhmäopetus
Ma 3.9.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4079 (kieliteknologialuokka)
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi

Aloitustapaaminen ke 29.8.2018 klo 16-18

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nelli Nyström, Vastaava opettaja
Nelli.Nystrom[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2018 – 29.8.2018
Pienryhmäopetus
Ke 29.8.2018 klo 16-18, Pinni B 4119
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3108
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O Dell, Vastaava opettaja
Michael.Odell[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2019 – 26.4.2019
Luento-opetus
Pe 11.1.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 18.1.2019 klo 9-11, Päätalo A1
Pe 25.1.2019 klo 9-11, Päätalo D11
Pe 1.2.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 9-11, Linna K103
Pe 8.3.2019 klo 9-11, Väinö Linna -sali
Pe 15.3.2019 - 12.4.2019 viikoittain klo 9-11, Linna K103
Poikkeukset:
22.3.2019 klo 9 –11 , Tämä opetuskerta on peruttu!
Pe 26.4.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 3.5.2019 klo 9-11, Linna K103
Pe 10.5.2019 klo 9-11, Pinni A1081, Tentti
Pe 24.5.2019 klo 10-12, Pinni B4032, Uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 17.1.2019 klo 10-12, Päätalo A1
To 24.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
To 25.4.2019 klo 10-12, Pinni A3107, uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2019 – 22.4.2019
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4079
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4079
Ma 29.4.2019 klo 10-12, Pinni B4079
Ryhmä 2
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4079
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4079
Ma 29.4.2019 klo 12-14, Pinni B4079
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4079
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4079
Ke 24.4.2019 klo 14-16, Pinni B4079
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2019 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4123 (kielistudio)
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4123 (kielistudio)
Ma 29.4.2019 klo 14-16, Pinni B4123 (kielistudio)
Ryhmä 2
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4123 (kielistudio)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4123 (kielistudio)
Ti 30.4.2019 klo 10-12, Pinni B4123 (kielistudio)
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4114
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4114
Ti 30.4.2019 klo 12-14, Pinni B4114
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pasi Metsä, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2019 – 3.5.2019
Luento-opetus
Yhteinen aloituskerta
Pe 11.1.2019 klo 12-14, Pinni A3111
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 23.1.2019 - 3.4.2019 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B4114, Opetuspäivät: 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. ja 3.4.
Pe 3.5.2019 klo 12-14, Pinni B4114
Ryhmä 2
To 24.1.2019 - 2.5.2019 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B4114, Opetuspäivät: 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 2.5.
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nelli Nyström, Vastaava opettaja
Nelli.Nystrom[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Harjoitukset
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B3113
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4118
Ke 24.4.2019 klo 14-16, Pinni B4118
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, TietoPinni ML8
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4079
Ke 24.4.2019 klo 12-14, Pinni B4079
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Ke 6.3.2019 - 3.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Ke 10.4.2019 klo 10-12, Pinni B3109
Ke 24.4.2019 klo 10-12, Pinni B4114
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Heino, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2019 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus 28 tuntia
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 14-16, ML40 (Pinni B0040)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 14-16, ML B1084 (Pinni B)
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2019 – 23.4.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Periodi (4.3.2019 - 26.5.2019)
Yleiset valmiudet [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta viimeistään 5.3.

Juhani Linna, Vastaava opettaja
Juhani.Linna[ät]uta.fi
Opetus
4.3.2019 – 4.5.2019
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Päätalo ls A1
Luennot
Ke 6.3.2019 klo 14-16, Päätalo ls A4
Ke 13.3.2019 - 24.4.2019 viikoittain klo 12-14, Virta ls 109
Harjoitukset
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: https://coursepages.uta.fi/tiey4/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloitusluennolle osallistuminen on pakollista.

Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hadle Andersen, Vastaava opettaja
Opetus
22.3.2019 – 24.5.2019
Luento-opetus
Pe 22.3.2019 klo 10.30-16.30, Pinni B4125
Pe 29.3.2019 klo 10.30-16.30, Pinni B4125
Pe 12.4.2019 klo 10.30-16.30, Pinni B3117
Pe 17.5.2019 klo 10.30-16.30, Pinni B4125
Pe 24.5.2019 klo 10.30-16.30, Pinni B4125
Periodit: IV
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Opetus intensiiviopetuksena IV periodissa. Opetuksen aikana tauko klo 13-14.